July 25

Eczeem genezen: mogelijk? 

Een open brief aan de medische wereld

215  comments

*Update 24 mei 2022: m’n open brief naar “De Orde Der Geneesheren” die ik op 30 juli 2013 had verzonden, werd in totaal meer dan 19349 keer (!) gedeeld. Deze site was tot 2 keer gehackt en de teller is nu verdwenen, maar hier is er nog een snaphsot die ik had gemaakt als referentie. De brief vind je onderaan!

Tot op heden heb ik nog steeds geen antwoord van ‘De Orde’ ontvangen op mijn open brief van 2013. Eczeem-patiënten krijgen nog steeds cortisone-zalfjes, die volgens mijn ervaring en die van 10.000den andere ervaringsdeskundigen over de hele wereld, meer kwaad dan goed doen.

‘De Orde‘ ziet onder andere toe op de volksgezondheid door  artsen te controleren, en de genezingsprotocollen voor ‘patiënten’ te overzien etc. Maar ‘De Orde’ legt ZERO verantwoording af aan het volk, is niet democratisch verkozen en er is geen transparantie. Tijd voor grote hervormingen, want de garantie dat er geen belangenvermenging is met de pharma-industrie is er absoluut niet. Vele getuigenissen van (ex)dokters die onder druk worden gezet om ‘in hun gareel te lopen’ zijn legio, alsook de pharma-industrie die dokters ‘belonen’ om bepaalde medicatie voor te schrijven. Gezondheid als verdienmodel: in de vuilbak ermee. Gezondheid is en blijft een mensenrecht & een vrije keuze.

De laatste maanden kreeg ik regelmatig de vraag van vrienden en ook van volstrekt onbekenden, of ze onderstaande brief nog eens konden lezen, omdat er veel informatie in stond. Ook omdat die brief hoop gaf, gezien het verslag/bewijs van mijn eigen genezing. De (lange) brief, zoals toen geschreven, kan je ook lezen. Delen mag, uiteraard.

==================

Beste Medische Wereld,

ik schrijf u in de brief hieronder aan als geneesheer, dat schrijft vlotter.

Het mag gezegd worden: u doet vele ongelooflijke en fantastische zaken! Om er maar enkele te noemen: in het midden van de nacht klaar staan voor een zieke wanneer u van wacht bent, spoedoperaties uitvoeren en mensen redden van de dood bij zware accidenten, en in vele gevallen bent u een bron van inspiratie en kennis. Ik heb, met andere woorden, veel respect voor uw studies, uw toewijding voor uw werk, uw status als geneesheer, wie u bent en wat u doet, want ook: zonder uw zorgen waren verschillende vrienden en familieleden er gewoon niet meer.

Tegelijkertijd stel ik u graag enkele vragen: naast alles wat u goed en fantastisch doet, is het wél mogelijk dat u zich bij de behandeling van oa. eczeem grondig vergist? Dat u bepaalde zaken volledig over het hoofd ziet? Zaken, mocht u die meenemen in de behandeling van eczeem bij uw patiënten – en dat zijn er gigantisch veel in België en Nederland – een levensgroot verschil kunnen uitmaken, met zelfs het realiseren van genezing?

Ik zal u kort vertellen wat ik u te zeggen heb. Mijn volledige verhaal kunt u vroeg of laat lezen in het boek dat ik daarover aan het schrijven ben; met de intentie om mensen te informeren dat het mogelijk is, om opnieuw een mooie stralende huid te krijgen, zonder medicatie, cortisone- en andere onnatuurlijke zalf. *Update* dat boek is er nog niet gekomen, ik realiseerde dat er in deze brief al enorm veel info stond; ik ben een ander boek aan het schrijven (blijf op de hoogte wat er in mijn creatieve universum gebeurt)* Als ik het kan, kan iedereen het. En natuurlijk ben ik niet de enige! En zijn er zeker en vast mensen die het nog veel harder te verduren hebben als ik, dat weet ik best. Mijn punt is dat er steeds meer en meer mensen genezen op een natuurlijke manier, of in combinatie met uw kunde.

Het zijn nu net dergelijke ‘volksverhalen‘ die me de moed gaven te blijven geloven om te zoeken naar een weg voor genezing. Of het nu via uw klassieke, de natuurlijke geneeskunde of in combinatie gebeurt maakt mij weinig uit, uiteindelijk is het resultaat dat van belang is. Voor u is mijn brief wellicht één van de vele anekdotische bewijzen die geen wetenschappelijke waarde hebben. Maar niets is minder waar!! Dergelijke verhalen, uit het echte leven gegrepen en niet uit een gecontroleerd laboratorium dat nooit of te nimmer met alle variabelen van het leven rekening kan houden, hebben al lang het kritische punt van wetenschappelijke significantie bereikt. Het zou niet meer dan wetenschappelijk correct zijn daar op een onbevooroordeelde, neutrale manier onderzoek naar te doen, in plaats van dit alles te banaliseren vanuit het onterechte, hoogmoedige geloof, dat dit alles ronduit waardeloos is.

Als uzelf, of één van uw geliefden de diagnose zou krijgen van ongeneeslijk ziek te zijn, met als enige optie via medicatie het leven zo draaglijk mogelijk maken, of een waardige dood,…  dan heb je nog altijd de keuze om ook maar om open te gaan staan voor andere, natuurlijke manieren van genezen. In zo`n situatie zou u misschien begrijpen, en vooral levendig voelen, wat ik bedoel. Zolang u daar geen ervaring mee hebt, rechtstreeks of via uw patiënten, vind ik dat U het recht niet heeft om geneesmiddelen voor te schrijven die in bepaalde gevallen een radicaal tegenovergesteld effect hebben.

Eczeem is ongeneeslijk, zegde u mij toen ik 8 jaar was

Zoals u weet, zagen we elkaar de eerste keer toen ik ongeveer 8 jaar was, ik zat toen in het derde studiejaar (1986). Ik was onder de indruk van uw praktijk, al de diploma`s aan uw muur, de wetenschappelijke naam van mijn specifieke eczeem en al het beeldmateriaal dat u liet zien om uit te leggen hoe mijn eczeem ontstond… met de officiëel klinkende boodschap dat het niet te genezen was. Ik herinner het me nog levendig, ook de grote machteloos dat uw verdict mij gaf. Eczeem, zo vertelde u me, kon enkel in toom kon worden gehouden via uw juist voorgeschreven medicatie en was ongeneeslijk.

Wel, in dankbaarheid voor het toenmalige advies, het hielp inderdaad om mijn huid bij momenten gaaf te krijgen, toch zeg ik u, u heeft het bij het verkeerde eind gehad, althans wat mij betreft. *Update: en ook wat betreft de steeds groter wordende groep van cortisone-verslaafden; wat uiteraard goed is voor uw portefeuille.

Staat u het me even toe dit alles nader te verklaren.

Onuitstaanbare jeukaanvallen, bebloed & krabbend wakker worden, ik wens het niemand toe

De eczeem verscheen eerst heel onschuldig op één van mijn middelvingers, en groeide langzaam uit, over een periode van 15 jaar, over mijn volledige twee handen, uiteindelijk tot over mijn hele lichaam, mijn gezicht, armen, benen,… . Het grootste deel van mijn twintiger jaren heb ik dus al eczeem-lijdend doorgebracht, en dat was geen lachtertje, dat kan ik u verzekeren.

Ik heb me gigantisch geschaamd voor de lelijke, opengebarste huid op mijn vingers en de rode vieze vlekken in mijn gezicht. Bij perioden dagen, weken, maanden, jaren, amper durven buiten komen omdat ik mezelf lelijk vond. Ik schaamde me dood. Creatief omgaan met kledij om de eczeem te verbergen, op café in mijn universiteitsjaren mijn pint zo leren vastnemen dat mijn vrienden mijn opengebarsten vingers niet konden zien. Met de angst in mijn lijf zitten dat de eczeem hopelijk zou verminderen bij die date voor volgende week… onuitstaanbare zware jeukaanvallen te verwerken krijgen, ook overdag en in de klas, ik wens het niemand toe.

 Ontelbare slapeloze nachten heb ik gekend, evenveel pottekes zalf op mijn lijf gesmeerd en alle soorten crèmes uitgetest want na een tijd kon mijn huid niets meer verdragen.

Zoveel dokters en specialisten bezocht, ziekenhuis-testen gedaan, en ik kreeg altijd hetzelfde te horen:het enige wat we kunnen doen is je cortisone zalf voorschrijven en medicatie tegen de jeuk: het is ongeneeslijk, misschien gaat het vanzelf weg, maar we kunnen er niets aan doen. Bovendien vinden we, via al de testen, niets waar je allergisch voor zou zijn, je zult ermee moeten leren leven”. 

Schreiend van de pijn, bezweet wakker worden van mijn eigen gekrab, met bebloedde handen en lakens, opengebarstten huid, zonder mijn vingers te kunnen plooien. Bij momenten dacht ik mezelf te kunnen scheren met mijn vingers, zo ruw en hard was de huid geworden, of erger, dat mijn vingers zouden wegrotten en eraf zouden vallen. De foto’s hier vallen nog mee, ik heb erger meegemaakt.

Waarom heeft u nooit gevraagd naar mijn eetgewoonten en levensstijl?

Wat ik niet begrijp, is dat u, tijdens al die jaren dat u mij behandelde, nooit maar één keer heeft gevraagd naar, om maar één van de vele voorbeelden te noemen: mijn eetgewoonten. Dit is absurd! U heeft zoveel jaren gestudeerd en heeft toegang tot de meest technologische & wetenschappelijke middelen, maar u hield geen rekening met de eenvoudige realiteit dat wat ik eet en drink misschien een invloed heeft op mijn gezondheid. Absolute waanzin. Mocht u me toen die vraag gesteld hebben, dan had u direct geweten dat ik, zoals zovele kinderen, heel graag snoep en suiker at, en naast mijn dagelijks glaasje melk graag frisdrank dronk. Haast dagelijks na het school effe langs de snoepwinkel om wat dracula tanden te gaan halen, een toverbol… boterhammen rijkelijk volgesmeerd met nutella, `s morgens cornflakes, met hier en daar een cola, sprite, snickers… en ne raider, wat ondertussen twix geworden is.

Als u mij toen echt had onderzocht, en als uw hoogstwetenschappelijke en onaangename allergietesten ook het effect van suiker en melk onderzochten, had u me wellicht een voorschrift gegeven om mijn suikergebruik via snoep, dessert en allerhande andere zaken stapsgewijs te verminderen om dat uiteindelijk helemaal te verbannen uit mijn leven. U had ontdekt dat melk en zuivelproducten niet goed voor mij waren.

En met een beetje mensenkennis was het u ook direct opgevallen dat ik als kind en zeker in mijn latere studiejaren enorm leed onder stress en druk op school en het unief. Mocht u daarop doorgevraagd hebben, zou u te weten gekomen zijn dat de school en het unief me nutteloze dingen deden vanbuiten blokken, die je achteraf toch allemaal vergeet, en extreem prestatie gericht was dat er geen ruimte was voor echte vreugdevolle creatieve expressie.

*Update Ja, u had me echt kunnen helpen, maar U volgde blindelings het voorgeschreven ‘eczema’-protocol – al decennia lang. Nog steeds, ook al decennia lang, ook al werkt het niet en geraken steeds meer mensen verslaafd aan cortisone, met alle gevolgen vandien.

Ik keek naar u op, en vertrouwde u met mijn leven: mijn gezondheid.

Ik weet niet of u dit zich goed realiseert, maar in plaats van mij echt te helpen heeft u mij meer dan 10 jaar lang van het kastje naar de muur gestuurd, ontelbare en dure zalf voorgeschreven die alleen maar op korte termijn werkten, en bij lang gebruik simpelweg ongezond en verslavend waren: maar dat had u me nooit gezegd! Terwijl ik nu op wetenschappelijke sites lees dat dergelijke cortisone zalf maar enkele weken na elkaar mag gebruikt worden. U liet het mij jaren en jaren gebruiken (!!!) en wanneer ik eens naar een andere (huid)dokter ging, vroeg die niet eens naar mijn cortisone gebruiksverleden. *Update: Dat laten jullie allemaal rustig gebeuren, maar als een yoga-leraar per ongeluk een stinkende scheet laat is dat een kwakzalver.

Laat me duidelijk zijn, ik beschuldig u niet. Ik wijs u enkel op uw verantwoordelijkheid, een recht dat ik wel verdiend heb medunkt na meer dan 10 jaar braaf uw onsuccesvolle behandeldingen gevolgd te hebben, om het daarna met vallen en opstaan dan maar zelf op te lossen. Met alle leed, pijn, vedriet en zelfmoordneigingen vandien. Ik weet dat u me in uw beste vermogen behandelde, u legde immers de beroepseed van Hippocrates af, waarin u beloofde de zuiverheid van uw (genees)kunst en leven te bewaren. Wat u al regelmatig fantastisch bewezen heeft bij het behandelen van zware ziektes en aandoeningen én met operaties in mijn vrienden- en kennissenkring.

Maar toch, in alle eerlijkheid, ik vraag me af of u die eed echt heeft begrepen – in relatie tot de behandeling van eczeem (* Update: en vele andere ziekten trouwens ook). Althans, zo heb ik het, als ik erop terug kijk, niet ervaren. U behandelde me al die jaren als een nummer, zonder dan ook maar één milimeter verder te kijken dan al die boekenkennis en voorgekauwde diagnoses en voorschriften. Vanaf wanneer ik al uw voorgeschreven medicinale zalf uit mijn nachtkastje puilde in de vuilbak smeet heeft het nog lang geduurd vooraleer al die onnatuurlijke rommel uit mijn lijf en huid was: ik heb afgezien. *Update: Maar daar heeft u me NOOIT voor gewaarschuwd, en er was helemaal GEEN opvolging nadien. Patiënten verslaafd maken aan zalven die niet helpen, wat een lucratief verdienmodel. Ondertussen zijn er heuse zelfhulpgroepen op Facebook en andere social media waar vele duizenden cortisone-gedupeerden elkaar vinden en ondersteunen in hun helingsproces, waar jullie gefaald hebben.

Wat als er veel meer meespeelt onder de symtponen die u behandelt?

Ik vraag me werkelijk af of u echt open staat voor wat ik u nu vertel. Om eens verder te kijken dan enkel een oppervlakkige symptoon behandeling. Ik zeg en bewijs het u met mijn voorbeeld en foto`s: eczeem is te genezen.

Enkel in grote stress situaties, tijdens emotioneel heftige tijden of een langere periode van ongezonde levensstijl komt die nog heel even subtiel piepen – al dan niet met een wat jeuk `s nachts of overdag, en daar ben ik dankbaar en blij om. Want mijn huid is voor mij een soort van graadmeter geworden hoe ik ervoor sta, zodat ik dan de verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid naar een nieuw niveau kan tillen – wat u op geen enkele manier, nooit of te nimmer, heeft gestimuleerd. En in de dikke twintig jaar dat ik tegen eczeem heb gestreden, weet ik als ondertussen doorgewinterde ervaringsdeskundige, dat daar de sleutel tot genezing ligt: zelf verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen gezondheid en levensstijl, in al haar facetten. Waarbij ik het vertrouwen heb dat ik mezelf ook een andere, zachtere graadmeter mag gunnen – het is alleen dat ik aan deze zo gewend ben geraakt.

Ik vraag me af of ik wettelijk gezien het woord ‘genezen’ wel mag gebruiken? Of dien ik daar eerst een diploma van geneesheer voor te hebben? Er zijn al voldoende verhalen van mensen die aangeklaagd werden omdat ze spraken over genezing om zo andere mensen te helpen, zonder dokter of specialist te zijn. Wel, ik doe hier beroep op mijn recht tot vrije meningsuiting, om andere eczeem lijders te informeren over mijn genezing, en ook u daarvan op de hoogte te brengen.

Natuurlijk, er dienen grenzen getrokken te worden: er lopen vele kwakzalvers rond die denken het warm water te hebben uitgevonden, die mensen ronduit bedriegen met onwetenschappelijk alternatief genezingsgezwets. Zo ben ik er velen tegen gekomen. Op dezelfde manier zoals er hier en daar incompetente doktoren in ziekenhuizen werken en foutieve diagnoses stellen, fouten maken tijdens operaties, en geneesheren die liever medicatie voorschrijven in plaats van de patiënt echt te helpen. *Update: In de US sterven er jaarlijks 250.000 tot 440.000 mensen door medische fouten, hoeveel in Europa en in België? Als er één yoga-leraar verantwoordelijk is voor een spierverreking van een sceptische wetenschapper staat deze charlatan direct op de voorpagina.

Na meer dan 10 jaar uw advies voor waarheid te hebben genomen, was het duidelijk dat uw expertise niets hielp. Ik sloeg een totaal andere weg in en genas mezelf uiteindelijk.

In mijn 20-jarige zoektocht naar genezing van eczeem heb ik ontdekt dat er zowel in de alternatieve als in de klassiek medische wereld ongelooflijk fantastische als incompetente mensen zitten. En natuurlijk, wie ben ik om te zeggen of iemand incompetent of fantastisch is? Uiteindelijk is dat ook zeer relatief, ik kan alleen spreken voor mezelf, en die ervaring en informatie vrijblijvend delen. Het is vooral een kwestie van even je gezond verstand en goed onderscheidingsvermogen te gebruiken, om te doen wat het beste voelt en lijkt voor je eigen gezondheid.

En dat is wat ik, zoals ik u schreef, wat ik heb gedaan: na een dikke 10 jaar naar uw woord als waarheid te hebben geleefd, ben ik een hele andere weg ingeslagen, en gingen mijn ogen open. *Update: al een geluk vond ik toch nog ‘officiële’ dokters die jullie protocollen niet als oogkleppen gebruiken, maar die gezondheid op een holistische manier benaderen. Zij zijn echte helden, die hun Eed

Met vallen en opstaan leerde ik over het effect van voeding op mijn lichaam en mijn verteringsorganen. Mijn maag en mijn darmen houden niet echt van suiker, en zijn alles behalve blij met melk en zuivel. Ik leerde dat mijn lichaam al die rommel niet goed kon verteren, waardoor al dat afval dat daar bleef zitten dan maar via mijn huid werd uitgescheiden, wat, onder andere, de eczeem veroorzaakte.

Ik leerde dat ik als kind als vanzelf op een natuurlijke en correcte manier ademde, maar dat ik dat bij het groter worden had verleerd. Ook en vooral omdat er niemand was, geen enkele dokter, leraar op`t school of professor in de unief, die me daar attent op maakte en me daarin kon onderwijzen.

Ik leerde dat een correcte, goede ademhaling mijn stress naar rust kon transformeren, veel beter dan uw medicatie en zonder bij-effecten. Vele specifieke meditatie technieken hebben me ook geholpen, en ja, daar heb ik ook met vallen en opstaan het kaf van het koren moeten leren onderscheiden, de ene meditatietechniek & leraar is de andere niet. Bij momenten kon ik zien dat mijn huid zienderogen beter werd door regelmatig te mediteren. En daarnaast was het een openbaring om te ontdekken dat het durven volgen van mijn aller grootste levensdromen mij zoveel innerlijke kracht en vreugde gaf dat ik er terug begon te stralen,… in plaats van aan zelfmoord te denken tijdens mijn meest zware eczeem periode. U had het me toen ik 8 jaar was immers verteld dat eczeem ongeneeslijk was, en op dat moment had de eczeem me letterlijk en figuurlijk, in alle facetten van mijn leven, neergesabeld.

Mijn eerste solo CD “Into resonance” is spontaan ontstaan tijdens mijn meest zware eczeem periode, zonder enige kennis van piano of muziektheorie, van 2002 tot 2010. Het is deze muziek, en de stilte tussenin de noten, die me op de meest donkere en uitzichtloze momenten verlichting bracht. Letterlijk en figuurlijk.

Ik kwam te weten dat creatieve expressie, via theater, dans, schilderen en muziek me hielp om in contact te komen met een gigantisch plezier en een grote innerlijke rust, en zo ook met het vertrouwen en geloof dat ik kon genezen, ook al zei u me dat dit niet mogelijk was.

Ook heb ik enorm veel geleerd over allerlei manieren om mijn lichaam sterk te maken, ook ter ondersteuning van mijn darmen en vertering: via specifieke vormen van yoga, lichaamsmassage en drukpunten. Ook al wordt in zuiver wetenschappelijke kringen beweerd dat dit allemaal larie en apekool is – inderdaad: er is larie en apekool, overal! In overvloed, ook in de medische wereld: remember de 220.000 tot 440.000 doden per jaar via medische fouten, enkel in de US.

Het is vooral een kwestie van te leren onderscheiden, en nu kijk ik naar de tastbare resultaten in mijn eigen leven, en niet naar wetenschappelijke studies op papier die ‘bewijzen’ dat dit alles niet werkt. Terwijl je makkelijk evenveel wetenschappelijke studies vindt die daar lijnrecht tegenover staan, maar die zijn dan volgens uw normen wellicht niet wetenschappelijk – ach, soit, dat is een hele andere discussie natuurlijk.

Als u interesse heeft, ik kan er u heel veel over vertellen, zoals ook de vele andere duizenden ervaringsdeskundigen. *Update: nog beter, luister eindelijk eens naar jullie artsen die wél een open geest hebben en wél het juiste advies geven aan patiënten! Jammer dat jullie net deze artsen dan aan de lopende band sancties en dreigementen sturen, wanneer ze niet in jullie protocollen-gareel lopen.

Google eens naar wetenschappelijke resultaten en bewijzen van creatieve therapie, muziek therapie, meditatie, yoga, drukpunten en alternatieve/natuurlijke gezondheidsondersteunende manieren, ook al zweert u bij de resulaten van andere studies (veelal gesponsord door de pharma) die het tegendeel aantonen. Of beter, experimenteer er met een open geest zelf eens mee, met de nodige dosis gezond verstand natuurlijk, dat is altijd waardevoller dan lettertjes op papier. Zo ben ik toch van mijn eczeem verlost, en veel andere mensen ook. Hartelijk welkom op één van mijn eigen concerten trouwens, beluister me gerust voor op Spotify. Muziek kan ook een medicijn zijn.

En toch ben ik u dankbaar, want door veel langer eczema patiënt geweest te zijn dan nodig, heb ik enorm veel geleerd over het leven, mijn gezondheid & creativiteit

Mocht u me meteen de juiste behandeling voor eczeem hebben voorgeschreven toen ik 8 jaar was, was ik misschien niet te weten gekomen dat ik mijn eigen dokter kon worden (Update* met behulp van een support network, en gepassioneerde specialisten en dokters die hun Eed wél ter harte nemen). Ik leerde dat ik uiteindelijk als enige op de hele wereld de meest geschikte expert ben in het leren luisteren naar mijn lichaam. Ook was ik wellicht geen muzikant geworden. En was ik nooit te weten gekomen dat creativiteit, muziek, zang en stem echt helend kunnen werken (of is ‘helend’ ook een verboden woord?). Yep, als er iets is, naast aangepaste voeding, een support network van mensen die je écht graag zien en blijven knuffelen (ook al zie je er niet uit) dat mijn leven ook gered heeft, is het creatieve expressie, en zeker dan klank en muziek. Specifieke oefeningen en technieken die me hielpen om via stem onverwerkte emoties los te laten; een cruciale sleutel in mijn genezingsproces, en iets wat ik alleen maar kon ontdekken door gigantisch veel dieper te durven kijken dan enkel en alleen de symptonen van de eczeem. Yep, dat allemaal ontdekken… ongelooflijke geschenken.

Ik weigerde om de anti-jeuk medicatie in mijn zwaarste eczeem periode in te nemen, want ik merkte dat het mij alleen maar verdoofde en moe maakte. En ik wist (of geloofde) dat ik enkel en alleen de echte oorzaken van mijn eczeem zou gaan ontdekken, door in contact te blijven staan met mijn lichaam, mijn pijn, mijn onverwerkte emoties. En bovenal: op het allerdonkerste moment in die eczeem crisis, toen ik zelfmoordneidingen voelde boven komen (een jaar lang elke nacht jeukend, krabbend wakker worden is geen pretje), leerde ik dankbaar te zijn voor de plekken op mijn lichaam die niet jeukten, en zo was er maar één: mijn neus.

Klinkt misschien melig, te simpel, of zweverig, maar ach, eerlijk, het kan me niet schelen wat u hiervan denkt – tenzij u een arts bent die ook met zijn hart kan luisteren. Ik ken mijn waarheid, en weet dat de kracht van dankbaarheid – en de daarbij gepaard gaande bio-chemische reacties in de hersenen, het hart en het lichaam – veel krachtiger is dan al de medicatie die ik in mijn leven tot nu toe heb voorgeschreven gekregen.

Oprecht, intens dankbaar zijn voor wat er wel is, op het meest gigantische kak-moment in je leven. Ik kon kiezen tussen gehoor geven aan mijn zelfmoordgedachten, of eens iets totaal anders gaan proberen – daar is de grootste moed voor nodig die ikzelf tot nu toe ken. En dat bracht de omschakeling, het moment dat het tij langzaam maar zeker begon te keren, en het licht in mijn ogen en huid stapsgewijs wederkeerde. Dan pas begon ik de echte uitwegen te herkennen en alles wat het leven mij aanreikte om genezing te vinden.

Mijn lichaam was mijn laboratorium en mijn geest mijn instrument

En dat alles heb ik niet in een boek gelezen, ook praat ik geen specialist na, leraar, schrijver of één of andere therapeut die me dit heeft verteld: ik heb het aan den lijve ondervonden en er naarstig mee geëxperimenteerd. In mijn aller ergste eczeem periode, in mijn late jaren twintig, moest ik bijvoorbeeld maar 1 voedingsmiddel eten waar suiker in zat, en ik had het vlaggen: al krabbend wakker worden in het midden van de nacht met een helse jeuk. Als u dit pas zou geloven wanneer ik het wetenschappelijk zou bewijzen, dan zeg ik u: kijk naar mijn foto`s, praat met me, ik ben het bewijs, net zoals er vele andere gelijkaardigen zijn die op dit moment in hun genezingsproces zitten.

Mijn lichaam was mijn laboratorium en mijn geest mijn instrument die alles onderzocht en uitprobeerde, net zoals bij uw voorgeschreven behandelingen die ik 10 jaar lang heb gevolgd. Maar om onder uw wetenschappelijke voorwaarden dit experiment opnieuw uit te voeren, en dus terug mijn oude voedingspatroon boven te halen met veel suikers, snoep, zuiverlproducten en bijhorende levenstijl, neen, daar pas ik voor, danku.

En ik weet het nog goed toen ik een heel zware eczeem jeukaanval kreeg toen we met vrienden een film aan`t zien waren. Omdat ik toen al een lange tijd uw zalf en medicatie had afgezworen, had ik de keuze: ofwel aan die jeuk toegeven en als een bezetene te beginnen krabben en er de komende dagen en weken de gevolgen van dragen – ofwel via een andere weg al die energie die wilde vrijkomen via de jeuk gaan kanaliseren. Wat ik op dat moment heb gedaan was de eczeem en de jeuk verklanken.

Wellicht klinkt dit zeer vreemd in de oren, en dat begrijp ik best! Maar u kent wellicht het gevoel dat u iets belangrijks hebt te zeggen tegen een patiënt, een collega, een goede vriend of uw partner. Onaangenaam nieuws, of iets dat u dient op te biechten. Iets dat op uw maag ligt, van uw hart moet. En kent u vervolgens het gevoel dat u ervaart nadat u het heeft uitgesproken? Wanneer u uw gevoel stem heeft gegeven? Opluchting wellicht, een soort van bevrijding, gevolgd door een grotere staat van innerlijke rust… .

Wel, ik heb ontdekt dat er manieren zijn om de stem niet alleen te gebruiken in communicatie met andere mensen, maar ook in gesprek met het eigen lichaam en diepe emoties. Dan hebben mijn universitaire studies in de communicatiewetenschappen, in België, Montréal en India toch nog nut gehad. In mijn geval vertaalde deze nieuw ontdekte vorm van communicatie zich als stem & klank leren geven aan eczema, aan jeuk, aan innerlijke onrust. Ik zonderde me af van mijn vrienden, en heb specifieke oefeningen toegepast waarbij ik die onuitstaanbare jeuk en de daarbij gepaard gaande innerlijke onrust ‘liet spreken’. Ik gaf de diepste pijn die ik in mezelf kon voelen eindelijk een stem, letterlijk. Na twintig minuten was de jeuk voorbij, en de volgende ochtend kon ik mijn ogen bijna niet geloven. Die eczeem plek zag eruit alsof ik er de vorige dag een potje cortisone zal had opgesmeerd, zo mooi dat die aan het genezen was. Maar nu wel met het grote verschil dat het duurzaam, natuurlijk en zonder bij-effecten was, in tegenstelling tot uw voorgeschreven zalf.

En ik blijf leerling voor de meester in mezelf, volg regelmatig nog een behandeling/coaching, ik doe opvolging, blijf mijn voeding bijsturen en verwelkom steeds nieuwe perspectieven. En het boeiende is, dat ik merk dat ik nu nog steeds beperkende emotionele, fysische en mentale patronen zie wederkeren die aan de grondslag van mijn eczeem lagen – maar ze worden minder en minder sterk. Nu geven ze niet eczeem als bij-effect, maar andere zaken die toen ook al aanwezig waren maar die ik nu pas kan zien omdat ik al een groot deel van die sh*t heb aangepakt. Het wordt mooier en mooier, met hier en daar af en toe een grote nieuwe uitdaging. *Update: en ondertussen is alles nog veel mooier geworden!

Beste Geneesheer, begrijp me niet verkeerd, ik zie het niet zwart wit, ik weet dat u veel fantastische dingen doet

Zoals ik in het begin van mijn open brief schreef; weet en zie dat u veel prachtige zaken doet, vele mensen echt helpt te genezen, pijn draaglijk verlicht en fantastische operaties en andere wetenschappelijke wonderen manifesteert. Mooi werk, dat meen ik uit de grond van mijn hart.

Maar ja, tussen de lijnen door leest en voelt u wellicht ook mijn (oprechte) boosheid naar ‘de medische wereld’, wat de behandeling van eczeem betreft. Het is nu eenmaal een wetenschappelijk kwantificiëerbaar gegeven dat ik meer dan 20 jaar met eczeem heb rondgelopen, en dat het pas echt is beginnen beteren, op een duurzame manier, wanneer ik vooral naar andere mensen begon te luisteren dan enkel u. Ik leerde vooral naar mezelf en mijn eigen lichaam luisteren.

En wat voor mij ook belangrijk is, is dat u weet dat ik niet verkondig de ultieme waarheid te bezitten, of een magische formule heb die eczeem in één, twee, drie kan genezen. Ook ben ik geen asceet die super strikt volgens ‘de regels’ leeft en zich alles ontzegt – al blijf ik op alle gebied lerende, om met vallen en opstaan de grenzen van mijn eigen lichaam, gezondheid en levensgeluk te verruimen.

Dus, beste Geneesheer, het is ok om met, bij wijze van spreken, uw hoofd tegen de muur te lopen en u keihard te vergissen, wat hier dan betreft de behandeling van eczeem (*Update: en van vele andere ziekten en gezondheidsklachten die u enkel symptomatisch behandelt) U kunt zich altijd herpakken, bijscholen, open staan voor andere perspectieven, en ophouden om dogmatisch te blijven vasthouden aan dingen die gewoon niet werken, of niet op een duurzame manier de oorzaak aanpakken. *Update: Denk even aan de honderduizenden DODEN die per jaar vallen door medische fouten en verkeerde medicatie – een beetje nederigheid en een vernieuwe open geest zou een welkome verandering zijn.

Wat vooral mijn boodschap vooral is, is dat er heel veel facetten zijn die dieper liggen dan enkel de symptonen van eczeem die u behandelt, en dat, wanneer je die echt aanpakt – afgestemd op de unieke persoonlijkheid, constitutie, fysiek, en het leven van de patiënt in kwestie – de eczeem stap voor stap en mogelijk zelf helemaal geneest. Als een samenwerking tussen klassieke en ondersteunende alternatieve/natuurlijke geneeswijzen.

Ik kan me perfect inbeelden dat voor sommige eczeem patiënten het goed mogelijk is dat één kleine verandering in de voeding of in de levensstijl hun genezingsproces al in serieus in gang zet, terwijl anderen misschien hun hele levensstijl drastisch dienen te herbekijken, zoals bij mij het geval was. Maar zoals altijd: stap voor stap voor stap, haast en spoed is zelden goed.

Een overzicht van alles wat mij geholpen heeft om van eczeem terug te keren naar een mooie, stralende huid

Als u echt benieuwd bent naar wat mij allemaal geholpen heeft, geef ik hier graag een kort en bondig overzicht – waar ik met alle plezier in de toekomst uitgebreid over zal schrijven. *Update: momenteel ben ik over één van deze elementen een boek aan het schrijven (blijf op de hoogte via mijn nieuwsbrief)

Voor mij persoonlijk was het genezen van eczema mogelijk via een totaalplaat van:

 1. geloven dat genezing, verbetering mogelijk is
 2. oprecht dankbaar zijn in je leven voor wat er wel is – te beginnen met het simpele feit dat je leeft (niet als een mentaal geiten wollen sokken concept, maar als een doorleefd gevoel)
 3. van schuld & slachtofferschap groeien naar  de volle verantwoordelijkheid van je eigen leven opnemen, jezelf en anderen leren vergeven (met behulp van dingen die resoneren voor jou, zoals bv. familie opstellingen, (natuur)coaching, klanktherapie, soundhealing, creatieve therapie, EFT, bowen, hypnotherapie, psycholoog, sjamanistisch werk, orthomoleculaire geneeskunde … )En skeptische wetenschappers en anderen die beweren dit alles kwakzalverij is,… hen wens ik ‘s nachts een helende droom toe die 10 jaar lang duurt, waar ze worstelen met eczema of iets anders gelijkaardig… om dan te ontdekken dat ‘hun geneeskunde’ niet werkt…  om zo dan zoals mij en vele anderen met vallen en opstaan te realiseren dat er ook andere manieren naar gezondheid bestaan.
 4. diep naar binnen durven kijken en, al dan niet met hulp van buitenaf, onverwerkte emoties/trauma`s ruimte geven en oplossen (met behulp van,… zie punt 3)
 5. een goed aangepast (biologisch) voedingspatroon/diëet, en dus niet blindelings het ingelepelde gedachtengoed via standaard voorlichtingscampagnes volgen dat je dagelijks een glas melk, ettelijke liters water, vers fruit en rauwe groenten moet eten. Ik geloof niet in 1 oplossing voor iedereen, maar wel in individuele aangepaste voeding. Ik heb nog altijd enorm veel aan een combinatie van het polariteitsdiëet met licht makrobiotische inslag en aanvullingen – terwijl er andere mensen in mijn omgeving zeer goede resultaten hebben met enkel rauw voedsel, kwestie van jezelf te informeren en op een verantwoorde manier te experimenteren, al dan niet onder professionele begeleiding.
 6. aanvullende therapieën volgen en doen die resoneren, wat mij gigantisch hielp was onder andere Bowen behandelingen, en hedendaags sjamanisme om het contact met mezelf, mijn lichaam, mijn diepste innerlijke en de natuur te versterken en herstellen,… (met behulp van,… zie punt 3)
 7. regelmatig klank- en stemwerk voor emotionele stabiliteit en diepe innerlijke rust, lichamelijke kracht en verbinding met je hart, gevoel en intuïtie, met een eenvoudig instrument, met lekker zingen onder de douche ben je al vertrokken
 8. overschakelen van kraantjeswater (dat vol met chloor en restanten zit van andere rommel) naar echt zuiver (gefilterd) water
 9. indien mogelijk stoppen met alle soorten medicatie en die vervangen door natuurlijke varianten (onder begeleiding van een bekwame geneesheer, gezondheidsbegeleider)
 10. een gezonde levensstijl op maat van jezelf creëren, in alle facetten
 11. je leven grondig herbekijken, beroep, werk, hobbies, netwerken,… én leren invullen vanuit je hart, je plezier
 12. een goede nachtrust creëren en doen wat daarvoor nodig is, in plaats van zoals bijna een miljoen Belgen die dagelijks niets aan hun onevenwichtige levensstijl veranderen en maar gewoon een slaappil nemen: je reinste waanzin als je het mij vraagt. Natuurlijk, als het niet anders kan, neem een slaappil. Ik heb het vooral over de verantwoordelijkheid van de medische wereld, die er in de eerste plaats dient op toe te zien dat mensen de volle verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid terug in handen te nemen, in plaats van ze gemakkelijkheidshalve maar pillen en medicatie voor te schrijven.
 13. ademhalingsoefeningen doen en op een nieuwe, gezonde manier leren ademen – waarbij de volkswijsheid ‘gewoon goed diep ademen’ zeker en vast waar is, maar dan is`t de vraag hoe je dat juist doet en opnieuw kunt aanleren. En ook hier is`t nodig goed na te gaan wie jouw een goede ademhaling kan aanleren. Informeer jezelf goed vooraleer je over te geven aan de lessen of expertise van iemand. Ademhaling is ook een groot thema in de workshop en trainingen die ik geef.
 14. voldoende beweging voor een flexibel en krachtig lichaam, stap voor stap leren opbouwen, bijvoorbeeld via Yoga, meditatie, Tai Chi, Pilates, turnen, fitness,… waar er heel veel vormen zijn, en verschillende leraars, scholen, waar de ene – in mijn ogen – veel effectiever is dan de andere, ook hier hangt het af wat jij nodig hebt. Wat goed is voor de ene kan slecht zijn voor de andere. Hoe hoog kwalitatief diesel wel niet kan zijn, een auto met een benzine motor zal er niet mee rijden – net hezelfde gaat op voor voeding: voor de ene kan een appeltje voor de dorst meer energie geven, bij anderen net helemaal niet. Een kwestie van te leren wat goed voor je is – en ook dat die waarheid niet statisch is, maar veranderlijk.
 15. tijd doorbrengen in de natuur, en blootvoets wandelen
 16. ruimte voor creatieve expressie, dans, theater, muziek, schilderen,… jezelf ermee simpelweg amuseren, en vooral niet denken in termen van ‘ik kan dat niet’, ‘ik heb nooit kunnen dansen of schilderen of zingen,…’. Allemaal beperkende overtuigingen en illusies die je helemaal geen dienst bewijzen. Geniet er gewoon van, al doende. Ik heb ook nooit geleerd om muziek te maken, om te schilderen, te tekenen… kwestie van het gewoon te doen.
 17. gezond sociaal, vriendschappelijk, liefdevol contact & veel knuffelen
 18. vooral doen wat plezier geeft: je dromen en passie volgen, in plaats van als een kip zonder kop mee te draaien in de maatschappij en werk te doen dat geen plezier, noch voldoening geeft
 19. en met als sleutel om dagelijks tijd en ruimte te nemen voor je gezondheid, je emotioneel, mentaal en spiritueel evenwicht,… van`t leven genieten, steeds meer en meer.

En het is niet omdat alle bovenstaande methoden, technieken en manieren ‘natuurlijk’ zijn, dat ze gratis zijn. Velen natuurlijk wel, maar ook daar is er een leercurve, en experten, ervaringsdeskundigen om van te leren. Ik heb talloze workshops gevolgd, zeer veel behandelingen en therapieën ondergaan, nieuwe aankopen gedaan, mijn voeding als prioriteit gezet in mijn uitgaven,… etc. En ook dat alles verandert en evolueert constant. Het is altijd een wikken en wegen, en voelen wat voor jou belangrijk is in het leven.

Staat u open om te leren van een ervaringsdeskundige, of leert u enkel uit boeken, wetenschappelijke studies en van uw collega`s, die niet persé de daadwerkelijke beleving en ervaring van de ziekte bezitten?

Ja, wat als iemand die geen officiële dokter is wel de nodige ervaringsexpertise heeft ontwikkeld, en veel nuttige informatie heeft over een ziekte, die mensen kan ondersteunen om zichzelf daarvan te genezen? Is het dan niet uw wetenschappelijke plicht, naar het algemeen welzijn én de volksgezondheid, om daar gehoor aan te geven? Om daar ten minste met een open geest, vanuit wetenschappelijke neutraliteit zonder vooroordelen, naar te luisteren? Om daaruit dan misschien wel nieuwe conclusies te trekken over de manier waarop u eczeem behandelt?

En neen hoor, ik heb zeker niet alles alleen gedaan en ja, voor mij was het een lange weg met vallen en opstaan. Met de nodige echte artsen & geneesheren op mijn pad die wél een open geest en hart hadden, voorbij jullie vastgeroeste protocollen. Ook heb ik verschillende nieuwe vrienden gemaakt, en enkele mensen zitten voor altijd in mijn hart. Waarbij het belangrijk blijft voor mij om waakzaam te blijven en zeer bewust te leven, want zoals ik zei speelt de eczeem, een zeer klein beetje, zeer af en toe nog eens als graadmeter – en dan verdwijnt die weer helemaal alsof er niets aan de hand was. Op een miniscuul plekje ter grote van een erwt. En net daarom geloof ik dat mijn ervaring andere mensen kan helpen om die weg van genezing veel korter te maken. *Update: we zijn nu 9 jaar later, en nooit echt nog lost gehad in alle eerlijkheid, zéér sporadisch, 1 keer op een jaar of twee, kleine ter-grootte-van-een-erwt-plekje op mijn lichaam misschien, wat ruwer/groffer/droger, maar NOOIT meer iets dat er uit zag als ‘eczema’. De graadmeter voor mijn gezondheid verandert en evolueert ook.

Eén van mijn tips voor mensen die te kampen hebben met eczeem: is om eczeem te leren zien als een mooie dankbare uitdaging, een geschenk, en niet iets dat kost wat kost moet bestreden worden. Ik weet dat het paradoxaal kan klinken, maar voor mij persoonlijk was dat één van de grote sleutels.

België is, in vergelijking met verschillende andere landen ontzettend conservatief wat betreft alternatieve / natuurlijke geneeskunde, maakt u het verschil?

En zeker, in mijn zoektocht naar genezing heb ik, naast allerhande fantastische 100 % natuurlijke gezondheidsondersteunende therapieën en systemen, zeker en vast enkele uitzonderlijke collega`s van u ontmoet die mij begrepen, en die echt luisterden, met een open geest, en mij zelfs ondersteunden via manieren die normaal niet uw klassieke geneesmethode thuishoren (de medische wereld is op dat vlak in België, vergeleken met zeer veel andere ‘ontwikkelde landen’ verschrikkelijk conservatief, en gedraagt zich soms alsof`t nodig is een heksen jacht te organiseren op al die alternatieve & natuurlijke genezers). Zoniet was de mogelijkheid tot genezing, of een veel effectievere behandeling van eczeem al lang uitvoerig aan bod gekomen in het nieuws, de media en in wetenschappelijke tijdschriften, en hadden al uw collega`s al een bijscholing gekregen om hen in staat te stellen eczeem patiënten op een effectievere manier te begeleiden in hun eigen genezingsproces.

Het gaat over methoden die u – in tegenstelling tot vele collega`s van u in het buitenland – bij wijze van spreken gewoon zou weglachen en banaliseren als onwetenschappelijk, onbetrouwbaar en onbewezen, zoals: meditatie, yoga, drukpunten, bepaalde voedingsadviezen en ondersteuning via klank, muziek en stem, wat één van mijn specialiteiten is geworden. En ja, daar is het, zoals ik reeds zei, nodig om het kaf van het koren te onderscheiden.

 En als universitair heb ik geleerd om dat op een zo wetenschappelijke manier als mogelijk, te doen. Maar natuurlijk, diploma’s maken de man helemaal niet, dat heb ik ervaren tijdens mijn 10-jarige reis toen ik van het kastje naar de muur werd gestuurd door ‘de medische wetenschap’.

Als u uw beroep echt serieus neemt en oprecht begaan bent met de gezondheid van uw medemens, dan hoop ik dat u uw verantwoordelijkheid daarvoor opneemt

Ok nu, om af te sluiten.

 U weet dit natuurlijk beter dan ikzelf, maar ik refereer er toch graag even naar: u heeft de eed van Hippocrates afgelegd, die u verplicht om uzelf aan bepaalde beroepsregels te houden. Die eed zegt onder andere: Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen”.

Als u uw beroep en uw eed echt meent, dan hoop ik dat u uw oordeel over hoe eczeem te behandelen grondig herbekijkt. Dat u op onderzoek uitgaat, en van vele mensen, zoals ikzelf, leert die hun ziekte niet genezen kregen via de gewone klassieke geneeskunde, maar wel via een natuurlijke weg. Nodig me gerust uit voor een gesprek, ik wil al mijn informatie en ervaring dolgraag met u delen!!! Als ik het kan, kan iedereen het. En het draait hier niet om mij, om wat ik gepresteerd heb of “kijk eens wat ik allemaal kan”, nee, nee, nee. Het gaat over de (duurzame) gezondheid van ons volk, en de juiste informatie om daartoe te komen.

En ik ben alles behalve een alleenstaand geval, lees even alvast de vele reacties onderaan deze blogpost. En google, zoek op, vraag rond, spreek en u zal verbaasd zijn hoeveel zieke mensen die niet verder geholpen werden via de klassieke medische weg, maar het via een andere manier, of in combinatie met uw medicijnen, wel voor elkaar speelden. En als u het te druk mocht hebben, laat me iets weten, wanneer mijn boek klaar is stuur ik het u met alle plezier op. *Update: En spreek met al de dokters van wie u ondertussen de licentie heeft afgenomen! En geef hun licentie terug!! Stop jullie ridicule heksenjacht en de opkomende medische apartheid. 

In ieder huis waar ik binnen treed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten”.

Ik wens dat u ook bovenstaande passage van uw beroepseed eert, en zoals ik het zie, het belang van uw patentiënten stelt boven de belangen van de pharmaceutische industrie, het geld. Een industrie die er jammer genoeg geen enkele baat bij heeft dat mensen hun eigen voeding, levensstijl en ingesteldheid als het allerbelangrijkste medicijn gaan zien, en niet de voorgeschreven medicatie waar zij zoveel geld aan verdienen. Tenzij ze het roer omgoeien, en daar een mooie nieuwe kans zien om de gezondheid, via allerlei voorlichtingscampanges, workshops en individuele coaching, nu echt terug te geven aan de mensheid. En natuurlijk, de pharma industrie, ook dat is geen zwart-wit verhaal, dat weet ik best.

In het oude China werd je als Geneesheer pas echt gerespecteerd wanneer uw patiënten niet meer terug kwamen, want dat betekende dat je de mensen echt genas, en hun gezondheid, over de gehele lijn, 100 % terug gaf in hun eigen handen. Daar kan de Westerse Medische Wetenschap nog heel wat van leren. Want hoeveel Belgen hebben hun slaap ondertussen uit eigen handen gegeven, en zitten aan de pillen?

En dat is wat ik bedoel. Het oude durven herbekijken, leren uit het verleden met de nieuwe informatie uit het heden. Zonder schuld, met een gevoel voor verantwoordelijkheid verder gaan, vanuit gelijkwaardigheid.

Geef gerust uw reactie onderaan deze blog post, ik ben nieuwsgierig.

Met hoogachting groet ik u,

Steven VranckenErvaringsdeskundige – Producer – Componist – Coach

ps: o ja, de enige reden waarom ik al die eczema foto`s heb genomen die u hier ziet, was omdat ik gewoon wist dat ik vroeg of laat zou genezen. Ik nam die foto`s om tastbaar bewijs te hebben, want anders zou u mij misschien niet geloven.

ps 2: Voor alle lezers die geen officiële geneesheer zijn, ben ik dus zeer duidelijk: bovenstaande brief is gericht aan de medische wereld. Ik ben geen dokter, en pretendeer dat ook helemaal niet te zijn. Heb jijzelf last van eczeem, en er iets is dat je zou willen veranderen aan je gezondheid, jouw behandeling, doe dat op eigen verantwoordelijk en in overleg met jouw geneesheer, huisdokter, specialist. Ik geef geen diagnose, noch therapie, dat is wettelijk voorbehouden aan geneesheren. Wat ik wel kan en mag doen, is advies verlenen, vanuit mijn ervaring. En je vanuit mijn specialisatie, klank- en stemwerk, zaken, oefeningen en technieken aanreiken die jouw conditie, ook mentaal en emotioneel,  kunnen ondersteunen – wat voor mij persoonlijk een onmisbaar element was en is – in alles wat ik daarnaast heb gedaan om mezelf van eczeem te bevrijden, en mijn algehele gezondheid te onderhouden en versterken..


Tags

behandelen, cortisone, eczeem, genezen, jeuk, klank, krabben, medicatie, muziek, stembevrijding, zelfmoord


You may also like

 • Beste,

  Bedankt voor je verhaal en open brief, ik deel hem alvast op FB Vandaag. Ik beleefde een gelijkaardige historie met mijn dochter, maar dan op het vlak van een chronische darmziekte (colitis ulcerosa). Niet te genezen volgens de medische wereld van nu, maar dank zij een makrobiotische levensstijl is dit zo goed als onder controle. Enkel aan het mentale aspect moet nog wat gewerkt worden, maar dat is niet altijd evident met een 16 jarige puber, maar we komen er wel uit. Ik heb zeker interesse in je toekomstige boek en je mag mij zeker op de hoogte brengen wanneer het uit komt en waar het te verkrijgen is. Ikzelf schreef ook een boek over onze historie, en zonder iets op te dringen vertel ik U graag dat “gouden rijst met houten lepels” te verkrijgen is op volgende locatie of via ISBN nummer kan besteld worden in de boekhandel.
  met vriendelijke groet,
  Ivan.

  • Bedankt voor je reactie Ivan. En dat kan ik zeker volgen ook, wanneer een ziekte aan de oppervlakte is verdwenen, of fysisch zich niet meer of amper nog manifesteert, wilt dat niet zeggen dat dieper liggende oorzaken ervan niet meer aanwezig zijn. Het is een blijvende oefening, voor mij ook nog, om steeds weer en meer harmonie te verwelkomen, emotioneel en mentaal. En een blijvende oefening om de levensstijl te balanceren – soms gaat dat fantastisch, en andere momenten iets minder omdat ik dan ook graag eens buiten de lijntjes kleur 🙂 En proficiat met je boek, bij gelegenheid krijg ik het misschien wel eens in handen, of neem ik zelf initiatief bij tijd en ruimte.

   Beste groet terug!
   Steven

 • Magnifiek!!!
  Ik herken veel van mezelf in je verhaal. Ik word emotioneel van blijdschap 🙂
  Ik zelf worstel sinds mijn achtste levensjaar met aften, vooral toen in mijn mond en sinds twee jaar ook in mijn keel. Geen enkele arts weet raad of geeft onozele raad: pijnstillers, ontstekingsremmers, “het zit tussen uw twee oren”… “leer ermee leven”, t’is stress… Sinds een jaar of 8 heb ik ook een vorm van eczema. verbazingwekkend hoe mijn huid en slijmvliezen op het minste (wat mij uit balans haalt) reageert! Eerder vond ik dit enkel een lijdensweg, nu begin ik meer en meer te denken: dank je wel. Dank je wel, ingenieus lichaam, wat je me daar allemaal wil duidelijk maken. Ik begrijp er nog niet alles van, maar voel dat ik op goede weg ben. Ik probeer ver weg te blijven van onderdrukkende medicatie, al moet ik toegeven dat het soms niet makkelijk is. Voor de meeste kenissen, vrienden en familieleden is klassieke medicatie (vooral in zijn onderdrukkende functie) heel gewoon. Dus ja, ik stel mij aan…volgens sommigen…
  Ik wil je bedanken voor je relaas en warm omarmen. Ik deel je info, ervaringen, zienswijze via facebook.

  • dag Leen,

   dankjewel voor je reactie. Ik wens je echt alle gezondheid toe die je voor jezelf maar kunt wensen! Het is een geboorterecht zou ik zo durven zeggen, en tegelijkertijd ook, in grote mate, een eigen keuze en verantwoordelijkheid, als we willen. Het polariteitsdiëet vind ikzelf een aanrader, of een licht, modern, als ik het zo mag noemen, makrobiotisch diëet – uiteindelijk gewoon waarbij jij jezelf en jouw lichaam goed bij voelen. Wel, laat anderen maar denken wat ze willen hè, het draait om jouw lichaam, jouw gezondheid, jouw geluk – en iedereen is vrij natuurlijk.

   Warme omarming terug!
   Steven

  • Beste,
   Wat mij heeft geholpen om er voor altijd van af te geraken (aften), is een natuurlijkere tandpasta op basis van 6 natuurlijke plantenextracten (o.a. echinacea ) en mineraalzout (merknaam paradontax). Zo eenvoudig was het bij mij. Misschien de moeite waard om te proberen? Groetjes, V.

   • Dag Veerle, super dat het voor jou zo eenvoudig was! Wat ik iedereen toewens, misschien ben ik gewoon een trage leerling 🙂

  • Aftjes een paar keer per dag aanstippen met tea tree olie werkt ook goed, al na een dag voel je het verschil. En dan nog even, een dag of 3, blijven volhouden en je bent er van af. En natuurlijk ook je levensstijl en voedingsgewoonten aanpassen.
   Ik ben een grote fan van natuurlijke geneeswijzen, en bijgevolg ook heel erg geïnteresseerd in cannabis. Wiet-olie is een manier om cannabisextract in je op te nemen en het kan heel veel mensen helpen bij allerlei aandoeningen, zonder high te worden! Het is o.a. pijnstillend, jeukverminderend, ontstekingsremmend, eetlustopwekkend, bezorgt je een goede nachtrust, enz.. Het kan inwendig en uitwendig gebruikt worden. Voor mensen met psoriasis en eczeem zou dit dus ook goed kunnen werken! En het belangrijkste van al is dat het goedkoop is, want je kan het zelf maken met dat ene plantje dat bij wet toegelaten is! Ik eet ook al lange tijd plantaardig, en rook niet. Dat heeft mijn gezondheid het meeste deugd gedaan! Sinds ik wietolie ken heb ik ook geen nood meer aan synthetische pijnstillers wanneer ik ziek ben.
   En Steven, succes met je boek en met de muziek!

   • Dag Eef,

    dankje voor je adviezen en het delen van jouw verhaal. En die cannabis olie lijkt inderdaad wel interessant, hier en daar al eens iets over gehoord, en dat het zoals je zegt enorm krachtig is. Ik meen me te herinneren dat er wel een enorme grote hoeveelheid cannabis voor nodig is om die olie te maken, heb daar geen ervaring mee. En fantastisch, dat je geen pijnstillers meer nodig hebt!

    Het ga je goed Eef,
    veel groeten,
    Steven

  • Leen, met verbazing lees ik je bericht. Wat jij beschrijft: die aften in mond en later ook in de keel, is exact hetzelfde als wat mij overkomen is, en ja, ik ben er, na het hele circus met radeloze artsen, op eigen houtje van af geraakt. Het is inderdaad een signaal van je eigen lichaam om te zeggen dat je serieus gas terug moet nemen, eens de aften er zijn, duurt het best wel lang voor ze echt weg gaan, m.a.w.: eens ze er zijn, ben je al een tijdje ‘in ‘t rood’ bezig. Ik heb ondertussen mezelf genoeg leren kennen om al aan te voelen wanneer ik dreig ‘ in ‘t rood’ te gaan, zodat ik al vroeger maatregelen kan treffen en die vreselijk aften kan vermijden, want eens ze er zijn, blijven ze zeker minstens 2 weken… Bedankt om je ervaring te delen, het voelt heerlijk te lezen dat ik niet de enige ben!

  • aften in de mond is een magnesium tekort. Op te lossen door zeezout op uw eten te strooien. Simpel en heel doeltreffend !

   • Magnesium zit niet in gewoon zeezout. Wel in keltisch zeezout. Maar niet voldoende om een flink tekort op te lossen (wat de meeste mensen hebben). Voor magnesiumtekort is het een aanrader om magnesiumolie (Zechsal) te smeren op de huid. Wordt het beste opgenomen zo.

 • Mijn dochter was 4 maanden oud toen ik geconfronteerd werd met een extreme eczema bij haar. Al op het eerste onderzoek wist ik dat ik fout zat bij de dokter maar mijn baby had jeuk en zag er uit als een opgeblazen poppetje. De arts wilde zelf het kind niet aanraken en keek van op een afstand toe. We zijn zelf eens in carantene gezet geworden omdat ze dachten dat het aids was. Ik kon toen niet anders, ik wist ook niets anders, maar daar kwam snel verandering in! Ik wist dat ik iets anders ging vinden. Het werd een missie naar gezonde voeding, gezonde lucht en inderdaad beweging en muziek. Ze is nu een mooie vrouw van 19 jaar die weet wat goed voor haar is en naar haar innerlijke lichaam luistert. Ik heb ook foto’s van haar van toen en van nu. Mijn slapeloze nachten als moeder wogen niet op tegen een jeukend kind dat tot bloedens toe aan het krabben was. Dank je Steven. Ik noem mijn dochter een geschenk omdat zij ons gezond heeft laten leven, dat ze door al haar jeuk bleef lachen en iedereen bleef omhelzen. Haar ogen hebben nooit opgehouden te stralen!

  • Dag Brigitte, dankje voor je mooie reactie en verhaal. En een krachtige moedige moeder ben je, fijn om te horen. En is er een gezegde dat vertelt dat kinderen betere versies zijn van hun ouders, wat jij op een mooie manier vertelt en verwoord, een voorbeeld en inspiratie die vele ouders geloof ik kunnen gebruiken, en verhaal dat misschien ook wel de wijde wereld in mag gaan?

   Warme groeten,
   Steven

   • Brigitta, op welke leeftijd was jouw dochtertje er vanaf? Hier ook al een hele tijd op zoek naar de juiste methode. Ook begonnen rond 4 maanden en hij is er nu 1.5 jaar. Ik lees hier vaak: beweging en muziek…maar dat is dan waarschijnlijk op latere leeftijd? Groetjes

    • Dag Roos, dankje voor je reactie. Er is op verschillende plaatsen over de wereld al veel geëxperimenteerd over de invloed van muziek en klank op de bloeddruk, ademhaling, gemoedstoestand en zo ook op de hersengolven. Bepaalde soort muziek brengt de hersengolven tot rust, lichte barokmuziek (met 60 beats per seconde), en zeker en vast Mozart. Zowiezo kan het geen kwaad om dat alvast eens te experimenteren, om dat op bepaalde momenten op te zetten in de kinderkamer, dergelijke muziek. Niet als magische pil of wondermiddel, maar als een onschuldig experiment, naast de andere zaken die je doet om je kind te helpen. Zoals altijd zijn er veel wetenschappelijke experimenten die de gunstige effecten van muziek en klank aantonen, en andere dan weer niet. Het is een kwestie van gezond verstand gebruiken, en met de eigen ogen zien en voelen en observeren wat wel en niet werkt, dat vind ik toch. Ik hoor van veel mensen dat mijn piano muziek ook heel rustgevend werkt, en zeker bij kinderen. Er zijn zelfs al mensen die de muziek gebruikt hebben om bij te bevallen. Natuurlijk, het dient je te liggen of niet. Maar dat is alvast wel een tip die ik je wil meegeven.

     En wat ook eens het uittesten waard is… een liedje te zingen voor je dochter, klanken en geluiden te maken, jouw stem, als moeder, laten klinken. Je hoeft daarvoor niet te kunnen zingen, en die klanken koppelen aan een intentie, je laten leiden door je intuïtie. Als dit resoneert met je.

     Veel succes!

  • Brigitte, hoe kwam jij erachter van welke voeding zij precies die exceem kreeg? Mijn dochter heeft hetzelfde sinds haar geboorte, werd wel koemelkallergie vastgesteld, maar ze is nu 10 jaar en zijn continu van die cortisonezalf aan het smeren 🙁 deze berichten komen blijkbaar op een goed moment. maar hoe begin ik eraan?

   • Verena, al doende leert men. Het vertrouwen in jezelf en je kind helpen al heel erg. Ik denk dat ik al de crèmes en de verschillende mogelijkheden heb gebruikt om dat uit te zoeken. Je kunt me een persoonlijke mail sturen mocht je er meer over willen weten.

 • bedankt voor het openhartig en sereen artiekel
  over uw eczeema. het is nog maar eens een bevestiging van wat ik op de levensschool geleerd heb ,de levensschool in tongerlo zit helemaal op de zelfde lijn.

  • Bedankt voor je reactie Theo. Ja, af en toe is het voor mij ook fijn om bevestigingen te zijn, het leven blijft inderdaad een school 🙂

 • Ik heb je verhaal helemaal gelezen,
  fantastisch dat je de moed hebt om
  het allemaal zo neer te schrijven en
  je boodschap ook nog over kan brengen.
  Ik herken meerdere situaties die ook in het
  gezin van ons plaats (hebben) gevonden en
  nog steeds van de partij zijn.
  Ons middelste dochter werd 13 weken te vroeg
  geboren en kreeg kort daarna een hersenbloeding
  ons werd verteld dat er 4 graden zijn maar als
  er een vijfde graad bestond dan was het dat wel!
  En het was afwachten tot het bloed wegtrok,
  om te zien of er van die bloedende hersenen nog
  een deel intact waren gebleven… Niks, maximum schade
  al het bloed was gestold en geen intacte hersenen
  meer. De dokters drukten ons toen op het hart
  dat we er beter een einde aan konden maken,
  het kind had geen kans op een menswaardig
  bestaan! Ze zou leven als een plant en zelfs
  nooit zelfstandig kunnen ademen… Nu, jaren later
  denk ik er nog soms aan … wat als we toen hadden
  geluisterd ??? Wat als wij de keuze hadden gemaakt
  om de machines uit te zetten?
  Ons Sharon is nu 9 jaar, kan bijna alles wat een ander
  kind op haar leeftijd kan, ze is motorisch minimaal
  beperkt, maar dat weerhoud niet op een menswaardig
  bestaan! Wij hebben al die tijd geluisterd naar ons kind en
  ons eigen intuïtie, blijven hopen waar geen hoop was.
  Blijven geloven ookal deelde niemand in ons geloof!
  Een mirakel gebeurd niet zo maar, een mirakel dat
  maak je zelf waar!

  • Dag Verena, dankje voor je reactie, en amai, wat een mooi verhaal dat je daar vertelt, het ontroert me! En ja, een mirakel gebeurt niet zomaar, je maakt het zelf waar. Wens jou en je gezin nog het allerbeste van het beste, veel groeten, Steven

 • Hi Steven,
  Werd zo blij van je openhartige verhaal over je ervaringen en inzichten. Je doet het op respectvolle manier naar iedereen en dat voelt heel goed. Ook je dankbaarheid voor het krijgen van inzicht en het nemen van je eigen verantwoordelijkheid door je diepgaande en pijnlijke ervaringen geven veel kracht aan je informatie, Dank voor je openheid.

  hartegroet Anne

  • Dankje Anne. Ja, respectvol naar iedereen, vind ik zelf wel belangrijk, en toch, met een duidelijke eigen waarheid, zonder die op te dringen aan anderen, want dat heeft natuurlijk geen zin. En wie weet, was er nog wel een veel kortere weg voor mij om te genezen, en leerde ik traag en nam ik een hobbelige weg, ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat ik alles binnen mijn beste mogelijkheden heb gedaan, van wat ik wel en (nog) niet wist.

   Veel groeten!
   Steven

 • Het lijkt wel dat je een ayurvedische levenstijl hebt ontdekt om je probleem tot een oplossing te brengen … in je eten (voeding), in je inzichten, in je meditatie (… ayurveda=de kennis van het leven …)

 • Wat heb je dit mooi omschreven! Ik ben benieuwd naar je boek. Ik heb zelf een praktijkje in Alternatieve geneeswijzen en vertel de personen die bij mij komen ook om te kijken naar hun levenswijze met name suiker en zuivel gebruik. Helaas moeten we het vaak van deze verhalen hebben om mensen wakker te maken. Keep up the good work!

  Veel liefs,

  Liz

  • Dankje Liz, en veel succes met het helpen van anderen in het (her)vinden van hun gezondheid! Veel groeten,
   Steven

 • fantastisch hoe je jezelf hebt geholpen ! Ik heb ongeveer hetzelfde meegemaakt !!! Eczema als kind, welliswaar niet zo erg als de uwe maar toch. En als studente door te stress extra hardnekkige eczema in m’n gezicht + opgezwollen gezicht en ogen. Jeuk, jeuk en nog eens jeuk ! Opgelost door zuivel te laten shiatsu te-herapie te hebben en in het reine te komen met mijn emoties en stress te mijden. Ik ben er zo goed als helemaal vanaf !!!! En dit al meer dan 15 jaar. Lieve groetjes Sabine Cuvelier – See more at:

  • Fantastisch Sabine, dat jij er al meer dan 15 jaar lekker vrij van bent, super te horen, temeer dat dergelijke verhalen ons gezamenlijke verhaal alleen maar kracht bij zet, waardoor we mensen echt een andere weg kunnen laten zien, dat het mogelijk is.

   Het allerbeste nog,
   Veel groeten,
   Steven

 • Ik heb jouw verhaal vol ongeloof gelezen. Nog iemand met hetzelfde verhaal. Nogmaals een bevestiging van wat al bewezen was. Ik heb tijdens mijn puberteit opstoten gehad van eczeem. Zowel in mijn gezicht als op mijn armen en benen. Ik woonde toen in Gent. Verschillende dermatologen en het UZ Gent werden door mij bezocht. Behalve een contactallergie aan parfum kon niemand iets vinden. Cortisonezalf werd voorgeschreven en diende alle producten met parfum te mijden. Helaas bleek dat niet te helpen. Door omstandigheden verhuisde ik naar de kust. Ik kwam daar in contact met een arts/homeopaat. Na 6 behandelingen was en ben ik nog steeds van mijn eczeem af. Ik eet nog steeds “bio”, neem geen zuivelproducten en sinds kort laat ik zoveel mogelijk suiker staan. Dus ja, wat jij zegt en doet kan ik alleen maar voor de 100% beamen. Inderdaad bij extreme stress zou mijn eczeem weer durven opflakkeren. Ik weet dan dat ik gas moet terugnemen en me meer moet ontspannen. Veel succes met je boek. Ik zal 1 van de personen zijn die hem zal lezen en kopen. Groetjes, Anita

  • Dag Anita, dankje voor je reactie en het delen van een stukje van jouw verhaal. Zo fijn en goed te horen dat er zoveel reactie op komt,en verhalen zoals dat van jouw terug krijg. Het is ook, door elkaar op zo’n manier te inspireren en hart onder de riem te steken, dat we er zelf de kracht voor ontwikkelen om het klaar te spelen, geloof ik. Het gevoel te krijgen ook dat we graag gezien worden, dat er mensen zijn die van ons houden, zodat we ook terug van onszelf leren houden, zo was dat toch bij mij,want het was in die zware eczeem periode niet simpel om in de spiegel te kijken, en te zeggen tegen mezelf: ‘Steven, ik zie je graag’.

   Veel blijvend succes en duurzame gezondheid gewenst!

 • Hallo Steven,

  Bedankt voor je artikel! Mijn vader van 75 jaar heeft hele erge psoriasis gehad en het werd zo erg dat hij 2 weken in het ziekenhuis moest liggen. De dokter bleef hem maar teerzalf (cortisone) voorschrijven. De arme man had geen huid meer over!! Ik heb vroeger een opleiding voor schoonheidsspecialiste gedaan en toen werd mij reeds verteld dat deze zalf eigenlijk uit den boze is. Ik ben ook totaal niet tevreden over de manier waarop mijn vader behandeld is, en met behandeld bedoel ik dan de manier van de medische behandeling. Een holistische benadering is zeer belangrijk en voedingspatroon kan het verschil maken! Mijn vader is momenteel genezen maar het is niet uitgesloten dat hij het weer terug krijgt. De dokters staan helaas niet open voor een andere benadering van hun patienten dan de klassiek, dat merk ik ook als ik zelf naar de dokter ga, soms moet je hen zelf op bepaalde dingen wijzen.

  • Dag Iris, dankje voor je reactie en je verhaal over je vader. Ja, ik sta er ook versteld van. Langs de ene kant kunnen klassieke dokters zo gigantisch fantastisch uit de hoek komen, en soms… Is het alsof ze met oogkleppen van hier tot in Tokio hun job beoefenen, en helemaal geen open geest hebben voor al wat ze niet in hun boeken hebben geleerd. Tegelijkertijd zijn er ook artsen de twee combineren in hun praktijk, en dat vind ik geniaal, en dat wordt meer en meer de te bewandelen weg als je het mij vraagt, niet het één of het ander, maar een combinatie vanuit gezond verstand en een open hart.

   Het ga je goed, en jouw vader ook!
   Veel groeten,
   Steven

 • Dag Steven,
  Wat fijn voor je dat je een oplossing voor je probleem hebt gevonden.
  Ik heb jaren slecht geslapen, ik had zelf door dat mijn voeding ermee te maken had maar kon geen oplossing vinden. Na een bloedanalyse bij de huisdokter verklaarde die me gezond, en hij vroeg of ik slaappillen wilde. De slaappillen wou ik niet, ik heb een homeopaat gezocht, en die kon me vertellen dat ik teveel koolhydraten at. Simpelweg veel minder suiker en koolhydraten eten, en na 10 dagen sliep ik als een roosje. Zo eenvoudig was het. Zeer jammer dat onze geneeskunde die bestaande ‘alternatieve’ kennis niet wil gebruiken.
  Nog veel geluk in je verdere leven :-).

  • Dag Els, waauw, ook een mooi verhaal van jou! Dat je na 10 dagen al gewoon sliep als een roosje, fantastisch. Ja, op zich jammer dat de klassieke geneeskunde natuurlijke geneeswijzen banaliseerd, zeker als zulke feiten en resultaten als jouw verhaal, het mijne, en zovele anderen gewoon, bij wijze van spreken, op tafel liggen. Stap voor stap denk ik dan, in vele andere landen is er al wel meer openheid, en tegelijkertijd, wijzelf kunnen altijd een keuze maken, en al een geluk zijn er zoveel therapeuten en specialisten die er wel mee bezig zijn en voor open staan. Jij ook nog veel geluk in je verdere leven! Veel groeten, Steven

 • Kan zijn… en in jou geval heeft dit geholpen. Mijn man heeft eveneens uitslag. we gebruiken de juiste voeding, geen suiker, versie groentes op de juiste manier klaar gemaakt. Geen melk enz…
  Via homeopathie zijn we heel de boel stilaan aan het in orde krijgen want ook hij heeft zwarte dagen gezien. Maar daarvoor hoef je je geneesheer niet op die manier aan te pakken… Je ouders misschien ja… Enfin je bekijkt het maar. grz, Lin

  • Dag Lin, dankje voor je reactie. Ja, wat voor de ene helpt, helpt niet persé voor iemand anders, altijd goed om zoiets individueel en onder professionele begeleiding aan te pakken. Zelf heb ik nooit echt intensief met homeopathie gewerkt, maar heb er wel op verschillende vlakken mooie resultaten mee gehaald.

   Als je schrijft dat ik ‘mijn geneesheer’ niet op die manier dien aan te pakken, wel, ik heb natuurlijk begrip voor jouw visie. Zelf zie ik dat anders. Als ik 10 jaar lang van het kastje naar de muur word gestuurd, alle voorschriften en adviezen als een brave patiënt opvolg, om dan na 10 jaar te merken dat het alleen maar verslechtert, wel, dan trek ik daaruit mijn conclusies, en stel ik inderdaad vragen. Iemand echt ‘aanpakken’, daar versta ik zelf iets anders onder,… dan zou ik beginnen uitschelden, dreigen, belachelijk maken,… etc. Maar dat doe ik niet. Ik vind dat ik de geneesheer – die hier voor mij staat als de medische wereld – helemaal in zijn waarde laat, en bedank voor zijn bewezen diensten, en tegelijkertijd hem de feiten voorleg, het bewijs, dat zijn behandeling van eczema uitermate onsuccesvol was, en dat de natuurlijke geneeswijzen mij wel helemaal konden helpen.

   Veel groeten, en ik wens een stralende gezondheid voor je man!
   Steven

 • Beste Steven,
  Dank je wel, mooi verhaal, eerlijk, met zoveel zin voor verantwoordelijkheid en respect. zeker belangrijk dit te delen…

  • Dankjewel Mieke. En jullie ook nog veel succes en plezier en bereik gewenst met al het lekkere gezonde eten 🙂

   Veel groeten,
   Steven

 • Dag Steven, je verhaal verbaast me niet. Ik ben opgegroeid in en werk nu zelf ook in een natuurwinkel. We krijgen aanhoudend dezelfde vehalen als die van jou. Bovendien hebben we een zoontje dat eczeem had van bij zijn geboorte. Ook al kreeg hij geen lactose of suiker. Na een lange zoektocht, relatief lang want hij is nu 2 en eczeemvrij, zowel homeopathisch als eventjes klassiek (het ventje werd ‘s nachts wakker van de jeuk) kwam ik terecht bij de gesret methode. Na twee behandelingen bij een ostheopaat in wuustwezel was de eczeem weg.
  Wij bekijken eczeem ook op deze manier: je huid is de grens tussen jezelf en de buitenwereld. Ons zoontje heeft te weinig grens, we zien dit nu ook in zijn gedrag, véél grensaftastender dan onze andere kinderen, we moeten bij hem duidelijker en consequenter zijn en hem grenzen geven…
  Succes met alles, ik hoop dat velen iets leren uit je verhaal!

  • Dag Joke,

   Dankje voor`t delen! En ja, de huid is een soort van grens tussen jezelf en de buitenwereld. Goed mogelijk dat een andere aanpak met hem het inderdaad veranderd, en ook – dat geloof ik bij kinderen – als ouder kijken naar je eigen grenzen en daar innerlijk mee aan de slag gaan. Want kinderen zijn kwetsbaar, en nemen veel bagage, als die er is, van ouders over om te weerspiegelen.

   Of gewoon nog een beetje meer ‘grens’ te eten geven 🙂

   Hmmm… fijn te horen dat er zoveel mensen in je natuurwinkel genezingsverhalen vertellen! Het is dan ook mijn wens dat meer en meer mensen hun eigen verhaal en ervaring voldoende naar waarde leren schatten, om anderen de kans te geven geïnspireerd te geraken.

   Geniet intens van het leven,
   veel groeten,
   Steven

 • Ik ben inderdaad nog maar net aan de slag gegaan met het polaritietsdieet (via Stijn Elsen). Het is nog afwachten wat dat zal teweeg brengen. Ik hang nog een beetje vast of beter, ik heb nog veel zin in bepaalde geraffineerde voedingsmiddelen 🙂 Maar vaak is dat verslavingsgedrag. I know!
  Wat de aften betreft: ik heb al, al de verschillende natuurlijke tandpasta’s uitgeprobeerd. Ze zijn sowieso beter dan de “niet-natuurlijke” maar het houdt de aften niet tegen.
  Zoals eczema vraagt het een totaalaanpak. Ik heb gisteren ontdekt, dat homeopathie een prachtig resultaat kan geven, maar dat vraagt ook expertise van homeopathie. Ook acupunctuur vind ik super. Maar ik (men) kan er niet omheen dat voeding – en leefgewoonten van een nog groter belang zijn. Mijn weerstand vermindert voornamelijk ten gevolge van stress. Dus ook op dit domein ga ik aan de slag.
  Mooi vast te stellen dat er zoveel respons komt!

  • Omdat ik zo gefascineerd ben door jouw verhaal van die aften (bij mij identiek), kan ik wel vertellen waar bij mij op dit moment de belangrijkste elementen zitten die me ‘aften-vrij’ houden, misschien heb je er iets aan, die zijn: mindfulness (met o.a. dagelijks meditatie) – voldoende bewegen (zoveel mogelijk met de fiets en op dit moment in een vakantieperiode ook tijd om te joggen), héél veel water/kruidenthee drinken (minstens 2L/dag) – gezonde voeding (bio indien mogelijk, maar ook ‘echte’ hoeveproducten, voeding via de korte keten, zie vzw voedselteams, vlees slechts zelden) – tijd durven nemen voor mezelf (niet evident als je full time werkt en een gezin hebt met man en vier jonge kinderen) – tandpasta is parodontax (de smaak went echt en ondertussen kan ik niet meer zonder) – … maar vooral het moment waarop ik in mijn hoofd de ‘klik’ gemaakt heb dat het zo niet meer verder kon en dat ik serieus begonnen ben met actief op zoek gaan naar een minder stress in mijn leven en het vertrouwen dat ik dat ook zelf kon realiseren, waren voor mij de sleutel tot succes. Ik voel me veel gelukkiger nu, wat wil je, zonder die vreselijk pijnlijke aften! Succes alvast met jouw zoektocht!

   • Super dat je van die aften verlost bent! Een kleine tip als ik mag, er is ook Paradontax zonder fluor geloof ik. Misschien eens het overwegen en bekijken waard of je ook zonder fluor kan, mij deed het alvast super veel goed. Er ook eens op googelen kan ook verheldered werken. Maar voor`t zelfde geld is dat voor jou natuurlijk ok. Verder ook nog succes gewenst!

 • hallo Steven, proficiat met je vooruitgang dat je geboekt hebt, bedankt om deze met ons te delen, er zouden meer zo’n getuigenissen moeten komen. De westerse geneeskunde is te reactief als geneeskunde, daarom vind ik dat preventieve alternatievere (zo noemen ze dat dan bij ons) geneeskunde die je hierboven aanhaalt zo belangrijk zijn… ik zie dat er opmerkingen komen op geneesheren en hoe je ze aanpakt. Kijk vroeger werd een geneesheer als heilig gezien, vandaag weten we niet alleen beter maar zijn ze vaak ook latent gevaarlijk . Laat me dat verduidelijken, ze doen prachtige dingen zoals je hier zelf ook aanhaalde maar even vaak zijn ze de rem in de zoektocht naar een oplossing. Dat doen ze op verschillende manieren, conservativiteit, bescherming van hun sector, te vaak verkoper van medicatie, weinig of geen inspraak in beleid waar ze werken waardoor er te vaak gegrepen word naar chirurgische ingrepen en andere therapiëen die hun dure aankoop moeten afbetalen…

  Persoonlijk denk ik dat het belangrijkste dat hierboven staat is dat je je arts in twijfel durft te trekken en dat je zelf durft bouwen aan morgen, dat heb je mooi omschreven in puntje 3.

  veel succes Steven !

  en ook bedankt,
  groetjes,
  Patrice

  • Dag Patrice,

   Ja, op zich omschrijf je het treffend. Vroeger waren ze heilig en onaantastbaar, terwijl we nu meer en meer voor onszelf leren denken, en zien, door zelf andere keuzes te maken, dat er ook andere manieren zijn om voor onze eigen gezondheid te zorgen. Persoonlijk vind ik dat zij, de geneesheren, dat zouden mogen toejuichen, want daar is het toch waar het om draait, niet?

   Jij ook bedankt!
   veel groeten,
   Steven

   • Hallo Steven,
    dat toejuichen, daar hebben ze nog de grootse problemen mee 😉
    talloze voorbeelden maar 1 leuk voorbeeldje: ik had nierstenen anderhalf jaar geleden, pijnlijk en verwarrend de eerste keer, dus onderzoek van nierstenen gingen uitwijzen welke het zouden zijn.

    Ik herinner me dat mijn dokter me opbelt en zegt dat het nierstenen waren op basis van oxalaten, mijn opgeluchte reactie : ” dat is goed nieuws” (aangezien er nog zaten en er zeker ergere vormen van nierstenen bestaan, die veel meer kristalisseren en bij gevolg meer schade aanbrengen) . Kwade respons van mijn dokter : ben je er mee aan het lachen? Ik kon mezelf niet uitleggen en was verwondert door haar boze reactie aangezien ik toch positief was… Dus ik moest langskomen om dit met haar te bespreken. Ik wou mijn reactie motiveren, bleek dat ze nog nooit van die andere nierstenen had gehoord… en nu was ze zeker op haar tenen getrapt, want ik had op internet dingen opgezocht en wist bijgevolg meer dan haar… een goede huisdokter vinden, het is een ware zoektocht op zich… in dit geval.. op naar de volgende…

    • Ja, het is ook een kwestie van open en communicatief te leren zijn zoals je tussenin de lijnen aangeeft. Vergissen is menselijk, of niet alle waarheid in pacht hebben, het is allemaal perfect ok. Een open, leergierige geest is goud waard, zeker wanneer die iedereen behandelt vanuit gelijkwaardigheid.

     Veel succes met je zoek/vindtocht!

 • Anderhalf jaar geleden besloot ik om mijn lange loopbaan in de stresserende bankwereld (37 jaar) even stop te zetten. Kort nadien leerde ik een vrouw kennen die zich vervolmaakt had in het gebruik van CPTG essentiële oliën. Gezien ik een (vergeleken bij Steven minimaal) gezondheidsprobleem had dat maar niet opgelost geraakte besloot ik naar haar te luisteren. Ik wou immers optimaal van mijn tijd ‘genieten’. MAAR : ik geloofde er niet echt in dat het me ging helpen. Ik vond het allemaal maar hocus pocus. Ik probeerde enkele oliën (bij wijze van test en om haar te plezieren) EN 5 dagen later was mijn probleem weg. Enkele weken later kreeg ik een zware bronchitis. Opnieuw probeerde ik bij mezelf om die met oliën te genezen. Gewoonlijk helpt enkel anti-biotica (en daar krijg ik dan steevast een allergische reactie op) en ben ik 3 weken ‘under the wheather’…. nu was ik er op precies DRIE dagen volledig vanaf. Ik werd een ‘believer’!. Ik wil nog steeds een diagnose van een dokter, maar leg nu het voorschriftje voor medicijnen naast me neer, zoek de gepaste olie en genees me zelf. Ik heb geleerd dat je lichaam zichzelf geneest met die middelen! En ben er intussentijd van overtuigd dat dit net iets is dat de pharmaceutische industrie in dit land niet wil…. Ik ben me gaan verdiepen in de materie en heb enorm veel geleerd en, via deze vriendin, de verantwoordelijkheid op me genomen om een ‘vertegenwoordiger’ te zijn voor deze oliën. Ik heb sindsdien wonderen zien gebeuren….. ! Steven : jouw open brief is een pure waarheid! Samen met jou ben ik overtuigd dat je lichaam zichzelf geneest als je de juiste middelen/diëten gebruikt/toepast!!!!!!!!!!

  • Dag Daniella,

   dankje voor het delen van jouw verhaal. Fantastisch dat jouw gezondheidsproblemen dan gesmolten zijn als sneeuw voor de zon, en dat je er zelf, in combinatie met die olieën zoals je schrijft, ervoor gezorgd hebt. Ook treffend dat het placebo effect niet toepasbaar was op jou, want je geloofde niet dat het ging werken, maar dat deed het toch!

   Wens je nog een stralende gezondheid toe, een leven lang,
   veel groeten,
   Steven

 • Een bijzonder mooie middag gewenst Steven,

  een pijnlijk, maar vooral moedig en mooi verhaal… Voeding is inderdaad zó belangrijk! Net als aandacht schenken aan onszelf op mentaal niveau… Een onderschatte prachtcombinatie!
  Naast het oplossen van je eczeem, merk ik ook je sterke nagels, weelderige haardos en stralende blik op… Je nieuwe levensstijl heeft duidelijk méér dan alleen je huidprobleem aangepakt.
  En dan kom ik graag bij een algemeen ‘besluit’ dat ál die nuttige tips die je de mensen meegeeft, eigenlijk zaken zijn die iedereen dagelijks in zijn leefpatroon zou mogen inbouwen. We zouden wel eens versteld kunnen staan van het aantal spontane genezingen dat dit zou kunnen teweeg brengen. En dan spreek ik over kwaaltjes/ziektes van állerlei aard!
  Voeding en mentaal welzijn zijn nu eenmaal goed voor eenieder.
  Ik begrijp dat je je vanuit jouw ervaring richt op mensen met eczeem, maar ik denk dat je véél waardevollere info meegeeft dan je denkt. Uit de reacties hierboven blijkt ook dat vele mensen met ándere aandoeningen zich aangesproken voelen. Onderschat je bijdrage aan de maatschappij dus niet 😉

  ‘k Wens je bij deze bijzonder veel succes met je boek en een intens mooi leven toe! Met warme groet, Sofie.

  (Een foto uploaden lukte niet… mijn computerskills reiken jammer genoeg niet erg ver…).

  • Dag Sofie,

   dankje voor je reactie, en suggesties. Wie weet onderschat ik mijn bijdrage aan de maatschappij, ik weet het niet. Liever dat dan denken dat ik het warm water heb uitgevonden, want dat heb ik niet 🙂 Ik was enkel koppig en vastberaden te genezen, ook al had ik al 1001 dingen geprobeerd die waren mislukt, of slechts tijdelijk hielpen.

   En ja, wellicht zijn er veel zaken die ook, en zeker en vast, opgaan voor een algemene gezonde levensstijl, en dat geloof ik zeker en vast, dat, ook al implementeer je maar enkele van al deze tips, er al snel zogezegde wonderen kunnen gebeuren – die uiteindelijk niet meer en minder geschieden omdat je er zelf voor zorgt.

   Ja! Jij ook een intens mooi leven gewenst 🙂

   Veel groeten,
   Steven

 • Kippenvel..
  Zo waar! Zo helder en goed geschreven. Zo’n fijn bewustwordingsverhaal voor mensen.
  Echt heel geweldig dat je het vertrouwen in jezelf had om jezelf te kunnen genezen, want ja, zo heet dat gewoon. Ik ben ervan overtuigd dat een gezond geboren mens zichzelf gezond kan houden en genezen, dus zo blij met dit verhaal. Ik hoop dat je verhaal de medische wereld bereikt. en ik bedoel daarmee dat het echt binnenkomt..
  TOP! Wat een levendig boorbeeld.
  Dank je 🙂

  • Dag Inge,

   ja, dat geloof ik ook, dat een gezond geboren mens zichzelf gezond kan houden en genezen. En als de daarvoor nodige factoren niet aanwezig zijn, zoals gezonde voeding, gezond water, gezonde lucht, ruimte voor beweging,… dat die mits wat inventieve creativiteit kunnen gecreëerd en/of gecompenseerd worden. Zowiezo is gezondheid een geboorterecht, en zou als je het mij vraagt, ‘recht op neutrale, volledige en transparante info over gezondheid en levensstijl’, mogen worden opgenomen in de rechten van de mens.

   Het ga je goed!

   Veel groeten,
   Steven

 • Beste Steven,

  Toen ik je voor de eerste keer ontmoette, stond je met je rug naar me toe. Ik voelde onmiddellijk de schitterende energie en de bewustzijnsstroom die je meedraagt. Je gezicht was toen al mooi, zo bleek, maar ook toen het nog niet mooi was – naar maatschappelijke maatstaven – zou ik die schitterende energie waargenomen hebben. Het is dapper om zo vrij en vrank (Vrancken) voor je ervaringen uit te komen. Ik heb ook meermaals mogen horen dat een kwaal voor het leven was en er moest mee leren leven. Mijn sinusontstekingen, keelontstekingen en bronchitissen zijn helemaal weg. Op eigen kracht, met eigen inzichten, soms geïnspireerd door anderen, soms door mezelf. Deze symptomen zijn ook mijn graadmeter.
  Mijn zoon viel op zijn 16 de regelmatig zo maar gewoon neer. Leren mee leven, we vinden niets, was de diagnose. Dit soort woorden geeft me steeds opnieuw de inspiratie om de uitdaging aan te gaan en op zoek te gaan naar de verborgen kwaliteiten. Mijn zoon – 26 nu – neemt geen enkele medicatie en ziet er van op kilometers afstand kerngezond uit. Zijn neef daarentegen die dezelfde symptomen vertoont, neemt nog steeds medicatie. We hebben het allemaal in jouw stijl aangepakt, met onze eigen persoonlijke accenten zoals je zelf zegt.
  Deze brief, mag een open brief zijn naar de hele medische wereld, maar ook naar de alternatieve wereld; Zij kunnen er hoop en inspiratie uit putten om niet op te geven. Stuur deze brief naar de minister, naar radio en tv, laat hem circuleren. Je getuigenis is goud waard. Elke dag zie ik het in mijn praktijk. Als mensen de verantwoordelijkheid voor zichzelf opnemen, worden ze gezonder, gelukkiger, succesvoller en alles wat je je maar kunt wensen. Is wens je een wereldwijd vervolg op dit lovenswaardig en moedig initiatief.

  De wereld is aan het veranderen. Je draagt je steentje ongetwijfeld bij.

  Hartelijke groet
  Hilde

  • Dankjewel Hilde. En ook super om weeral in een reactie op mijn brief, een nieuw verhaal te horen waar iemand, jouw zoon, genezen is en vanop kilometers afstand er kerngezond uitziet. Fantastisch toch! Ja, verantwoordelijkheid opnemen voor jezelf, het is geen kleintje, niet altijd even gemakkelijk, maar eenmaal je ermee begonnen bent, kan je niet meer terug.

   En inderdaad, de wereld is aan het veranderen, fantastisch hè?

   Hartelijke groet!
   Steven

 • Beste Steven,

  Bedankt voor je getuigenis! Ik zal het laten lezen aan mijn familie! En geloof oprecht in wat je schrijft!
  Ik wil zeker je boek lezen als het uit is en zal je verhaal ook sharen op facebook!
  Vriendelijke groeten,
  Harlinde Verschuere

 • Beste Steven, wat een prachtig verhaal! Ik help graag om deze boodschap verder te verspreiden! Het is waar, genezen is altijd mogelijk….. Ik ben nog steeds onderweg in mijn helings- genezingsproces van fibromyalgie, ik voel in alles dat het gaat lukken. Ook ik ben immens dankbaar voor de vele rijke lessen die ik de voorbije 13 jaar mocht leren, dankzij veel pijn en vermoeidheid….. Heel zwaar, maar heel rijk! Vorig jaar ben ik plots, op een paar dagen tijd genezen van hooikoorts dankzij een voor mij belangrijk inzicht. En voor mij was dat: niemand hoeft te zeggen wie ik ben of niet ben, niemand hoeft te zeggen wat ik moet doen of laten, ik ben en ik ben vrij! Het inzicht kwam in een situatie die een herhaling was van een groot trauma in m’n jeugd, het inzicht is nu een mantra, de symptomen soms nog een hulp als ik toch weer in een gelijkaardige situatie beland en even vergeten ben dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn leven en dus niet meer onmachtig ben zoals in mijn jeugd wel het geval was. Ik ben zeer dankbaar voor deze krachtige levensles…..Dit jaar verdiepte deze levensles zich nog waardoor ik eventjes weer gedurende zeer korte tijd de symptomen weer voelde, ik vroeg me af wat ik kon leren en jawel het was weer diezelfde les om trouw te zijn aan mezelf, me niet meer te laten bepalen door anderen en hier gehoor aan te geven in m’n handelen, na dit besef verdwenen de symptomen zeer snel (in een paar minuten tijd) JA GENEZEN IS MOGELIJK! Ik deel dit inzicht niet vanuit een grote waarheid en dus antwoord voor elke hooikoortspatiënt, ik deel het vanuit de intentie dat ik vanaf nu mijn waarheid ga spreken en enkel wens te delen om anderen te verrijken. Wie weet, werkt dit mantra voor nog mensen…… Zoniet, blijven geloven…..en jezelf openstellen voor het antwoord of antwoorden die aansluiten bij de symptomen. Durf alles in vraag te stellen, geef niet op en weet dat het juiste antwoord voor jou op jouw vraag op een dag komt, dat antwoord of die antwoorden zijn de sleutel(s) tot genezing…. JA GENEZEN IS MOGELIJK!!!! Heel veel STEUN en HOOP voor iedereen! Warme groet aan allen en van harte dank voor dit delen Steven. Wat ben ik blij voor je dat jij alweer helemaal gezondheid belichaamt en uitstraalt…..Wat een beproeving die jij doorstaan hebt….. Alle goeds verder en veel succes ook met je boek! Bless you, namasté.

  • Dag Sandra, dankje voor je reactie en ook jouw getuigenis. Mooi te lezen hoe je telkens opnieuw voor gezondheid en bewustwording kiest. Ik geloof zeer zeker dat genezing zo goed als altijd mogelijk is, al kan het soms zijn dat het leven, of de ziel daar anders over denkt, niet? Ik weet het ook allemaal niet hoor, doe mijn best om gewoon te zijn, en mijn ding te doen,

   Wens je het allerbeste, en veel genezing toe!
   Veel groeten,
   Steven

   • Dag Steven, ja ik geloof ook in de weg die een ziel kiest met alle levenslessen, levenservaringen en groeikansen daarin verweven…… niet genezen is een even waardevolle levensles, ervaring en groeikans als wel genezen…. Elk levensplan is prachtig!

 • De eed van Hippocrates, waarvan je de originele tekst kan terugvinden op de site van de Orde van de Geneesheren, ordomedic.be stelt: “Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade.”

  • Dag Jan, bedankt om me dat door te sturen. Ik heb de indruk dat de orde van de geneesheren deze eed op een heel andere manier in praktijk brengt dan wat echt het beste is voor de gezondheid, anders was ik veel sneller van de eczeem verlost.

   En ik heb hen ineens ook de link van deze open brief door gegeven, ik ben benieuwd of, en wat voor reactie er komt.

   Veel groeten!
   Steven

 • ik ben hetzelfde van plan om te doen.
  van mijn 9 jaar astma en allergie voor vruchten, noten, kruiden, pollen,…
  moest elke dag pillekes nemen, puffers (waaronder cortisone de laatste jaren) , druppels in ogen, neus spray enz,…
  tot 2010! toen werd het steeds minder tot zo goed als alles weg…
  neem niets meer van medicatie.
  voel me vrij. kan weer rauw fruit eten, ik heb moeten huilen van geluk bij mijn eerste appel zonder enige reactie, ik heb kilo’s mandarijnen gegeten tijdens de sint periode! 🙂
  zonder gesnotter en tranen kan ik nu wandelen doorheen bossen en heiden…
  ben toch eens van plan om nog eens zo’n allergie test te laten doen. dan heb ik ook zwart wit bewijs. zoals mijn klein neefke ook geen melk allergie meer heeft na dezelfde alternatieve behandelingen. mijn dochterke had eczeem. ze is er ook helemaal van verlost. een vriendin ook al. lang leve de alternatieve behandelingen benaderingen! die helpen echt!

  • Veel succes! Ja, ik herinner het me ook heel levendig… om mijn eerste stuk rauw fruit te kunnen eten na 4 à 5 jaar totaalonthouding van alle soorten rauw voedsel, dat was gigantisch, ik kreeg ook tranen in mijn ogen.

   Fantastisch dat jij je weg hebt gevonden met het genezen van eczema, en je familie en vrienden dan ook kan inspireren,

   alle goeds!
   Steven

  • Ik heb astma verschijnselen als ik niet in mijn kracht en authenticiteit ga staan in menselijke interacties, als ik in angst schiet. Alleen als ik de volle verantwoordelijkheid neem voor mezelf vallen alle verschijnselen weg. Geneesmiddelen onderdrukken alleen maar de symptomen van de nog niet geleerde levenslessen.
   Ik ben benieuwd hoe jij omgegaan bent met je astma. In sommige contacten durf ik het nog niet en dan komt de astma hevig terug. Op welke alternatieve manier heb jij tijdelijk de symptomen van astma helpen verzachten? Anita

 • Zeer herkenbaar, ik heb zelf last van dyshidrotisch eczeem, dit is gekomen na ongeveer 6 maand te hebben gewerkt in de nabijheid van een GSM mast. Initieel waren de bolletjes zelfs eilandjes die ik wou openkrabben gezien de ellendige jeuk, nadien is het geminderd maar nooit echt volledig weg. Sindsdien alles geprobeerd …

  Klassieke dokters zeggen dat ze me niet kunnen helpen, ze kunnen het immers niet genezen want ze kennen de oorzaak niet. Heb al met huidspecialisten gesproken … ze kunnen niet genezen enkel symptomatisch onderdrukken.

  Echte geneeskunde moet je dus niet zoeken in de reguliere geneeskunde, want ze kunnen enkel symptomen onderdrukken, …

  Een accupuncturist vertelde me dat het de lever was die voor mijn bolletjesexceem zorgde. Maar dat was dan weer gelinkt aan frustratie, want ergernis/frustratie ontregelt de lever.

  Heeft uiteindelijk de lever kunnen uitzuiveren, en is deels weggegaan. Het ergste is weggegaan toen ik gestopt ben met het eten van boursin.

  Op bepaald moment was ik het beu gegeten (boursin nature) en na enkele weken kwamen de bolletjes niet meer terug.

  Als ik me serieus erger, komt het tijdelijk terug, als ik mijn ergernis niet kan loslaten, zoals vandaag.

  Maar ik begrijp ondertussen de oorzaak en het patroon wat er achter zit, en ik ga geen zalfje halen om deze signalen van mijn lichaam te deleten.

  • Hallo! Dankje voor je reactie en getuigenis ook, van dat jezelf ontdekt hebt dat het met je levensstijl te maken heeft en omgevingsfactoren, en dat het niet gewoon op te lossen is via één of andere zalf. In sommige gevallen wellicht wel, maar wil je een duurzame, gezondheidsopbouwende oplossing, ja, dan is het inderdaad goed om verder te kijken, en actie te ondernemen.

   Wens je, elke dag meer, een stralende gezondheid toe!
   Veel groeten,
   Steven

 • Beste Steven, dank je om dit te delen! Ik had eczeem tot mijn 14e (2003) en toen was het plots weg… Ik heb hier helaas geen foto’s of bewijzen meer van. Mijn verandering houdt in: biologisch gaan eten (blijkbaar heb ik een probleem met het verwerken van bepaalde soorten pesticiden) en emotioneel werk (ontdekken van mezelf tijdens de puberteit). Ik had ook last van schimmel tussen de tenen en ook dit was plots verdwenen rond mijn 14e levensjaar. Het is dus zeker mogelijk om van al die klachten verlost te raken! “Gelukkig” hebben mijn ouders nooit cortisonezalf gebruikt in mijn kindertijd en met de daktarin-spray (voor de schimmel) waren ze snel gestopt want het gaf geen blijvend resultaat. Lieve groetjes, Liesbeth.

  • dag Liesbeth, en jij bedankt om dat te delen! Opnieuw, zo fantastisch om te horen, lezen dat ook jij ervan bent genezen door je levensstijl aan te passen. Daar ben ik zo blij mee, in al deze reacties, een gezamenlijke grote stem waar je niet meer om heen kunt. Met de wens dat de mensen die er klaar voor zijn om die te horen, ermee geholpen zijn.

   Vele groeten terug!
   Steven

 • Lieve Steven, lieve peter, lieve vriend,

  wij zijn zo trots op je ..
  blijf schrijven …

  dikke kus

  wij.

 • Hallo, met verbazing heb ik je verhaal gelezen. Het klinkt me erg verbazing wekkend, ik zit in een soortgelijke stuatie en zou graag ook geholpen kunnen worden, zonder die chemische rommel die ik op het moment moet innemen. Mijn grote vraag is: waar kan ik betrouwbare hulp vinden om me te begeleiden??

  • Dag Marie-Noelle,

   dankje voor je reactie, en ik wens alvast dat genezing een deel van je leven wordt. Laat ik eerst en vooral duidelijk zijn: bovenstaande brief was geschreven en gericht aan de medische wereld: ik ben geen dokter, en pretendeer dat ook helemaal niet te zijn. Als er iets is dat je zou willen veranderen aan je gezondheid, jouw behandeling, aub in overleg met jouw geneesheer, huisdokter, specialist. Wat ik wel kan en mag doen, is je advies verlenen. En je vanuit mijn specialisatie, klank- en stemwerk, zaken, oefeningen en technieken aanreiken die je kunnen ondersteunen – wat voor mij persoonlijk een onmisbaar element was en is – in alles wat je daarnaast doet om verbetering te brengen in je levenssituatie.

   Zelf vertrek ik uit het principe dat ik adviseer, vanuit mijn jarenlange ervaring met bovenstaande gezondheidsklachten. En dat iedereen zelf een vrije keuze heeft, naast welke professionele hulp dan ook, eigen verantwoordelijkheid op te nemen naar gezondheid toe. Waar ikzelf bv. ook zeer veel aan gehad heb, kwa voeding en levensstijl, is bv. http://www.gezondheidsspecialisten.be en http://www.rikvermuyten.com . Er is ook nog bijvoorbeeld http://www.denatuurlijkekookschool.be/nl/home en http://www.lifeprojects.be/nl en heel veel andere soorten manieren om met voeding bv. om te gaan, het hangt ervan af waar jij je goed bij voelt, of wat het beste lijkt.

   En lees ook eens doorheen alle reacties op deze blogpost, tips en advies van mensen die er op hun eigen manier doorgegaan zijn, via verschillende manieren en methoden. Jezelf informeren, informatie opzoeken, praten met mensen, zodat je zelf kan uitmaken wat het beste is voor je. Ik weet het, in het begin is het even een zoektocht, die al gauw een vindtocht wordt als je erin doorgaat en blijft geloven.

   Helpt dit je alvast wat vooruit?

 • Hallo, ik ben dierenarts en sinds mijn jeugd( jaren 80) had ik ook eczeem, niets hielp, ook antibiotica en cortisine jaren voorgeschreven gekregen, zonder resultaat. En nu nog blijven ze het voorschrijven onder de noemer ‘wetenschappelijk bewezen’. Ja bewezen dat het niet geneest. Ook door eigen zoektocht volledig van eczeem verlost door middel van ongeveer dezelfde methodes, voeding (vnl geen suikers) pilates yoga en andere. Wordt het niet eens tijd dat de klassieke geneeskunde de waarheid voor ogen ziet en deze ook onderricht. Dit geldt niet alleen voor eczeem, maar ook voor bijna alle gezondheisproblemen.

  • Dankjewel Hans voor je reactie. Ik beaam voor het grootste gedeelte wat je zegt, inderdaad, de tijd is nu, om de ogen te openen voor de realiteit en, hand in hand, vanuit samenwerking, echte, duurzame gezondheid een gemeengoed te maken!

 • Mooi en inspirerend verhaal, Steven. Ik zelf heb nooit last gehad van eczeem maar wel van een hoge bloeddruk. Een jaar geleden diende ik extra medicatie te nemen. Door positieve focus, meer beweging en een aangepaste voeding sta ik momenteel op de helft van mijn medicatie…en ik geraak er helmaal vana
  f! (binnenkort!)

 • Steven, bedankt! Jij schrijft wat ik al jaren denk en doe. Ik tracht mensen in mijn omgeving ook enthousiast te maken maar ik stuit daarbij regelmatig op heel wat weerstand in de zin van “jij bent toch geen dokter en hebt toch geen 7 jaar of meer gestudeerd”. Uit eigen ondervinding weet ik dat voeding en levensstijl ontzettend belangrijk zijn als preventie voor heel wat lichamelijke en geestelijke kwalen; ik heb mezelf ook meermaals genezen door verder te kijken, zoeken en conclusies te trekken die klassiek opgeleide artsen, hoe goed ze het ook bedoelen, hoe veel ze ook gestudeerd hebben gewoon niet weten of niet willen weten of wat dan ook. Ik vermoed dat het voor vele mensen (patiënten) ook heel erg moeilijk is om van hun gewoonten af te stappen en erg veel geloof hechten aan de klassieke westerse geneeskunde, want die is toch wetenschappelijk onderbouwd enz. Laat ons ook de impact van de pharma-industrie niet vergeten! Ik ben heel benieuwd naar je boek, ik hoop dat het een eye-opener wordt voor heel wat mensen, dat het iets in gang zet. Veel succes en nogmaals oprechte dank voor je inzet in deze materie.

  • Bedankt Veer voor je reactie! Zelf geloof ik dat de natuurlijke en klassieke geneeskunde elkaar perfect kunnen aanvullen, als ze willen. Er is meer en meer openheid, meer en meer wetenschappelijk bewijs, niet enkel op papier, maar vooral door mensen zoals jij en ik die het binnen hun beste mogelijkheden leven.

   Wens je alle goeds!
   Steven

 • Beste Steven,
  Fantastisch dat je helemaal van je eczeem verlost bent! Ik had het nodig om te lezen dat het toch mogelijk was, want ik lees regelmatig een eczeemforum en daar zijn de verhalen vaak minder optimistisch en ik moet toegeven dat ik me er de laatste tijd bij neerlegde dat ik nooit zou genezen. Ik ben 33 en heb al heel m’n leven eczeem en dit jaar heb ik weer een serieuze opstoot. Ik heb weer twee maanden niet meer geslapen en er zijn echt veel ‘moegestreden’ momenten. Eczeem en de jeuk die ermee gepaard gaat is als een soort gevangenis en vervreemdt je van jezelf en anderen. Het wordt tijd dat de medische wereld dit begint te erkennen en wat anders doet dan steeds maar weer blindelings cortisone en antihistaminica (sufpillekes) voorschrijven. Hopelijk helpt deze brief om de medische wereld wakker te schudden.
  Ik ben al twee jaar met homeopathie bezig, heb ook al gesret (overigens wel heel goed geweest voor mijn astma), acupunctuur, bodywork enzovoort geprobeerd. Ik ben nu ook met psychotherapie gestart en ben nu ook van plan om onder andere polariteitstherapie uit te proberen. Jammer dat de ‘alternatieve’ therapieën zo duur zijn, want ik denk dat voor velen onder ons geldt dat onze kwaal ons belemmert in het ‘werk’leven.
  Bedankt en succes.

  • Dag Nathalie, dankje voor je reactie. Begrijp je helemaal dat je een gevoel van moeheid ervaart in de strijd. En dat je lijkt te vervreemden van jezelf en anderen. Blij dat mijn artikel je dan toch ergens inspireert, en hoop geeft dat het toch mogelijk is, ondanks de moegestreden momenten… een echte gevangenis, I know the feeling! Amai, als ik daaraan terug denk, dat wens ik niemand toe, en ik hoop dat je snel geneest, een manier, een weg vindt die jou terug de vrijheid geeft, innerlijke en uiterlijk, om ten volle te leven!

   Veel groeten,
   Steven

 • Je bent pas gespecialiseerd in eczeem als je er zelf last van hebt gehad. Ik heb ook last met eczeem op dezelfde plaatsen zoals u, Steven, alsook last van maag en darmen. Ondertussen probeer ik ook al een tijdje voor mezelf uit te zoeken wat ik beter achterwege laat, maar het zal nog een tijdje duren denk ik. Ondertussen werd ik ook al meerdere keren van het kastje naar de muur gestuurd, maar ik heb ondertussen ook beseft dat ik het beter zelf kan ondervinden. Sommige artsen vragen zeker naar je eetgewoontes en levenswijze. Maar dan nog is het niet eenvoudig om te weten te komen wat er die eczeem en darmlast veroorzaakt. Ik ben blij eens iemand te horen die hetzelfde heeft en ook beseft dat niemand zijn eigen lichaam beter kan kennen dan zichzelf, dat is ook onze eigen verantwoordelijkheid. Groetjes, Fanny

  • dag Fanny, dankje voor je reactie. Wens je alvast een stralende huid toe. Ja, het is niet altijd evident dat uit te vinden, wat wat juist veroorzaakt. Soms een hele opgave, en tegelijkertijd voor mij frustrerend bij momenten omdat ik me beperkt voel. Terwijl ik op zo`n momenten misschien niet goe luister naar mijn lichaam, of te ongeduldig ben om te wachten op resultaat, of de realiteit gewoon moeilijk kan aanvaarden.

   Super te horen dat dokters naar eetgewoonten beginnen te vragen dan, een hele vooruitgang. Een volgende stap zal zijn, als die er nog niet is, een juist diëet voor te schrijven, tools aan te reiken die je helpen wat wel en niet goed is voor je lichaam, en bv. ook in contact brengen met mensen die er ervaring in hebben, er gespecialiseerd in geweest zijn eczema te hebben 🙂 die kunnen als geen ander, als je het mij vraagt, lotgenoten begrijpen, niet enkel rationeel, maar vooral gevoelsmatig. En soms kan dat net een enorm verschil maken.

   Veel goeds!
   Steven

 • Dag Steven,

  Enorm interessante brief. Ik herken me heel sterk in jou wat betreft zelf je lichaam leren kennen en zelf op zoek gaan naar wat het beste voor jou is. Ik heb geen eczeem, maar heb tarweglutenintolerantie en kan ook niet goed melkproducten / lactose verteren. Ik ben zelf ook heel veel bezig met muziek. Een jaar geleden kreeg ik van mijn mama je cd “Into Resonance” en nu kom ik toevallig op je site terecht en leer ik je als persoon een heel stuk beter kennen! Ik hoop dat nog heel veel mensen los komen van de medische wereld, ook naar alternatieve oplossingen op zoek gaan en dat de medische wereld dan toch ook iedereen meer als individu begint te zien, zodat inderdaad iedereen meer verantwoordelijkheid opneemt voor z’n eigen lichaam en gezondheid. Soms is het zo simpel om je eigen problemen op te lossen, maar we zijn het allemaal verleerd in deze maatschappij…

  Groetjes,
  Marijn Dewulf

  • Dag Marijn,

   dankje voor je reactie, en grappig dat je dan een jaar geleden “Into resonance” kreeg van je mama. Ja, muziek kan soms voor mij letterlijk wonderen doen. En inderdaad, soms gewoon verleerd om eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor de gezondheid: dat is ons nooit of te nimmer echt geleerd. Hoofdpijn? Een pilleke. Maagzuur? Een pilleke. Verstopte darmen? Een pilleke. En nooit kijken hoe het komt dat er hoofdpijn, maagzuur of verstopte darmen zijn, allemaal ook op te lossen, duurzamer, door verder te kijken dan enkel die symptoon behandeling, merk ik bij mezelf.

   Alle goeds en een stralende gezondheid gewenst!
   Steven

 • Bedankt voor je open brief. Zo herkenbaar. Maar een ander symptoom, nl migraine. Voor de rest helemaal hetzelfde scenario, maar ben nog niet zover als jij. Step by step. We zijn op de goede weg!

  • Veel succes! Je komt er wel. Met de nodige dosis geloof, vertrouwen, gezond verstand en de juiste mensen / specialisten die je erin bijstaan. Soms is`t iets kleins dat je ineens helpt, of iets groots. Jezelf al beginnen leren voelen hoe dat het zou voelen om ervan verlost te zijn, is ook een plezante oefening 🙂

   Alle goeds!

 • Een interessante, ontroerend en goed gedocumenteerde ervaring, die bewijst dat het anders kan… en zelfs moet!
  Vreemd dat nog geen enkele arts heeft gereageerd… Maar voor hen is dit ‘anekdotisch’ ’n heeft geen wetenschappelijke (lees werkelijke) waarde. Dus -voor een ‘gezond’ wetenschapper is dit totaal te negeren of te verwaarlozen. Van medische koppigheid gesproken!

  Ondertussen is er een koepelorganisatie in oprichting van Natuurlijke Gezondheidszorg, genaamd uniSAN, die wil lobbyen voor natuurlijke gezondheid, geneeskunde en vooral de vrijheid van keuze op dat gebied. De oprichtingsvergadering is gaat door in de Panoramische zaal te Gent, Lange Kruisstraat 6 op zondag 27 oktober.
  Men zegge het voort!
  Frans Copers (een foto uploaden is mij helaas niet gelukt…)

  • Dag Frans, dankje voor je reactie!

   Ik heb het ook gestuurd naar de orde van de geneesheren, en naar enkele andere organisaties, we zullen wel zien. Als de verandering niet vanuit de artsen komt, komt die wel vanuit de mensen. En zowiezo, ik kan me niet inbeelden dat geen enkele arts in België niet ook last zou hebben van eczeem. Als die dan dit verhaal zou lezen, dan wens ik voor hem of haar dat die er inspiratie uit haalt om op een andere manier naar genezing toe te komen. Daadwerkelijke ervaring is altijd het beste, naast goede onderzoeken en documentatie natuurlijk ook.

   Als dit anekdotisch is, dan hebben ze wetenschappelijk gezien ongelijk. En het is nu eenmaal een statistisch significant en verifiëerbaar gegeven dat er veel mensen niet door de klassieke geneeskunde geholpen worden, zoals je ook in al deze reacties ziet. Als de wetenschap dat uit de weg gaat, dan houden zijzelf op wetenschappelijk te zijn omdat ze de eenvoudige waarheid, realiteit niet onder ogen zien, ook al zou dat tegen hun eigen denkbeelden indruisen – wat een illusie is, want wetenschap op zich is neutraal, en kent geen partij.

   Daarbij is het ook nog eens significant dat er veel meer mensen dan ikzelf zelf met dergelijke zogezegde anekdotische verhalen, wat het heel waardevol maakt om net daar naar te kijken. Beweren dat mijn ervaring anekdotisch is, spreekt niet tegen dat ikzelf tastbaar bewijs ben van deze ervaring & ikzelf mijn eigen waarheid heb, wat andere dokters en wetenschappers ook moge beweren.

   Ik sta alvast open voor een respectvolle dialoog, vanuit gelijkwaardigheid. Ik ben benieuwd of zij nu de volgende stap gaan nemen.

   Warme groet,
   Steven

  • O ja, grappig. Als dat de reactie zou zijn, van wetenschappers en doktoren, dat dit geen werkelijke waarde heeft, wel, mij best. Ondertussen ben ik er lekker vanaf, dat heeft pas waarde.

 • Ik wil even reageren ivm de gevestigde orde der geneesheren ….

  Op skiverlof geraakte ik bij het ontbijt aan een grote tafel in een leuke B&B in discussies met een Franse dokter, die vertelde me dat de volledige geneeskunde gebaseerd is op symptoombestrijding. Ik had een beetje in die richting aangestuurd om van hem de bevestiging te krijgen.

  Je ziet dit ook op TV: maagzuur ? Neem dit … terwijl de oorzaak van het maagzuur niet bekeken wordt. Diaree, neem dat …. In kleine lettertjes staat er dan ‘dit geneesmiddel blah blah blah … niet langer dan x aantal dagen innemen en contacteer je dokter of vraag raad aan apotheker’ .. maar wat geneest het dan ?

  Volgens deze logica is alcohol ook een geneesmiddel tegen angst, stress, ….

  Voor mij is de westerse geneeskunde puur bedrog. Ze kunnen genezing niet bewijzen … ze kijken niet naar de oorzaak. Het interesseert hen gewoon niet.

  Sterker nog: in de psychiatrie is er geen enkel bewijs. Het is opinie based, niet evidence based en ziektes worden gewoon verzonnen, in een bijbel ‘DSM’ gezet, en dan op basis van de labels in de DSM farmaceutische middelen op de markt gebracht.

  Check eens de docu “Making a Killing: The Untold Story of Psychotropic Drugging”

  Mijn ouders zijn beide psychiater, en ik heb o.a. via NLP ontdekt dat er ook andere methodes zijn om mensen van kwaaltjes te helpen ipv plat te drogeren. Ik heb mijn keelaandoening via een NLP sessie van 45m weggekregen tijdens onze opleiding. Mijn ma lacht dit gewoon weg. Zou ik de reguliere onderdrukkunde volgen dan zat ik nu nog steeds met een puffer.

  Dus verwacht geen reactie van de gevestigde orde want het is een soort bedreiging voor hun business en skepps zullen zeggen: anekdotisch bewijs, dus telt niet.

  • Ik weet wel dat ik dit niet tegen jou dien te zeggen, toch wil ik gewoon mijn gedachten even delen.

   Als de gevestigde orde of skepps zoals je aangeeft zeggen dat mijn genezing anekdotisch bewijs is en geen waarde heeft, dan vind ik dat niet fair en zelfs wetenschappelijk incorrect: laat hen dan maar hard bewijs op tafel leggen dat in mijn ervaring geen enkele wetenschappelijke waarde zou zitten voor niemand.

   En ook al zou het anekdotisch zijn, dat wilt niet zeggen dat er geen wetenschappelijke waarde kan inzitten. Er is ook zo de bekende anekdote van ne kerel die een appel op zijn hoofd kreeg (of hij zag er ene vallen, daar bestaat discussie over), en via die ervaring de universele wet van zwaartekracht helder begon te zien. De wetenschap zit zo vol met anekdotes, die wetenschappers en onderzoekers serieus nemen, om vandaaruit dan de verdere wetenschap vorm te geven. Ach, ik ga geen energie steken om mensen te gaan overtuigen, of te veranderen, vooral mezelf blijven.

   • Ik begrijp je standpunt. Ik verduidelijk wel graag even dat de wetenschap anekdotisch bewijs niet volstrekt waardeloos vindt. Wat is een goede wetenschappelijke studie meer dan een gestructureerde analyse van een grote hoop ‘anekdotisch’ bewijs? Daar zit het hem net. Op dat moment is het niet anekdotisch meer.

    Op één stukje anekdotisch bewijs kan je je niet baseren om alles om te gooien. Logisch ook, anders zouden alle natuurwetten voortdurend omgegooid worden omdat iemand ‘denkt iets omhoog te hebben zien vallen’.

    Met andere woorden: als een wetenschapper je persoonlijke verhaal naast zich neer legt als anekdotisch bewijs, is dat niet omdat ze niet geïnteresseerd is. Of omdat je persoonlijke ervaring niets waard is. Het is enkel omdat je je in de wetenschap niet kan of mag baseren op één subjectieve ervaring om objectieve kennis op te stellen.

    (De anekdote van Newton was waarschijnlijk een verzinsel van Isaac zelf, om zijn mythische imago te versterken. Dat gooi ik er maar bij tussen haakjes, niet om je argument dat anekdotiek als inspiratie kan dienen tegen te spreken.)

    • Dankje, interessant perspectief Jelle.

     Daarom geloof ik dat het waardevol zou zijn dat er een wetenschapper zou opstaan om al die anekdotische bewijzen, subjectieve ervaringen te bundelen, en om daar dan een rode draad in te vinden: wat hebben al die patiënten anders gedaan wat hen genezing heeft gebracht, in tegenstelling tot al die anderen die er nog steeds mee sukkelen. Daaruit een wetenschappelijk onderzoek samenstellen lijkt me echt wel de moeite, denk je niet?

 • Aangrijpend verhaal! Ik ben heel blij voor jou dat je van dat probleem bent afgeraakt. Hopelijk komt er snel een evenwicht tussen de methodische betrouwbaarheid van de klassieke geneeskunde, en de focus op de levensstijl, leefwereld, beweegredenen en psychologische achtergrond die mijns inziens sterker aanwezig is in de zogeheten ‘alternatieve’ geneeskunde.

  • Dankje. En ja, zolang het evenwicht er nog niet is, zullen we dat zelf dienen te maken, elk op onze eigen manier…

 • Dankbaar dat ik je verhaal mocht lezen, het sterkt me nog meer in mijn eigen ‘geloof’ op het pad dat ik zelf af te leggen heb. En hierbij deel ik het gevoel met anderen dat er in beide werelden de klassieke & de alternatieve geneeskunde ‘goede’ dingen zijn en als beide werelden hun kennis en wijsheid met elkaar zouden delen en voor elkaar openstaan, alles vanzelf naar een hoger niveau getild zou worden.
  Ik wens iedereen het allerbeste toe op zijn pad.
  Vol vertrouwen & geloof….

 • Hallo Steven, blij eens iemand zn verhaal te lezen die hetzelfde overkomt als mezelf! Ik heb zelf al eczeem over mn hele lichaam van toen ik geboren was, het werd me ook verteld dat het niet te genezen is, nu ben ik 24 en heb nog altijd te kampen met dit probleem. Soms eens wat meer en soms eens wat minder. Het enige dat ze me kunnen geven is cortisone zalf. Zal zeker bijleren met jou brief! Bedankt!

  • Graag gedaan, als mijn woorden, mijn verhaal, je ergens al een beetje inspiratie kan geven, met duidelijk tastbaar resultaat, zou fantastisch zijn. Veel succes met het zoeken en vinden naar jouw eigen pad naar een betere en fantastische gezondheid!

 • Hallo Steven,
  Ik wou nog even meegeven dat ik heel erg geholpen ben om allergieën en intoleranties met 80 -90% te verminderen door het bloedgroepdieet te volgen (maar daar viel ik teveel van af). Later heb ik een holopathietest laten doen (zie internet). Hierbij kreeg ik een PERSOONLJKE lijst van 2 pagina’s met voedingsmiddelen die ik een hele tijd niet mocht eten. Denk hierbij aan zeer alledaagse, (gezonde) voedingsmiddelen zoals citroen, ei, tomaat, aardappel, kersen, pruimen, koemelk, kiwi, suiker e.d. Dat is even slikken maar als je dan merkt hoe snel je een enorme verbetering waarneemt dan vind je snel lekkere alternatieven. Een jaar later was de lijst nog maar 1 pagina. Ik laat het nu om het jaar testen en ik ben zo blij dat ik dit ontdekt hebt want mijn huisarts had mij gezegd : het is een speld in een hooiberg…zo zie je maar. Ik heb op voorschrift van een natuurarts een diepgaand bloedonderzoek laten doen dat heel veel heeft bevestigd van deze holopathietest. Je moet wel bij een goede therapeut terecht komen!
  Spijtig dat vele mensen voor zulke therapieën niet openstaan, de drempel lijkt te hoog. Misschien vergt het teveel discipline en wordt er voor een onderdrukkend pilletje of crème gekozen want dat is makkelijker natuurlijk. De oorzaak wordt hiermee natuurlijk niet mee weggenomen!

  • Ja, inderdaad, soms is het zoeken naar een speld in de hooiberg. En tegelijkertijd spelen er, toch bij mij, naast eten zoveel andere zaken mee, emoties, gedachten, gewoontes… en als ik medicatie gebruikte, waren de symptonen minder, of was mijn lichaam voor een stuk verdoofd waardoor ik niet meer kon voelen, en net dat was voor mij persoonlijk 1 van de sleutels, durven voelen, vanuit radicale eerlijkheid, waar er binnenin nog rommel zit, om die dan op te kuisen. Niet via een psychiater of psycholoog, al kan dat voor vele mensen wel werken, maar via gezond verstand en een attente observerende blik naar binnen. Ook dat vraagt, net als voeding, discipline, maar als je leven ervan afhangt, als je gezondheid je met de rug tegen de muur plaatst, is het erop of eronder, en dan is de keuze snel gemaakt!

 • Steven, mooi dat je jou ervaring hierin wil delen, huid, haar, nagels, weerspiegelen hoe gezond het lichaam is, en aangepaste voeding en een gezonde geest kunnen alles hierin veranderen. Een ziekte kan niet overleven in een gezond lichaam, Voeding is de medicijn en de medicijn is voeding, ik hoop dat deze brief in andere talen mag rondcirculeren de wereld rond, zodat er een balans kan komen tussen de klassieke geneeskunde en alternatieve. Namaste, Inge

 • Hoi, met veel gretigheid aan het lezen hier! Geen eczeem of aften of … bij mij. Aanleg tot depressie(en een diagnose stemmingsstoornissen, bipolair zoals men het vroeger noemde, wat ik nog steeds in twijfel trek en waarvoor ik zeer sederende medicatie kreeg die ik stopzette,en dit ook meldde bij mijn psychiater). Nu neem ik reeds 8 jaar cymbalta ( anti-depressiva) en sta best wel positief in het leven! Maar toch geloof ik dat die medicatie kan vervangen worden door beweging. Ik ben vaak nogal “lief” voor mezelf en kan het moeilijk opbrengen om te sporten vandaar dat ik een bewegingscoach misschien wel meer zie zitten dan een psychiater(die ik nu nog 2-jaarlijks bezoek voor babbel én voorschrift medicatie). Ik hoop dat ik de daad bij het woord kan voegen en zo’n coach in mijn buurt vind die liefst ook nog wat betaalbaar is ( nu 10 euro per maand voor cymbalta en ik sta er huishoudelijk financieel alleen voor met 2 opgroeiende meiden weliswaar met co-ouderschap, ook best wel een stresserende factor!). Mijn verhaal is anders maar sluit toch wel aan bij de zoektocht naar “(zelf)genezing” of bij het inlassen van een kwaliteitsverbetering van mijn leven. Voeding, beweging en “lessstress” zijn sterk individuele factoren die in het op zoek gaan naar een lichamelijke en mentale balans niet te verwaarlozen zijn! Blij om jullie te lezen hier, voel me weer wat aangesterkt in overtuiging! 😉
  Rita

  • Wens dat je er inderdaad een meer duurzame oplossing voor vindt zoals jezelf aangeeft graag te willen, alle goeds en succes ermee! En ik zou zo zeggen om als het mogelijk is het geld geen hoofdrol te laten spelen. Misschien investeer je een paar jaar meer geld in eten en in een coach, wat op lange termijn meer gezondheid zal geven, wat uiteindelijk onbetaaldbaar is.

   Veel groeten,
   Steven

 • Naar aanleiding van een zoveelste opstoot van eczema (heb dit sedert mijn kindertijd en ben er nu 43) ben ik opnieuw van alles hierover aan het opzoeken…na al die jaren weet ik nog altijd niet juist wat bij mij de oorzaken zijn: het kan de zon zijn, of het gras, of die tomatensaus, suiker, melkproducten… het lijkt wel alsof ik van alles jeuk en uitslag krijg! Zelfs de hond van de buren lijkt een gevaar… Ik heb steeds geprobeerd van zo gezond mogelijk te leven, maar ik heb wel nog nooit een volledig suiker- en melkvrij dieet gevolgd. Want de ene dokter zegt zus, de andere zo…de enige verlichting was tot op heden krabben en zalven.
  Ik wil jou wel bedanken om je verhaal met ons te willen delen, ik heb heel vaak het gevoel (gehad) met deze “aandoening” alleen te staan, en altijd die uitleg moeten geven, hé, als mensen vragen wat ‘het’ is en of ‘het’ besmettelijk is. Oprecht bedankt!

  • Dag Michelle,

   Ja, ik weet ook hoe het is om daar alleen in te staan, of te denken dat je daar alleen in staat. In Nederland leeft daar al veel meer rond, forums op internet, verenigingen, dingen vanuit de overheid, maar hier in België heb ik zo de indruk, ik kan verkeerd zijn, dat er enkel de medische wereld is, die naast symptonenbehandeling verder helemaal niets aanbieden aan de eczeem patiënt, of psoriasis, of wat dan ook in die categorie van zogezegde niet levensbedreigen ziekten, maar wanneer je het zelf tot op het bot meemaakt, dan weet je dat et tegendeel waar is. Het leek voor mij wel een langzaam sluipende dodende ziekte, die heel mijn leven onderste boven haalde, totdat ik dus enkele innerlijke en uiterlijke doorbraken had waarover ik hier schrijf.

   Goed om inderdaad onder de juiste begeleiding met een voedsel diëet te beginnen. Ongelooflijk, verbijsterend, je bent 47 jaar, en is er dan ook echt nietmand vanuit de medische wereld die jou dan ook maar eens heeft voorgesteld? En als ik schrijf melkvrij, bedoel ik zuivel vrij, dus ook kaas enzo, en suiker, dat zit tegenwoordig in alles, echt alles, de enige manier voor mij om zeker geeen suiker meer te weten was volledig overschakelen op bio eten, en de ingrediënten goed lezen.

   Veel succes!

 • Dag Steven , super !!!! Ik heb ook van kinds af aan last gehad van eczeem . vele watertjes doorzwommen :-O Tot ik de alternatieve weg op gegaan ben , is er al veel veranderd. Voeding heeft voor mij al veel veranderd . en aan mezelf werken ook natuurlijk.
  Het is zeker de combinatie die we nodig hebben.
  Nog een paar eczeem plekjes te gaan . we komen er wel , daar ben ik rotsvast van overtuigd .

  Veel succes nog Steven.
  veel liefde en licht , voor alle mensen die nog een heel stuk te gaan hebben. VOLHOUDEN IS DE BOODSCHAP 😀
  Martine

  • Dag Martine! Inderdaa, volhouden, blijven herevalueren, praten, specialisten allerhande bezoeken, jezelf informeren, en de moed en kracht hebben diepgewortelde levensstijl en slechte gewoontes stapsgewijs af te leren, te vervangen door nieuwe,

   Veel genezing toegewenst!
   Groeten, steven

 • Steven, super dat je zo moedig je verhaal durft te brengen van jouw genezingspad.
  Ik geloof dat we uiteindelijk allemaal volle verantwoordelijkheid moeten leren nemen voor onze nog niet geleerde levenslessen, die zich zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel vlak kunnen uiten. Zolang we de symptomen bestrijden met geneesmiddelen, komen we vaak niet eens te weten wat de nog niet geleerde levenslessen zijn en blijven we steeds opnieuw hetzelfde beperkende patroon herhalen. Mijn diepste levensles is om in mijn kracht en authenticiteit te blijven in menselijke interacties. Als ik vanuit angst hier niet toe kom, krijg ik steeds astma aanvallen, die erger zijn naarmate het een dieper rakend contact is. Mezelf volledig in waarheid durven uitdrukken in al mijn aspecten en dit bij mensen die er waarlijk toe doen geneest mij echt en dat vraagt ongelooflijk veel moed. Het is een proces van vallen en opstaan.

 • Jeetje, als ik die foto’s zie moet ik direct aan m’n zoontje denken. Hij is nu 1.5 jaar en voetjes en handjes vol met kloven, eczeemplekken over gans z’n lichaampje. We zijn zonet overgeschakeld op homeopathie in de hoop dat dit enige verlichting kan brengen. Hij heeft ondertussen al meer dan genoeg cortisonenzalven en antibiotica geslikt in z’n jonge leventje. We hebben al meerdere huidartsen geraadpleegd en allemaal vallen ze terug op die verdoemde cortisonen. Maar hoe meer je van dat spul er op smeert, hoe resistenter de huid wordt, tot het op den duur niet meer helpt. Toen we bij ons laatste bezoek te horen kregen dat we dan maar 4 x per dag cortisonenzalf moesten smeren omdat 2 x niet meer hielp hebben we er een punt achter gezet. Dieet volgt hij ondertussen ook omdat hij allergisch is aan ei, koemelk, soyamelk, noten…en nu dus ook homeopathie en huid voldoende hydrateren met voedende zalf (zonder cortisonen!). Nadeel is dat je dan eerst een explosie hebt van eczeem en in die fase zitten we nu. We hopen op een evolutie als bij jou want ik zou op dit moment maar al te graag de jeuk en de klachten van mijn supermannetje overnemen.
  Bedankt voor je verhaal, het geeft steun om dit toch vol te houden!

  • Heb je al overwogen om te stoppen met koemelk en geitenmelk te laten drinken? Bij mijn nichtje is het zo gelukt.
   Succes!
   Ingrid

 • Mooi verhaal Steven, heb ook al eczeem van bij de geboorte in erge mate.. neem er zelden tot nooit medicatie voor, wel al dermatologen, en alle mogelijke zalfjes gebruikt…heb er soms weken weinig last van, en dan opeens rukt het terug op. Zit nu al een week of 4 met immense jeuk, dag en nacht, om er gek van te worden… sowieso kijk ik al fel uit naar hoe ik leef of wat ik eet, ik heb namelijk ook al tien jaar agorafobie waardoor ik zelden buiten kom…daar word je immers nog meer van het kastje naar de muur meegezonden. Dokters geven medicatie, werkt die niet meer, neem dan andere, … zo blijf je steeds in dezelfde vicieuze cirkel… maar soit we mogen niet klagen zeker? We zijn er nog steeds. Bedankt voor je hoopgevende verhaal! Groetjes Angie

 • Dag Steven,

  Heel herkenbaar verhaal. Ook ik ben allergie/eczeem patiënt en lid van http://www.allergienet.be. (patiënten belangenorganisatie voormensen met allergie, eczema enz..) Ik herken duidelijk de frustratie zoals ik die al bij zoveel mensen met eczema en allergie heb gezien.
  Veel van ons zijn op zoek naar genezing voor een aandoening die dikwijls door de samenleving als een fait divers wordt beschouwd maar enorm zwaar kan zijn om te dragen. Ik hoef jou niet te vertellen hoe belastend eczeem kan zijn.
  Ik denk echter dat lijden aan eczema een zeer complex verhaal is aangezien de medische term eczema enkel verwijst naar gelijkaardige symptomen en niet naar oorzaken. Daarom ben ik ook van mening dat jouw oplossing helaas niet voor iedereen opgaat. Eczema en allergie verdwijnen soms spontaan, kennen soms een cyclisch verloop. Dit heb ik zelf al aan de lijve mogen ondervinden.
  Ik denk dat de yoga, meditatie en zelfs alternatieve geneeswijzen vaak niet meer zijn dan een manier om er mee om te gaan en geen genezing brengen. Dit heb ik samen met veel andere mensen ook mogen ondervinden. Ik heb zelf al yoga, mindfulness, homeopathie, acupunctuur, en vele andere therapieën ondergaan. Echter zonder goed resultaat. Er is een jarenlang onderzoek opgezet door de UZG het ‘onderhuids programma’ waaraan ik ook heb deelgenomen dat specifiek onderzoek deed of technieken zoals mindfulness, yoga, meditatie, sport enz.. invloed hadden op eczema en psoriasis. Helaas was de conclusie van dit onderzoek dat deze technieken geen positieve invloed hadden op het eczeem.
  Een aandoening zoals eczema geeft nu eenmaal veel stress, en stress (cortisol) verergert de eczema maar is er geen rechtstreeks oorzaak van.
  Neemt niet weg dat Ik persoonlijk akkoord ga dat de huidige medische wetenschap teveel gericht is op symptomen behandelen en niet voldoende oorzaken bekijkt of de mens als geheel.
  Ik heb zelf wel al ondervonden dat het vermijden van geraffineerde suikers en bepaalde bewaarmiddelen wel degelijk invloed heeft op de toestand van mijn eczeem. Ons voedsel is vandaag helaas vaak niet meer zuiver. Ook dat het teveel hydrateren met crémes zelf nog meer last kan opleveren. (onder andere door bewaarmiddelen en allergenen aanwezig in vele verzorgende crémes en zalven)
  Toch nog even waarschuwen, dat naar mijn mening dat de alternatieve geneeskunde soms ook wel gevaarlijk kan zijn. Vooral als men traditionele geneeskunde weigert toe te dienen waar dat nodig is.
  Steven, ik ben zeer benieuwd naar je boek dat er staat aan te komen, veel succes gewenst alvast en mocht je de tijd vinden wil ik graag wel eens een persoonlijk gesprek met je aangaan. Wij blijven immers open staan voor alle mogelijke oplossingen en verplichtingen m.b.t. allergie en eczema.
  Beste groeten,

  • Dag Gunter,

   dankje voor je reactie. Inderdaad, eczeem is geen fait divers, ik denk dat heel veel mensen het onderschatten, ook wat voor invloed het emotioneel en mentaal kan hebben, en op sociaal contact.

   Ik ben benieuwd om de opzet van dat onderzoek te bekijken, en welke technieken dat er dan werden toegepast. Ik kan best begrijpen dat, wanneer je het niet als totaal gegeven aanpakt, en enkel meditatie doet zonder iets aan je voeding te veranderen, ja, dat er dan geen significante verandering zou zijn, dat lijkt me redelijk logisch. Het komt er niet op aan om de technieken en therapieën toe te passen op het moment dat daarvoor bestemd is, dus bv. dinsdag en donderdagavond wanneer het les is, maar het te integreren in het dagelijkse leven, tezamen met de andere aanpassingen in de levenstijl: aangepaste voeding en stress-oplossende factoren.

   En inderdaad, veel crèmes zijn een ware pest voor de huid, met al de chemische rommel die ze erin stoppen. Na verloop van tijd kon ik nog maar 1 crème verdragen, alle andere, een 20-tal, gewoon moeten wegsmijten, en redelijk veel geld ingestoken ook. Al die soms onnozele reclaam 🙂 hier krijg je een stralende huid van, ja, ja, dat zal wel zijn!

   Natuurlijk ben ik bereid tot gesprek, een ontmoeting, om uit te wisselen.

   En daar ben ik met je akkoord, dat de alternatieve geneeskunde (net zoals de klassieke), gevaarlijk kan zijn. Het is een kwestie van je gezond verstand te gebruiken, en daar alle verschillende soorten goed in te kunnen onderscheiden – er zijn veel natuurljke geneeswijzen die zeer capabel zijn, terwijl andere gewoon lucht in zakken verkopen bij wijze van spreken.

   We horen elkaar, lijkt me interessant, dankjewel,

   veel groeten,
   Steven

 • Beste Steven, ik ben het volledig met je eens. Ik kan zelfs één en ander verduidelijken. Ik heb de geschiedenis van de moderne (medicijnen-) geneeskunde grondig bestudeerd. Het verhaal begint bij William D. Rockefeller, een gewiekste oplichter in Amerika in de 19 de eeuw. Zonder enige kennis ter zake gaf hij zich uit als kankerspecialist en lichtte zwaar zieke mensen op met pure kwakzalverij. Hij voedde zijn zonen op tot geniale oplichters. John D. , één van hen werd uiterst succesvol in de olie en de chemie. Via donaties zette hij in gans Amerika de doktersopleidingen naar zijn hand en later ook instanties als FDA; AMA; WHO, regeringen enz… Dokters leerden voortaan dat zieke mensen alleen geholpen konden worden door chemische medicijnen die hij produceerde. Hij ging in kartel met Europese producenten (I.G.Farben) en verdiende massa’s geld aan beide wereldoorlogen die door de chemische-farmaceutische industrie in gang werden gezet. Kijk maar eens naar de leidende rol van Bayer in WO1 en naar de rol van I.G.Farben in WO2 en de concentratiekampen. Een goede samenvatting vind je op youtube: “Dr. Matthias Rath-movement of life (Warsaw Poland june 18/2011)” Wij zitten dus opgescheept met een door de farmaceutische industrie gecontroleerde geneeskunde die ik de Rockefeller-geneeskunde noem. Dokters leren hooguit één uur over voeding tijdens hun opleiding en zitten vast in een prangend harnas. En de opmars van big farma naar een algehele overheersing van de wereld gaat ondertussen rustig verder… Het draait om geld en macht, niet om jouw gezondheid. Dokters zijn een werktuig en slachtoffer tegelijk.
  Groetjes aan iedereen, Jan.

  • Bedankt voor dit perspectief en informatie Jan. En dat dokters hooguit 1 uur leren over voeding, amai, das dus werkelijk niks. Tenzij zij er zelf interesse voor cultiveren buiten de vastomlijnde studies, en zo zijn er steeds meer en meer.

 • Zeer intrigerend verhaal. Ik ben er gelukkig ook een tijdje geleden van af geraakt, maar nooit de moed gehad het zo uitgebreid neer te pennen als jij, Steven. Van leeftijd 8 tot leeftijd 22. Bij mij is het gestopt een paar maanden na het vervolledigen van mijn studies en voor mij bleek stress de cruciale factor. Hoofdhuid, oogleden, oren, aangezicht, nek, hals, bovenarmen, onderarmen, handen, borst, rug, onderbenen, … overal heb ik het gehad. En dan nog in combinatie met urticaria (netelroos). Totaal onvoorspelbaar over het waar, en nog meer over het waarom. De impact op je sociaal leven is immens en dat beseft de behandelende dokter niet. Ik denk dat mijn sociale vaardigheden daar ook onder geleden hebben, en daarom ben ik tot op vandaag nog altijd een gesloten persoon die moeilijk contact legt en zeer verlegen is. Terwijl ik daarvoor altijd een zeer spontaan kind was geweest. Daarom vind ik het zo knap dat jij wel de moed hebt gehad om het niet je leven te laten bepalen. Terwijl jij op de foto’s afgaand er zwaarder aan toe bent geweest dan mezelf. Met extreme gedachten tot gevolg wat ik goed begrijp. Zo diep heb ik niet gezeten, maar er zijn ontelbare momenten geweest waarop ik het niet meer zag zitten. Pas op dat moment besef je wie je echte vrienden zijn. Mensen die me nog altijd nauw aan het hart liggen. Het spijtige is dat de oorzaak niet alleen zo moeilijk te vinden is, en zo divers. Elke mens is verschillend, en wat bij de ene wel helpt, helpt bij de andere niet. Daarom is het zo goed dat er verhalen als deze op het net te vinden zijn, die anderen sterken in hun gedachten naar genezing, maar vooral ook in hun wil ernaar. Ik hoop alleszins dat het voor mij een afgesloten hoofdstuk is en dat ik nooit meer zo diep ongelukkig zal zijn als in die lange jaren die eigenlijk heel mijn jeugd hebben doorkruist. Want niet alleen fysiek ga je er onder door, mentaal is het minstens zo erg. Echt chapeau en een hart onder de riem voor velen onder ons.

  • Dag Gert, bedankt voor je reactie, en ook mooi dat jij daar vanaf bent. Ik garandeer je, als jijzelf gelooft dat het mogelijk is om terug vanuit de vrije spontaniteit te gaan leven die je ervaarde als kind, dan is dat mogelijk, daar is`t nooit te laat voor. Alles begint bij een begin, en bij de kleine eerste stap.

   Wens je alle goeds!
   Veel groeten,
   Steven

 • Beste Steven,

  Ik en mijn man zijn de trotse ouders van ons zoontje Andor. Hij is nu inmiddels twee en heeft vanaf dat hij 1 week oud is eczeem. Hij had het van top tot teen en is nu wel verminderd. Maar nog heeft hij ernstig eczeem. Op dit moment vooral zijn gezicht en handen. Ze zien eruit als jouw handen. Wij lopen nu ook al bijna 2 jaar bij een dermatoloog in het ziekenhuis en ook zijn we op een allergiepoli geweest. Je verhaal is zo herkenbaar! Ik krijg een ongelofelijke hekel aan de zalven met hormonen. Ik ben ook in staat ze in de prullebak te gooien, maar wat dan? Heb je tips voor mij voor een kind van 2?

  Vriendelijke groeten Gabriella Mouw

  • Dag Gabriella,

   dankje voor je reactie.

   Langs de ene kant zou ik, naast de gewone medische behandeling, ondersteunend kunnen helpen, via klankontspanning, maar omdat hij nog een baby is, en zelf nog niet stress creëert en bewust kan kiezen om dingen anders te doen, geloof ik dat het directer aan te pakken is via concreet en professioneel voedingsadvies, ik zal je een mail sturen met concrete informatie! Dan kan je zien wat je ermee doet,

   veel groeten,
   Steven

  • als baby had ik ook eczeem (onderts wel al tijdje geleden :-)). mijn ouders konden toen niet geholpen worden door de westerse geneeskunde. Toen was de Oosterse nog niet ingeburgerd, en kwamen ze bij een homeopaat terecht, die hen liet weten dat ik niets van koemelkprodukten mocht eten. En binnen de kortste tijd was mijn eczeem weg en heb ik nooit nog enige vorm van eczeem gekend. Nu, gezien je zoontje blijkbaar een poli-allergietest ondergaan heeft, en je niet verder kunt, kun je toch eens overwegen om je te begeven naar de Oosterse geneeskunde. Wel belangrijk om hier goede referenties van te krijgen. Wat kun je zelf al doen? De juiste en bio-voeding kan voor wonderen zorgen, met daarnaast een evenwichtige emotionele omgeving,… Bv. Kun je ontdekken wanneer het vermeerdert, of wanneer het afneemt. Dagboekje bijhouden van wat er gegeten wordt, gebeurtenissen, eens veranderen naar zachte eco waspoeder, enz … kan hierbij helpen. Vooral zeer alert zijn. Je kunt dan patronen gaan ontdekken. Veel succes.

 • heftig verhaal man wat knap dat je er van af bent en wat zal je je goed voelen nu 🙂 . ik heb nu sinds een jaar eczeem over me hele lijf het is echt een ramp. ik weet hoe het is om je goed te voelen, ben 19 jaar en altijd een sportmannetje geweest. dit kan nu niet meer omdat ik verga van de prikkels en branderigheid en jeuk… en weet ik het allemaal. douchen gaat ook amper meer net als vroeger een lekker onbezorgd warm douchje. ik ga ook nooit meer stappen met me vrienden omdat ik me ten eerste schaam, ookal moet je er eigenlijk gewoon maling aan hebben.., ten tweede hou ik het geen nacht meer vol want dan krijg ik een aanval en is me hele kop rood en onder de schilfers en jeuk ik me helemaal kapot :S. ondanks dit heb ik nog wel de allerliefste vriendin die ik een jaar geleden heb ontmoet toen ik het eczeem ook kreeg. ze helpt me zo goed en af toe als me armen erg jeuken kriebelt ze er lekker over heen zachtjes dat is zo lekker haha. maargoed ik weet het ik moet me gewoon weer goed gaan voelen want ik kan zo niet verder, ik word er elke dag mee geconfronteerd en weet nog steeds niet waar het door komt. ben overal maar dan echt overal al geweest in dit jaar. ik kom ook veel te weinig op me werk en op school dus dat gaat ook niet goed helaas, het is niet anders ik heb maar 1 lichaam en dat staat toch echt op 1.heb van de week aan de prednison gezeten een stootkuur, het hielp me echt heel goed en ik voelde me top en wou weer lekker naar buiten en zag het helemaal zitten haha. is na die kuur weer erg terug gekomen. voor de mensen die er ook last van hebben, blijf gewoon lekker positief joh 😉 en proberen je gedachten te veranderen. ik kan nog wel ff doorgaan met waar ik het allemaal wel niet moeilijk mee heb en hoe irritant en kwaad het je allemaal kan maken. ik ga binnenkort lekker een maandje op vakantie naar het buitenland met me meisje en me gedachten lekker anders zetten, en lekker genieten het komt allemaal best wel weer goed!

 • Hallo Steven, kheb een groot deel van je verhaal gelezen en heerlijk zo’n uiteenzetting. Kheb ook exceem gehad en het heeft 10 jaar van elimineren voedingsmiddelen nodig gehad om er vanaf te komen. bij mij manifesteerde het zich op mijn handen tussen mijn vingers, grote vochtblazen en jeuk heel erg veel jeuk. afgelopen mei alopecia areata door dermotoloog vastgesteld die mij vertelde dat ik me moest voorbereiden op volledige kaalheid. Mede door de exceem ervaring en mijn tegendraadsheid wilde ik dat niet zomaar aannemen en nu na een zoektocht en 6 maanden een eigen samengestelde behandeling (uiteraard met hulp van verschillende dierbaren) is mijn haar weer terug. deels nog wit en deels al weer gekleurd.
  Indien artsen niet naar de mens als geheel kunnen of willen kijken is dat hun beperking. Het zou mooi zijn wanneer er een verandering ontstaan door verhalen zoals de jouwe.
  Zelf verantwoordlijkheid nemen is heerlijk. Je leert enorm veel over jezelf én idd : Je bent wat je eet. Succes met je boek! Groet, Flavia

 • Steven, ik ben blij dat je van je eczeem af bent. Het was serieus zoals de fotos getuigen. Ik heb de 19 stappen gezien die je deed om te genezen, maar ik vraag me dan af hoe dat zit met kinderen/babies die door eczeem worden geteisterd. Wat doen die met je eerste 4 van de 19 stappen. Zelf ben ik van mening dat de beste geneesheer voor ons, ons eigen lichaam is (ook voor babies). Maar soms is medicatie nodig om te overleven. Dan heb je geen jaren om te zoeken. bvb Diabetis of astma aanval. Die kunnen dodelijk zijn. Maar zoals je zelf schrijft, zijn uit de vele onderzoeken bij jou gedaan, geen allergische reacties vastgesteld. Dus je hebt al geluk gehad daar. Maar vanaf dat je s nachts wakker wordt van je leed, ben je er erg aan toe, dus ik minimaliseer hier niets.

  De realiteit is dat het lichaam niet naar gods evenbeeld is gemaakt, maar vol genetische fouten zit. Zoook is eczeem een genetische afwijking van de huid. Dat verlangt dus een aangepaste behandeling. Hoe is een andere vraag, waar de meningen verschillen en dat mag. Maar zeggen dat medicatie laten een oplossing is, is toch erg gevaarlijk (maar zoals je onderaan zegt, geef je ook geen advies of medische raad). We zijn ergelijk belast of door een mutatie getroffen.

  Het herkaderen van je jeuk en die tot uiting brengen, dat is wel goed. Maar ook dieren krabben, dus het is een instinct. Je moet dus heel diep kunnen gaan om daarmee te spreken. Dit is ronduit fantastisch dat je dat kan.
  Je muziek is mooi en rustgevend, je kan hem misschien op de achtergrond plaatsen van deze pagina.

  Ik wil je bedanken voor je verhaal zo uitgebreid uit de doeken te doen en gebald te formuleren, zonder dat ik een heel boek moet lezen. Ik wou dat meer mensen die oplossingen vonden dit deden.
  Maar je schrijft enkel over cortisonezalven die je jarenlang gebruikte in combinatie met “anti-jeuk” middelen. Dit is inderdaad geen oplossing. Die cortisonezalven zijn er voor opstoten. Zou je ook willen toelichten over andere klassieke medicatie die je probeerde in 20 jaar. (bvb cyclosporine, ledertrexate, cortisonespuit, medrol, protopic etc). En heel precies melden welke cortisone zalven je in welke concentratie gebruikte: 0.1%. en hoeveel mg van de anti-jeuk middelen je gebruikte. Als je de dokters wilt aanspreken helpt dit.
  Succes Steven
  Pieter

 • Waar zal ik beginnen ? Zo herkenbaar allemaal. Hoeveel keer heb ik al uitgeroepen, ze kunnen tegenwoordig een hart vervangen maar eczeem?! Nee dat kunnen ze niet. En dat klopt waarschijnlijk nog ook, ze kunnen het niet omdat je het zelf moet doen. Maar dat ze niet willen toegeven hieraan en wanhopig mensen rommel blijven aansmeren, dat is het ergste. Ik ben nu 37, ben lang eczeem vrij geweest, maar nu is het er weer, mond, ogen en handen. Ik zie het nu echt als een signaal dat de levensstijl die ik toepaste niet bij me hoort en door je verhaal te lezen wordt mijn overtuiging enkel groter. Ik ga er mee aan de slag. Ik zei onlangs nog, ik heb zo een deugd aan tekenen en schilderen maar het komt er niet meer van. Het zal er weer van komen. Nog een klein voorbeeldje uit de ‘ gewone’ geneeskunde waar ik me VOO schaam in hun plaats. Ik had er last van hartkloppingen, maar echt 180 in rust zomaar ineens. Dit ging steeds gepaard met erge pijn tussen mijn schouder bladen, stijve schouder en nek. Ik werd er angstig van. Ik werd naar de cardioloog gestuurd, alles ok, kreeg spierontspanners, ontstekingremmers en toen ze het echt niet meer wisten, antidepressiva !!!! Toen dacht ik en niet met mij. Ik heb me tepletter gegoogeld en vond uiteindelijk een osteopaat die de link legde tussen geknelde wervels en druk op het hart. Ik ben nu om de drie weken aan het gaan en weg is het wild kloppend hart. Terwijl ik al zo vaak aan de dokter gezegd had dat het altijd samen ging met pijn in men rug, hij moest eens lachen, nu lach ik want ik ben blij 🙂

 • Ik ben ook bezig met mijn zoektocht naar genezing van psoriasis.
  Hopelijk zal ik binnenkort licht in de tunnel zien.

  • Dankjewel voor het delen Steven.
   Als je nou een huidaandoening hebt of niet jou gezonde leefstyle die je beschrijft zou voor iedereen goed zijn.
   Mijn dochter en ik zijn regulier lang op zoek geweest met ons kwaaltjes en over voedingintoleranties werd niet gesproken totdat we de alternatieve geneeskunde ontdekten, totaal anders gingen eten kwam er verlichting en het gaat steeds beter en ja rust en leuke dingen doen zijn ook zo belangrijk.
   Steeds vaker zoeken wij de natuur op en dat doet wonderen.
   We zijn ook intolerant voor “moeten” hahaha.

   Warme groet, Akke

   • Dag Akke 🙂 Ja, een intolerantie voor “moeten”, daar betrap ik mezelf ook veel op 🙂

  • Wens je veel succes Thalita! Dat je ‘zoek’tocht een ware ‘vind’tocht mag worden,

   warme groet,
   Steven

 • wij hebben goede resultaten met behandeling mihealth provision (NES) bij behandeling huidproblemen zowel bij mens als dier, in combinatie met gezonde voeding en levenswijze

 • Dag Steven,

  Ben zo blij jou verhaal te lezen. Mijn man heeft ongeveer dezelfde weg gegaan als jou maar zijn eczema was in combinatie met astma. Toen we elkaar leerden kennen was hij 16 jaar, smeerde zich dagelijks in met cortisone zalf en had hij dermate zware astma aanvallen dat hij geregeld in het ziekenhuis belande, en zelfs daar niet meer geholpen kon worden. Hoogtijd om het roer om te gooien. We besloten om ons te laten bij staan door een homeopaat. We moesten de keuze maken wat we eerst wilde zien veranderen en dat was zijn astma omwille van de levensbedreiging. Je had het moeten zien, tijdens een zuiveringskuur veranderde mijn man zijn gezicht in iets monsterlijk. Alle brol van de voorbije jaren moest eruit en dat was heel wat. Nu 18 jaar later stelt hij het zonder al die medicijnen 1000x beter.
  Maar 7 jaar geleden werden wij trotse ouders van Arthur onze oudste zoon, zeer gelukkig en blij niet ware dat het eczema verhaal opnieuw startte. Als baby ‘moest’ hij gevaccineerd worden, begin van het verhaal…pure ellende, je zag het kind niet meer achter de eczema. Gelukkig bracht onze huishomeopaat soelaas. 6 jaar is hij vrij geweest van wat voor huidaandoening ook. Nu is alles in alle hevigheid weer terug en ben ik radeloos. Homeopaat, osteopaat helpen niet. Glutenvrij en gezonde voeding brengen geen resultaat. Ik hoop dat het gauw veranderd. Arthur is uitgeput, ziet het soms allemaal niet meer zitten en dat voor een lieve jong snaak van 7 jaar. Alle tips zijn meer dan welkom want ook wij dromen van een toekomst zonder eczema.
  Lieve groet
  Katrien
  http://www.stekvzw.be

  • Dag Katrien, zo blij jouw reactie te lezen. Weer een verhaal en voor mij een tastbaar bewijs dat de klassieke benadering van de geneeskunde in relatie tot het behandelen en genezen van dergelijke huidziekten zo ontoereikend is voor zoveel mensen! Ik zie het als hun verantwoordelijkheid om deze zogezegde ‘anekdotische bewijzen’ als serieus te nemen, willen ze het contact met de realiteit en de echte mens niet verliezen, want daar doen ze het toch voor uiteindelijk? Voor de volksgezondheid, en niet om kost wat kost hun eigen gelijk te blijven halen, omtrent theorieën en medicijnen die het contact met de echte wereld al lang verloren hebben.

   En je lieve jonge snaak… het kan veel oorzaken hebben, naast voeding is er ook emotionele stress,… je kan altijd een polariteitsdiëet proberen, via bijvoorbeeld: http://www.eczeemvrij.be/mijn-verhaal.html,

   wens je veel succes!
   Warme groet,
   Steven

  • Als eczema gerelateerd is aan astma…
   En Astma is volgens veel inzichten gerelateerd aan “verdriet”. Tijdens de conceptie krijgt ‘de kleine’ een deel van het energetische energie mee van de beide ouders. Ik ben ook door een hel gegaan toen ik klein was, dus ik spreek uit ervaring. Ik werd 2 weken te vroeg geboren en na m’n geboorte, toen ik een klein manneke was, moest de dokter me af en toe “redden” van een astma-aanval die bijna m’n einde betekende. Ook ik belande in het Ziekenhuis en werd volgespoten met Cortisone. Ik spaarde de spuiten… En na een paar weken had ik een Carrefour-zak vol met lege spuiten… Stel je voor. Nu ik 40 ben, begint het me allemaal een beetje te dagen. Als ik alle puntjes en inzichten op een rijtje zet, dan werd het duidelijk dat ik mogelijks incarneerde in dit lichaam, maar dat ik al gauw (spiritueel gezien) dacht van “ooh nee, dit is niets voor mij… ik wil weer naar ‘het licht’. Maar ik ben geforceerd geweest om hier op aarde in dit lijf gevangen te zitten. Met een hoop verdriet in m’n rugzak… Nu ben ik er nog. Een groot punt blijkt om niet bij de pakken te blijven zitten en er mee te leven. Het te aanvaarden. Toen ik bvb 14 was besliste ik om m’n hismanal-medicatie van dag op dag te stoppen. Ik zei tegen moeder: “voortaan fiets ik naar school.” Ze hoorde het donderen in Keulen. Maar ik deed het. Eerst duurde het een half uur om de 6 km naar huis te fietsen. Na een paar maanden was ik precies een wielrenner. Ik was na 12 minuten thuis en was sneller dan m’n buren die de bus namen. Ik kon na een paar maanden uren aan één stuk door skateboarden terwijl ik daarvoor na een half uurtje al op de bank zat al heigend. Ik ben van ver gekomen… Nu zit ik weer een beetje in het slop, want ik ben gestopt met brood en tarwe-producten eten. Daardoor ben ik 7 kg vermagerd in paar maanden. M’n vet wordt opgeruimd en de toxines komen weer in omloop. Maar ook de “zwaarte” komt weer ‘los’ in je systeem. Dat voel ik. En dat zie ik. Heb ook last van een huidschimmel nu. De dreun die m’n immuniteit krijgt van die toxines en het feit dat m’n lever dat allemaal te verwerken krijgt kan evenveel ellende naar boven brengen als in de tijd dat ik dat allemaal onderdrukte. Dat is het leven… Eerst een hoop “shit” over je heen… en dan weer vanonder die “shit” zien uit te komen zonder al te veel ‘problemen’. Maar, ik doe m’n best om te vertrouwen op m’n kracht. Ik besef dat ik hier dus HOOGSTwaarschijnlijk liever niet was geweest, op deze aarde. Maar, ik ben er nu en MOET er het beste van maken. Mijn vader pleegde zelfmoord, dus hij stapte eruit. Maar mijn inziens is dat niet de oplossing…
   Elke persoon op deze aardbol is bezig met een strijd. Soms klein, soms groot… Ook jouw zoontje kan “deep down” iets ‘dragen’ die ervoor zorgt dat hij letterlijk ‘niet goed in z’n vel zit’. Het is niet voor niets dat deze uitdrukking bestaat. En huidproblemen zijn soms een aanwijzing die je zo moet bekijken. Mensen die bvb Artritis hebben, die “vreten letterlijk zichzelf op”. Al is voeding ook een GROTE speler. Eczeem is mijn inziens, Ayurvedisch gezien, een Kapha aandoening. Je moet dat maar eens opzoeken. Eczema according to Ayurveda. Of zoek eens een goeie Ayurvedische arts op. Of ga op reis naar India en laat je kleine eens diagnostiseren door een Ayurvedic Practitioner. Pancha Karma laten doen (reiniging) en dan het leven en de voeding in balans krijgen.
   Veel sterkte op je pad.
   Bart uit Brugge, België.

 • Hoi steven,
  Ik ben 15 en heb aangeboren eczeem, met vele allergieën en daar zat inderdaad melk bij maar ze zijden dat ik er overheen was gegroeid is het dan nog mogelijk dat het inderdaad met de melk te maken heeft of alleen suiker? Ook ik iets meer weten over dat eetpatroon want je hebt toch je voedingstoffen nodig, en ik ben allergisch voor pinda, soja en noten.

  • Dag Ravenna, dankje voor je reactie. Om echte sluitende antwoorden te geven op je vragen kan ik helaas niet, en voel me ook niet in de positie dat te kunnen doen. Die stel je best aan een professionele specialist of geneesheer met affiniteit voor holistische geneeswijzen mét ervaring in`t behandelen van mensen met eczema én voedingsadvies. Er zijn verschillend soorten eetpatronen die aangereikt worden door verschillende soorten invalshoeken (polariteitsgeneeskunde, raw food, makrobiotiek, orthomoleculaire geneeskunde,…) best jezelf daarond informeren om vandaaruit een afspraak te maken met een specialist. Hou ons hier gerust op de hoogte van je vooruitgang!

   Wens je een stralende gezondheid!

 • woooow wat een verhaal maar het is waar wat voeding betreft want dat ervaar ik zelf met mijn psoriasis (20 ) jaar. in het ziekenhuis zeiden sorry mevr. we weten niet meer wat we met u aanmoeten.ik heb ze een hand gegeven en gezegd het gaat u goed.als mijn psoriasis rustig is speelt mijn eczeem weer op en in het ziekenhuis zeggen ze nee mevr heeft niks met elkaar te maken pffff word zo moe van die mensen.ben zelf ook gaan googlen en indd voeding. maar bij mij is de jeuk nog ondragelijk en weet me dus geen raad daar mee.

  • Dag Jolanda, dankje voor je reactie, en ja…. jeuk die ondraaglijk is, kan erover mee spreken, wens dat je daar mooie doorbraken in kunt verwezenlijken! Op internet googelen is één ding, maar professionele begeleiding is volgens mij daarbij onmisbaar, wellicht vind je bij jou in de buurt wel zo iemand? Al zou je er één of 2 uur voor moeten reizen met de trein of de auto… als de specialist er een goede is, down to earth en holistisch genoeg én met ervaring in`t helpen genezen van dergeljke gezondheidsklachten, dan is`t de moeite waard, niet?

   Wens je een stralende gezondheid toe!
   Beste groet,
   Steven

 • Beste Steven,

  Fantastisch stuk!

  Ik heb nu zon 10 jaar last van “eczeem” in mijn gezicht. Het begon echter met een wat droge huid met hier en daar rode plekjes. Achteraf gezien denk ik dat dat begonnen is daar ik enkele malen flink verbrand ben geweest en dan vooral door de zonnebank, dat is toch veel anders dan een echte zon. Maar in die tijd legde ik daar geen link mee.

  Omdat ik in die periode ook met nikkelelectrolyte baden werkte constateerde mijn huisarts dat dat daar aan lag en schreef mij cortisonenzalf voor en basiszalf. Vanaf toen is het alleen maar erger geworden. Ik heb zoveel verschilllende zalven geprobeerd. Dan werd weer vaseline geadviseerd, dan weer dit dan weer dat. Huisartsen en dermatologen zijn zo makkelijk in hun adviezen. Allergietesten wezen niets uit. Op sommige cremes en zalven reageerde ik meteen slecht op, branderig gevoel, uitbarstingen van puisten. jeukAndere cremes leken in eerste instantie even te helpen, maar gaven uiteindelijk het zelfde resultaat. Hormonenzalf leek soms wel te werken en dan weer niet. Ik werd er radeloos van en ontzettend depresief. Maar het leven ging gewoon door, ik moest ook geld verdien enzo. Uiteindelijk heb ik toen mijn baan opgezegd en me thuis als het ware opgesloten en op mijn spaargeld geteerd want ik werd overal parnoide van. Van alles geprobeerd. Ik begon het water te wantrouwen, heb douche filters geprobeerd, wassen met spa blauw met gedistilleerd water, vooral van dat laatste werd mijn huid zo hard als steen! Als naar maanden mijn spaargeld opraakte probeerde ik mij te herpakken en weer aan het werk te gaan. Soms lukte dat een jaar, maar de meeste dagen waren een hel. Altijd met stress naar bed niet wetende hoe ik die ochtend waker zou worden, en dan vaak met stress naar mijn werk want meestal voelde mijn huid slecht aan, zag er slecht uit. Constant even naar de wc om te checken hoe het er mee stond, proberen om schilfers weg te halen. Ik vond dat ik meestal als een monster er uit zag. Paniek was van mijn gezicht af te lezen. De hormonenzalf gaf soms een of twee dagen enigen verlichting. Ik kreeg daar ook hele rare bulten van denk ik. Dat begon als een heel klein zwaar jeukend bultje waar je gewoon niet van kan af blijven. Wanneer je er maar even aan gezeten had werd het een gigantische bult gelijkend een muggenbult. Een grote lichte kern met rood eromheen Dan deed ik die plek met mijn vinger wassen en meestal naar een uur of iets langer trok het weg. Toen ik daar in het begin last van kreeg ben ik ook naar de dokter geweest. Een of ander pillen gekregen die niet hielpen. Mijn vertrouwen in dokters is zeer laag. Zo heb ik me meerde periodes thuis opgesloten. Ik ben er helemaal psychisch van geworden. het beheerst me hele leven en ik had voordat ik deze problemen kreeg al een zwaar leven, achteraf gezien zou ik nu zeggen dat dat vergelijkend met nu niets voorstelde Ik heb ook periodes geen hormonenzalf gebruikt, alleen maar creme’s en
  zo, dat is ook een ramp. mijn huid reageert daar niet goed op en wordt uiteindelijk een slagveld. Uiteindelijk geef ik me dan weer over aan hormonenzalf. Door die constante vette troep op mijn gezicht verbrand ik ook in no time, Zonnebrand cremes verdraag ik niet. ik kan niet eens van het lekkere weer genieten. En ondanks al die zalven en cremes blijf ik een super droge huid houden, altijd trekkerig vol schilvers en puisten. De laatste winters merkte ik ook dat ik op ander lichaamsdelen droge plekken kreeg. In mijn gezicht probeer altijd zo koud mogelijk te wassen. Ik heb een douchefilter maar ik weet niet of die goed werkt, want ik ben dit jaar met gedistilleerd water drinken begonnen. Ik was me er niet mee. dat durf niet meer. Maar tegen alle adviezen in drink 4 liter per dag. Gewoon puur of gekookt met groene thee. Ik neem het ook mee naar mijn werk. Toen ik hiermee begon heb ik ook een nieuwe waterkoker gekocht. Deze ziet er na 4 maande nog als nieuw uit. Als ik toch zie wat er toch elke keer achterblijft in het destilleerapparaat. een hoop steen, smurrie, en als ik hem tot de bodem laat doorkoken, zwarte verbrande resten en altijd een paar milliliter bruin water.Om te voorkomen dat de bodem zo snel aankoekt zet ik hem iets eerder uit en houd dan zeer troebel water over. En dat is dan ook nog water dat ik via mijn douchefilter heb gekregen Af en toe pak ik wel eens blikje cola of vruchtensap, maar hoorde laatst een lezing over suiker in grote hoeveelheden dat het als gif op je lichaam werk. 2 stuks fruit is voldoende zei men. Maar wel in zijn geheel met alle vezels erbij. Om dit lange stuk af te sluiten het volgende.

  Ik zit nu in de ziektewet met psychische problemen. Ik gebruik de laatse 3 weken helemaal niets meer in mijn gezicht. Mijn huid maakt zelf heel veel vet aan lijkt het wel.Mijn huid produceert wel heel snel heel veel schilvers en ligt als een deken op. Dat zie ik heel goed als ik douche. Ik probeer het niet allemaal te verwijderen. De reactie van mijn gaat op en neer. Maar als ik drie dagen mijn gezicht niet heb gewassen begint mijn huid er rustiger (bleek) uit zien en voelt ook soepeler aan. Ik heb ook enkele keren elke dag gedoucht dan voelt het weer hartstikke strak aan, eventjes wat minder schilvers maar meer kans op puistjes (ontstekinkjes) Dan douche ik weer niet en wordt dat wel weer veel minder en bouwt zich weer snel dode huid op. Ik moest een paar dagen geleden naar de dokter en toen maakte ik denk de fout om dat vet er even af te deppen met toiletpapier, dat deed ik met de zalven ook altijd. Een paar uur later ook nog een kortstondig met koud water gewassen, en toen kreeg hartstikke veel rode plekken en puisten. Nu twee dagen niet gedoucht en het trekt weer bij. Al deze tijd geen gekke jeukende bulten gehad. Wel wat ongemakkelijk gevoel af en toe, maar ik denk, hoop dat dat is omdat mijn huid nu de kans krijgt zelf te herstellen. Nu nog een balans vinden met wassen, zeker niet elke dag heb ik gemerkt, nu ik de komende tijd toch thuis ben blijf ik er zo veel mogelijk van af. er is een sprankje hoop! Als ik naar buiten moet en het is super nat van het huidvet dan dep ik gewoon even met mijn binnenkant van mijn armen er een beetje af zodat ik een beetje toonbaar de deur uit kan, dat lijk goed te werken. Schilvers die los komen probeer ik wat te verwijderen Ik probeer zo veel dooie huid te laten zitten wat niet storend is . Ze beschermen denk ik toch de nieuwe huid die er onder zit. Nu nog een juiste balans vinden, maar als ik nu in spiegel kijk door de littekens en gesprongen aderen heen ben ik wel verrast, het geeft me ieder geval een beetje hoop, het is nog pril, pas 3 weken. Ik weet niet hoeveel tijd het gaat kosten of dat het daadwerkelijk steeds beter gaat tot een aanvaardbaar niveau..

  Steven jouw verhaal geeft hoop!

  Alle reacties en tips zijn welkom

  • Hallo, dankje voor je uitgebreide reactie! Als je naar een reactie en/of tip langs mijn kant vraagt, zou ik je eerder aanraden een professionele adviseur of voedingsspecialist op te zoeken, of een dokter met voldoende ervaring in deze aandoeningen die gezondheid ook op een meer holistische manier benadert. Want om enkel en alleen via een forum post advies te geven, terwijl je gezondheid en huid nog zo onstabiel is, doe ik niet, wens dat je dat begrijpt.

   Met het lezen van al de reacties die hier al staan, en mijn bovenstaande brief aan de medische wereld, daar zal je wellicht al bepaalde zaken vinden die echt wel resoneren, nee? Polariteitsgeneeskunde opzoeken bij jou in de buurt, bij voorkeur een klassieke dokter die zijn kunde combineert met een holistische visie…

   Ik wens je veel succes! En hou ons hier gerust op de hoogte van je vooruitgang,
   beste groeten,
   Steven

   • Dit was mijn reactie van vorig jaar, en ik kan zeggen dat het veel beter gaat sinds ik er achter ben gekomen dat de hormoonzalf de oorzaak is geweest. Ik ben vorig jaar resoluut met hormoonzalf gestopt, Hormoonzalf kan verslavend op de huid werken met gevolg: eczeem-achtige klachten waarvoor dan weer zalf voorgeschreven wordt, en vaak dan nog een sterkere klasse. Ik ben jaren geleden ook eens gestopt, maar na een maand weer opgegeven door de heftige reacties, niet wetende dat het maanden duurt voordat je van de verslaving af bent. Ik ben nu bijna een jaar gestopt met hormoonzalf en het laatste half jaar ook geen basiszalven e.d. Mijn huid is nog niet “normaal” maar in de laatste 11 jaar nog niet zo goed geweest! Geen heftige jeuk, rode vlekken, brandende huid, elke dag smeren, geen zon kunnen verdragen enz. Het is nog wel dun en wat schilferig, maar veel voorspelbaarder en stabiel. Het kan tussen de 10 en 30% van de tijd duren dat je hormonenzalf hebt gebruikt afhankelijk van de sterkte om zo goed als genezen te zijn. Voor iedereen die meer info hierover wilt, kijk eens op http://www.itsan.org en loop de Q&A lijst eens door. Misschien herkent iemand zichzelf in de symptomen. Veel liefs gewenst!

    • Ja hoor, dankje voor de info, waardevol om hier te delen met alle anderen… herken het zeker, de huid gaat eraan kapot, en geen enkele dokter die daarover uitgebreid inlicht, gedurende al die jaren dat ik die op mijn huid heb gesmeerd, en als er dan een blog post zoals deze 1000den keren wordt gedeeld, en met tientallen reacties van mensen met gelijkaardige ervaring, nog altijd geen reactie van dokters/orde der geneesheren, die ik mijn blog post had doorgestuurd, maar die gewoon helemaal niet reageren – terwijl mijn mail was aangekomen omdat ik een automatisch bericht terug kreeg van hen met bericht dat ze heel gauw zouden gaan reageren. De tijd is nu dat de zogezegde ‘officiële medische wereld’ hier verantwoordelijkheid neemt. Ze zouden zoveel meer mensen kunnen helpen!

     • Ik kom ook wel eens op een site voor Constitutioneel Eczeem. http://www.vmce.nl Helaas zijn daar ook berichten van mij weggehaald , zo maar.
      Bij navraag om wat voor reden was het antwoord eigenlijk dat je mensen niet moet lastig vallen. En hun medische adviesraad neemt het niet serieus. Ze vinden het “ingewikkeld” en een marteling om te stoppen met hormoonzalf. FACE PLANT
      In Amerika en Japan wordt er meer onderzoek naar dit probleem gedaan en krijgen ook meer erkenning maar nog steeds wordt het niet in de richtlijnen opgenomen. Het is onmogelijk voor doktoren om van alles op de hoogte te zijn, maar zolang zij zich door de farmaceutische industrie laten leiden is het eind zoek. Negatieve testen worden gemanipuleerd of verzwegen zoals onlangs in het nieuws kwam over anti depressiva.
      Fijn dat hier mensen andere berichten en verhalen kunnen lezen. Doet me denken aan een poster in de serie Fargo, waar alle vissen naar recht zwemmen en 1 rood visje naar links met de titel: What if they are all wrong and I’m am right?

      Viel liefs gewenst.

 • Voor psoriasis geldt precies hetzelfde… vanaf mijn 18e jaar zat ik helemaal onder, tot bloedens aan toe… jeuk, krabben, smeren met akelige zalfjes.
  Nu sinds 2 oktober volledig suiker- en tarwevrij (zuivel gebruikte ik al nauwelijks), veel dagelijkse beweging en vrijwel alle plekken zijn verdwenen. De jeuk was overigens na twee weken al weg…
  Fijn dat er steeds meer aandacht voor is, voedingspatronen e.d.
  Praktijken als bodyswitch.nl (orthomoleculaire geneeskunde) schieten als paddestoelen uit de lucht, websites, blogs en andere communities worden steeds groter waar het gaat om gezond eten, weten wat je in je lijf stopt en belangrijker: weten wat datgene wat je in je lijf stopt, met je lijf doet!

  • Dag Sandra, super te horen dat jij een manier hebt gevonden je stralende huid terug te krijgen, fantastisch toch? Ja… voedingspratronen, zo belangrijk, en de HOE je eet is minstens even belangrijk WAT je eet, dat wordt mijn inziens nog veel te zwaar onderschat, ook in behandelingen en professionele adviezen, dan vooral in de opvolging van clienten en patiënten.

   Jou ook een stralende gezondheid gewenst!
   Veel groeten,
   Steven

 • Zo goed geschreven, zo herkenbaar ook! Ik heb zelf ook enkele jaren geleden mijn eigen weg afgelegd en zoektocht, ben mijn eigen dokter en heel veel opgelost gekregen ook de eczeem op een natuurlijke manier! Mensen worden kwaad als je de medische wereld afbreekt, ik zeg ook niet dat die slecht is, zal wel nodig zijn, maar voor chronische klachten en auto-immuunziektes heeft die helemaal geen oplossingen te bieden. Jammer dat zoveel mensen de verantwoordelijkheid in handen van dokters leggen en dat die dan weer niet verder kijken, alles hangt samen!

  • Dag Ilse, dankje voor je reactie. Yep, zo zie ik het ook, ik breek de medische wereld ook niet af, geef enkel zeer directe feedback uit ervaring, en geloof dat ik daar, gezien mijn verhaal/ervaring wel gerechtigd toe ben. En wat mij soms boos maakt, is alsof het ongehoord is, inderdaad, om niet de minste kritiek te geven op de medische wereld, alsof zij onschendbaar zijn en het altijd bij het rechte eind hebben. “De Medische Wereld” is immers uiteindelijk een illusie, die bestaat niet an sich… die wereld bestaat enkel en alleen uit mensen zoals jij en ik, en zoals alle mensen, is geen enkele mens alwetend. Ja, de eigen verantwoordelijk opnemen,… soms worden er gigantische bedragen binnen gehaald voor medisch onderzoek, zoals voor kanker bijvoorbeeld. Als ze al dat geld nu eens inzetten, al die miljoenen euros, voor voorlichting, zodat mensen verantwoordelijkheid leren opnemen voor hun eigen gezondheid, dan ben ik er vrij van overtuigd dat dit ook al vele kankers de wereld uit zou helpen.

   Een stralende gezondheid gewenst!
   veel groeten,
   Steven

 • Wat een miserie! Aan al die mensen met huidproblemen geef ik de raad om grondig uit te zoeken welke voeding je moet vermijden. Vermijdt het gebruik van alle chemische middelen, zowel uitwendig als inwendig! Gebruik ook geen zeep! En als al die dingen niet helpen, overweeg dan eens de urinetherapie. Uitwendig is urine is een zegen voor de huid! Inwendig werkt het bijzonder reinigend! Zoek het maar eens uit. Echt de moeite hoor!

  • Jan, kan je dat ook al doen als je medicijnen slikt en nog geen voedingspatroon hebt? Heb je misschien een betrouwbare website hierover? Dank.

   • Beste,urinetherapie gaat niet samen met medicijnengebruik! Het vraagt ook een minimum aan gezonde voeding! Ik beveel de boeken aan van Coen van der Kroon. 1 “Urine een bron van gezondheid”. ( niet meer verkrijgbaar ) 2 “De gouden fontein” ( alleen nog verkrijgbaar in de Engelse vertaling ) 3 “Urinetherapie. Plas jezelf gezond”, van der Kroon ‘s meest recente boek over urinetherapie.
    In het eerste boek staat de Nederlandse vertaling van een oeroud Indisch geschrift dat de oorsprong is van de urinetherapie: “Shivambu Kalpa Vidhi”. Een Tantra geschrift. Begrijp goed dat je de inhoud hiervan niet steeds letterlijk mag nemen! Het bevat heel wat beeldspraak!
    Andere belangrijke Engelstalige boeken: 1 “The water of life” van John W Armstrong. De bijbel van de urinetherapie, verschenen in 1944, maar nog steeds verkrijgbaar. Ten zeerste aangeraden!! 2 “Miracles of urine therapy” Dr. C. P. Mithal met commentaar van Morarji Desai, voormalig eerste minister van India en fervent voorvechter van de urinetherapie. 3 “Shivambu Gita” van Dr. G. K. Thakkar Dit laatste werkje kan je integraal downloaden in PDF van het internet http://curezone.com/ig/i.asp?i=31502
    En tot slot nog een weliswaar oude, versleten documentaire op youtube: http://youtu.be/VkMKNW8LoFk
    Nog één raad: koop een slowjuicer en verdiep je eens in de Gerson therapie!
    Ik wens iedereen veel succes en een kerngezonde toekomst! Met vriendelijke groeten, Jan.

    • Dank voor je reactie. Ik zat ook al een juicer te denken. Ik had er ooit een gekocht, maar goedkoop bleek daadwerkelijk duurkoop te zijn. Deze kon helemaal geen harde producten verwerken en de motor raakte snel overhit

  • Dag Jan, bedankt voor je reactie. Ja, het is soms echt elimineren, welke voeding welk effect heeft. En toch, heb ik ondertussen bijgeleerd dat het zeker niet enkel en alleen is wat je eet. Alles behalve,… dat wordt soms echt overroepen! Je kan al de juiste voeding eten die je wilt, maar zolang je geen echte aandacht geeft aan HOE je eet, zal die voeding niet het minste helpen. Rustig en traag eten, goed kauwen, ontspannen, jezelf niet overeten, etc. … zijn net zo belangrijk als de WAT, en daar gaat, toch zoals ik het zie, veel te weinig aandacht naar. Zelfs bij veel voedingsspecialisten die zich enkel focussen op de WAT zonder niet de minste praktische ondersteuning te geven in de HOE.

   En ja, de urine therapie, ook voluit mee geëxperimenteerd, en dat was leerrijk. Toch, de grootste kracht voor mij ligt in de dingen die ikzelf kan veranderen, de HOE, de WAT – en als die in evenwicht en balans zijn, geloof ik dat er niet echt nog, voor mij althans, externe zaken nodig zijn. En dat ligt voor iedereen dan weer anders, elk mens heeft een eigen verhaal, en dat is ook net het mooie, dat er geen 1 waarheid is, nee?

   All the best!
   Groet, Steven

 • Hoi Steven, bedankt voor het delen van je verhaal. Wat goed dat je het probleem vanuit alle kanten heb benaderd en de ziekte zo overwonnen hebt!
  Ik ben zelf arts (nog niet zo lang geleden afgestudeerd) en kan je vertellen dat we niet tot nauwelijks les krijgen in voeding. Ja, de schijf van vijf is het adagium. Inmiddels heb ik zelf het licht gezien en probeer ik zoveel mogelijk collega’s van de rol van voeding op de hoogte te stellen. Helaas is de geneeskunde in de westerse wereld gedreven door geld, geld dat verdiend wordt in de farmaceutische industrie. De natuur is de farmaceut ‘s grootste concurrent en de kracht hiervan zal de farmaceut dan ook uit alle macht proberen te ontkennen/ negeren… Naar de rol van voeding wordt dus ook (vrijwel) geen onderzoek gedaan (want onderzoek is 90% gesponsord door de farmacie), waardoor bewijs uitblijft. Helaas hebben we bewijs nodig voor ons handelen, alles moet ‘evidence-based’ zijn. Het is een zeer kwalijke zaak, maar het is de realiteit. Men kan alleen maar hopen dan studenten en artsen vanuit zichzelf bereid zijn verandering aan te brengen in hun benadering van zieke patiënten, in deze door de industrie gedomineerde medische wereld. Niet ‘welke pil kan dit bestrijden’, maar vanuit een holistisch denken de patiënt en het probleem analyseren. Maar hé, dat is pas écht toekomstmuziek en vooralsnog alleen toegepast door ‘alternatieve’ geneeskundigen. ‘Alternatief’ omdat de farmaceut daar écht geen geld in gaat steken. Niet getreurd hoor, als er 1 schaap over de dam is…. Ik geloof erin dat er een ommekeer zal komen, het zal een tijd duren, want de wurggreep is erg sterk. Steeds meer studenten en artsen hoor ik hierover, dat biedt hoop toch!

  • Hoi Kim wat fijn om dit te horen, ik geloof ook wel in een ommekeer en ontmoet opvallend veel mensen die openstaan voor gezonde voeding zonder al die troep zoals E-nummers. meer en meer zoeken zij hun heil in voeding als medicijn.

  • Dankjewel Kim voor je antwoord! Fijn iets te horen en te lezen van een arts, ook al is die net afgestudeerd 🙂 Maf inderdaad, dat artsen zo goed als geen onderricht krijgen in het belang van voeding, redelijk archaïsch als je het mij vraagt. Zeker wanneer je deze quote van Hippocrates leest, die door de Westerse geneeskunde toch gezien wordt als één van de belangrijkste grondleggers van de hedendaagse geneeskunde: ““Let food be thy medicine and medicine be thy food”.

   En ja, te weten dat 90 % van al die onderzoeken gesponserd zijn door de pharmaceutische industrie… . Het tij is al even gekeerd hoor als je het mij vraagt. Zoveel mensen die al die praatjes van in de mainstream media niet meer slikken, en daar gewoon doorheen kijken. Niet dat dit zwart wit is, maar weet je… soms verschijnen er dingen in het nieuws die viraal gaan op facebook en internet, die een paar duizend keer gedeeld zijn. Deze blog post is al meer dan 6000 keer gedeeld, en maanden geleden had ik er zelfs verschillende media bedrijven over aangeschreven, met een brief zelfs naar de orde van de geneesheren… maar geen enkele reactie, alsof wij, de meer dan 6000 mensen die dit nieuws belangrijk vinden, domme mensen zijn die van niets iets af weten, grappig. Ach, laten we ons vooral bezig houden met onze eigen gezondheid, en gelukkig ethisch leven, en als er hier en daar inspiratie kan gedeeld worden, des te beter. De verandering zelf zijn die we in de wereld willen zien, en blijven open staan, want niets is enkel een zwart wit verhaal. Wens je een fantasische deugddoende carrière toe als arts! Beste groet,
   Steven

 • Dag Steven,
  Ik ben geroerd door je brief. Mijn eczeem begon rond mijn elfde. In een tijd waarin mooi zijn erg belangrijk voor me was.
  Ik herinner me nog goed de eerste keer dat ik bij een dermatoloog in het ziekenhuis kwam. Hij was afstandelijk, keek me nauwelijks aan en leek alleen maar interesse in mijn huid te hebben. Ik voelde me een object, wat me een.heel akelig en eenzaam gevoel gaf. De arts stelde geen enkele vraag die over MIj ging, over wie ik was en wat het eczeem met me deed. Ik ben jarenlang door een hel gegaan en wou heel vaak niet meer leven van wanhoop. Ik werd gek van de jeuk, de pijn, het me vernedert voelen. Gelukkig is het verlangen om te leven steeds sterker geweest.
  Ik heb het geluk gehad dat ik via via in aanraking ben gekomen met de Chinese geneeskunde. Bij mij heeft acupunctuur met kruiden wonderen gedaan. Ik zat helemaal onder en in een.paar weken was praktisch al.het eczeem verdwenen. Eczeem komt soms nog wel eens terug, maar gelukkig nooit zo erg als toen. Voor mij gaat het inderdaad over steeds weer luisteren naar me zelf. Wat heb ik nu nodig? Het is een.weg, niet altijd makkelijk, maar wel boeiend! En eerlijk is eerlijk, zou ik dit doen wanneer ik nooit eczeem had gehad? Het heeft me gevormd en dat is goed. Ik laat elk moment mijn oude huid los en omarm het nieuwe. Bedankt mede-ervaringsexpert! Ik lees graag je boek wanneer die uit is, dus hou me op de hoogte! Sprankelende groet, Liesbeth

  • Dag Liesbeth,

   Yep… inderdaad, ik voelde me ook altijd een object in die ziekenhuizen… ze toonden nooit interesse in de mens achter de ziekte, behalve dan enkele andere dokters die dat wel deden, bij wie ik echt mijn verhaal kwijt kon, en die echt luisterden, en die vanuit mijn levenswereld mee naar oplossingen zochten, zulke geneesheren bestaan ook gelukkig. En ja,… eczema heeft me ook mee gevormd zoals ik nu ben, en ik zou veel dingen nooit gedaan hebben zonder eczema. Mooi te lezen hoe jij er ook op jouw manier nog steeds mee omgaat, veel gezonde groeten terug! Steven

 • Geweldig, Dank voor je verhaal. Als kind had ik eczeem. Helaas kreeg ik destijds cortisone zalf (ook wel zooi-zalf genoemd), waardoor mijn handen er als een tachtig jarige uitzien. Op het moment dat ik mijn ouderlijk huis verliep was ik in notime er van af. In mijn gezicht bleef ik maar smeren, waardoor het weer meer geiriteerd was. Eenmaal uit huis leerde ik het accepeteren, smeerde maae 1x per dag, negeerde het verder en…het verdween. Helaas is het nu alweer een paar maanden terug, maar dan alleen op mijn voeten. Maar het beslaat een steeds groter gebied en ik was haast van plan om weer eens naar de huisarts te gaan. Maar die zooizalf maakt mijn huid alleen maar dunner, dus ben ik overgestapt op een product van de drogist. Op dit moment heb ik het inderdaad bijzonder druk en ervaar stress. Wat een geweldige tip om muziek te gaan maken. Dat ik daar als pianist niet aan gedacht heb. Wanneer ik weer zo’n jeukaanval heb ga ik het zeker proberen. Een goede nachtrust lijkt me fantastisch, want zeker ‘s avonds ga ik krabben en pulken. Zeg voortduren dat ik niet moet krabben en dat lukt me nu steeds vaker, Ook overwoog ik slaaptabletten, maar ik ga het nu toch nog zonder proberen. Nogmaals mijn hartelijke dank en voor mij kwam jouw artikel recies op het juiste moment,

  • Dag Karin, dankje voor je reactie. Ik wens je een volledige gezondheid toe! En ja, dat merkte ik bij mezelf ook, dat de cortisone mijn huid ultra dun maakte. De dokters volgden dit bij mij echt slecht op, en hadden me nooit of te nimmer voor de gevaren gewaarschuwd, en zich door nooit voor geëxcuseerd, heb zelfs op deze open brief, die na meer dan 6000 keer gedeeld, van de medische wereld geen enkele reactie gekregen, zeer vreemd. Maar ach, ben blij met reacties zoals de jouwe, te merken dat het delen van mijn ervaring hier en daar dan toch iets in beweging zet. Veel succes en een stralende gezondheid gewenst!

 • Beste Steven,
  Het is alsof ik mijn eigen verhaal lees. Zolang ik mij kan heugen heb ik eczeem. Alle zalfjes zijn gesmeerd. Nu ik 2 kindjes heb en vele zorgen ook flinke eczeem in mijn gezicht. Ik stop morgen met het drinken van melk en ga volgende week mijn voeding bespreken bij de dermatoloog. Zelfs de lichttherapie lijkt op dit moment niet te werken. Je hebt me een nieuw inzicht gegeven!

  • Dag Anneke, dankje voor je reactie, blij dat je terug nieuwe mogelijkheden ziet! Naast dermatoloog is het misschien ook leerrijk te overwegen om een echte voedingsspecialist te raadplegen, of iemand die orthomoleculaire geneeskunde doet, of polariteitsgeneeskunde, vooral die specialisten & dokters die daar doorgewinterde ervaring mee hebben, en het niet vanuit een boekske of theorieën toepassen, volgens mij toch. Veel succes!

 • beste Steven,
  respect voor jou en je zoektocht naar jouw genezing. Man wat ben je opgeknapt, ze zeggen altijd dat je naar de binnenkant moet kijken van iemand, wat natuurlijk waar is, maar de meesten zien alleen de buitenkant. Dat maakte het voor jou des te moeilijker om het leven te leven buiten al de pijn en ongemak die jouw huidproblemen met zich meebrachten.
  Ik lees dat je een probleem hebt met melkproducten en velen hier. Daar wil ik graag wat over zeggen.
  Alle zuivel waar men op reageert in de voeding is altijd een bewerkt product. Er wordt in de fabriek (ook met biologische zuivel) ongelooflijk gerommeld waardoor het van waardevol naar rommel getransformeerd wordt.
  Ik ben ook een ervaringsdeskundige en als je graag zuivel gebruikt, is ook wenselijk, het is een ongelooflijk goede voedingsbron, kies dan voor rauwe onbewerkte producten. Zoek een goede boer in de buurt, die op de juiste manier werkt en haal daar je rauwmelkse (ongekookte) melk, yoghurt, kefir, boter, kaas, kwark enz.
  Stel vragen aan de boer, biologisch is niet de graadmeter, de dieren moeten op de juiste manier gevoerd worden, grazen op land wat niet bewerkt is met kunstmest, waar ze niet bijgevoerd worden met tarwe/mais/soja, want dat is nl vragen om problemen.
  Een goede website om wat meer info te halen is http://www.voedingisgezondheid.nl en http://www.westonprice.nl is een forum waar gigantisch veel info te vinden is.

  Succes met je muziek, het is prachtig!
  groet Marijan

  • Dag Marijan,

   dankjewel voor je reactie, en zal zeker eens kijken naar de rauwe ongewerkte zuivelproducten, dankje ook voor het delen van jouw stuk ervaring!

   Veel groeten,
   Steven

 • Beste Steven,

  Ik heb sinds enkele jaren last van een jeukende hoofdhuid en roos in mijn haar. De jeuk neemt zo’n danige proporties aan dat het mij s nachts wakker houd. Mijn huis over het algemeen gaat in een cyclus van 10 dagen van normaal naar zeer vettig om dan droger te worden en terug een normaal niveau aan te nemen. Een huidspecialist stelde dat ik een champoo nodig had met een hoeveelheid cortisone. Deze werkt wel gedeeltelijk maar ik moet het product meer en meer gebruiken. De specialist heeft geen alternatieven. Ik heb ook het gevoel dat het product enkel het probleem onderdrukt en niet oplost. Ik wil zo’n macrobiotische keuken proberen maar ik sport beroepsmatig heel vaak en heb schrik dat ik dan een tekort aan proteïnes opdoe en dat ik mijn lichaam te kort doe volgens de inspanningen die ik vraag (naar proteïnes en suikers toe). Ik heb begrepen dat gerafineerde suikers en dierlijke producten als melk, eieren en vlees vermeden moeten worden? Hoe zou u dat oplossen?
  Zijn er uitwendige alternatieven voor de cortisonechampoo’s of -cremes? Ik heb ooit eens uit wanhoop lavendelolie op mijn hoofd gedaan in het midden van de nacht (vraag me niet waarom, mn huid was droog) en het kalmeerde me wel. Het nadeel was dat ik nog een volle week doordringend naar lavendel rook dat het sociaal niet aanvaardbaar is.

  • Hallo! Dankje voor je reactie, je verhaal. Ja, ik kan me het (op mijn manier natuurlijk) perfect inbeelden. Zoveel rommel dat er wordt voorgeschreven dat gewoon niet werkt, enkel symptonen onderdrukt en voor de rest meer schade aanbrengt, zo heb ik het toch ervaren. Voor echte specifieke raad en advies, raad ik je aan om naar een specialist te gaan die ook open staat voor natuurlijke geneeswijzen – en/of iemand die ook op voedselallergieën test bv. met kinesiologische testen. Google eens op polariteitsgeneeskunde bijvoorbeeld? En als je echt graag meer info wilt, kan je je per mail wel enkele specialisten aanraden, laat maar horen.

   • Bedankt voor je snelle reactie!
    Ik ben inderdaad op zoek naar enkele specialisten. Kan je mijn email zo bekijken of hoe kan ik dit (veilig) aan jou doorgeven?

  • macrobiotiek en sport: neem eens contact op met Dirk Baelus of kijk eens op zijn site. Hij sport volledig op natuurlijke voeding, macrobiotisch geïnspireerd.

 • Dag Steven,

  een heel herkenbaar verhaal. Ik had al eczeem sinds mijn babytijd. Op de leeftijd van 9 maand stond ik vol. Daarna gans mijn leven huidproblemen gehad, met nog eens een piek tijdens mijn puberteit. Mijn dermatoloog zei toen dat ze nog nooit iemand had gezien die het zo erg had, ook niet echt bevorderlijk voor het zelfvertrouwen op die leeftijd.
  Nu ik de oorzaak begin in te zien, is het ferm verbeterd. Net als jou ben ik nu mijn diepste pijn een klank aan het geven, de kracht van klank en acceptatie aan het ontdekken, want tenslotte draait het allemaal rond acceptatie.

  Ik ben ook een solist, in de zin van dat ik niet kan functioneren in een gewone baan of iets wat conform is.
  Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wat jij juist als straattheater gedaan hebt en hoe jij dit aangepakt hebt. Ik zou hier graag iets verder mee doen, net als musiceren op straat. Maar heb hier ook geen opleiding in (ben verpleegkundige) Ik wil ook niet musiceren of theater brengen enkel als entertainment.

  Groetjes!
  Ann

  • Dag Ann, ja, veel draait inderdaad rond acceptatie, en vandaaruit met zachte kracht je eigen leven terug in handen leren nemen. Mooi te lezen hoe je ermee omgaat. En om te antwoorden op je vraag over straattheater, wel, dat zou een heel lang antwoord zijn! In`t kort, heb ik vooral gespeeld voor straattheater festivals, in België, Nederland en Duitsland, ingehuurd als acteur/perfomer, om daar mijn ding te komen doen, en dat was wel plezant. Begonnen ooit bij teater excess in Gent, en vandaaruit mijn eigen weg op gegaan, eigen producties beginnen maken, veel spelen, amuseren, en mensen verrassen, entertainen… je hart volgen en doen wat je blij doet worden, en ondertussen ook leren een evenwicht vinden tussen, werk, passie, hart volgen en nieuwe keuzes maken. Geeft dat al een beetje een antwoord?

   veel plezier op jouw weg Ann,
   groetjes,
   Steven

 • Hoi Steven,

  Vandaag kwam ik ineens je artikel tegen op internet, en het deed me erg veel. Ik herken me in alles wat je verteld. Ik ben nu 22 en heb sinds mijn 9 maanden al last van eczeem (na een allergische reactie op penicilline). In al mijn levenjaren heb ik altijd last gehad van eczeem, de ene keer meer dan de andere keer. Het is begonnen op enkel mijn elleboog en knieholten maar sinds 2 jaar is het helemaal uitgebreid en op dit moment heb ik op elk lichaamsdeel wel wat eczeem, waarbij mijn armen/handen en buik volledig onder staan. Heb al van alles proberen te doen; dermatologen, huisartsen, osteopaat, homeopaat, meseoloog. Maar steeds werkt het maar even en krijg ik later weer te horen dat ze niets meer voor me kunnen doen. Door huisartsen voel ik me al helemaal niet serieus genomen omdat op alles ‘het is je eczeem’ geantwoord is zonder dat er maar goed naar gekeken is of gevraagd is naar mijn levensstijl, en het enige wat ze doen is hormoonzalf voorschrijven. En aangezien mijn eczeem direct terug komt wanneer ik stop met smeren, is dit ook geen optie, ik gebruik het nu af en toe nog als ik echt geen andere uitweg meer zie.
  Nu ik dit lees besef ik me dat ik echt wat met mijn dieet moet gaan doen, maar dit vind ik lastig. Aangezien ik student ben, vaak buitenshuis of gezamenlijk eet, niet altijd even veel tijd heb om te koken/eten en er op school een houdbare lunch meegenomen moet worden waardoor dingen als salades al niet goed lukken, en niet een heel groot budget heb vind ik het erg lastig om een goed dieet te vinden.
  Ook weet ik niet waarvan ik het precies krijg, ik heb een 1 maand melkvrij geleefd maar zonder effect. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoelang je iets uit je dieet moet halen voordat je effect merkt.

  Ook merk ik dat mijn eczeem erger wordt wanneer ik stess heb (druk op school), dus mediteren lijkt me wel iets voor mij. Maar waar leer je dit goed?

  Het lijkt me super als ik in contact met je kan komen om wat persoonlijke ervaringen te delen, ik zie dat de laatste comments al 1,5 jaar oud zijn, dus ik hoop dat je dit nog leest.

  Groetjes,

  Amy Keetels

  • Dag Amy, dankje voor je reactie, en goh, ik wens dat je ondertussen al enkele zaken hebt gevonden die je nog verder kunnen helpen, want ja… het doet echt wat met je, eczema. Ik denk echt dat het raadzaam is om eens naar een specialist te gaan, die je helpt met een diëet, geen ordinaire dokter die toch zegt dat er niets aan kan gedaan worden. Al een geluk zijn er ook dokters met andere meningen en een meer holistisch gedachtengoed! Ik wil je gerust enkele tips geven, adressen – ik heb ze doorgestuurd naar je email adres, goed?

   Om meditatie te leren… daarvoor kan ik je mijn broer aanraden, hij is een Levenscoach voor jongeren, woont in Lier, en het eerste gesprek is gratis, waar hij je zowiezo wegwijs kan maken in meditatie, hier is zijn website: http://levenscoachjongeren.be/

   Ik wens je een stralende huid toe!!!

 • Het Is nu 3 uur in de nacht, heb me hele lichaam weer kapot gekrapt.
  Heb nu 4 jaar last van chronisch ecceem, en ben nu 26. Ik werk op een sportschool dus vind het soms lastig om groepslessen te geven en er te staan terwijl alles zelfs me gezicht ontstoken Is. Lichttherapie en zalfjes helpen minimaal en als het eenmaal over me hele lichaam begint en gezicht moet het zelfs met prednison worden rustig gemaakt. Ben altijd best zelfverzekerd geweest maar elke ochten ald ik wakker wordt en me gezicht helemaal ontstoken of schilferig Is, doet het wat met je als persoon. Ik kwam op je verhaal terecht en je verhaal doet me goed, en ik wist dat er kracht was in het zelf uitspreken over je eigen lichaam, maar dat het zo effect bij jou heeft gehad geeft me goede hoop. Ook al lig ik nu weer helemaal verneukt in bed, dit gaat goed komen. En veel punten die jij benoemde kan ik zeker wat mee, bedankt voor je verhaal en God bless

  • Hallo Karim, dankje voor je reactie. Ja… ik weet perfect hoe jij je voelt, natuurlijk niet zoals jou exact, maar toen ik hetzelfde schuitje zat. Wens dat je er helemaal op jouw manier kunt van genezen, en je het ook ooit, net zoals ik, als een mooi geschenk kunt zien, omdat – ook al is`t soms echt kak – we er gigantisch veel sterkerder uitkomen dan ooit tevoren!

 • Mijn man die sterk werd besmet met darmkanker met mets naar andere delen van het lichaam, werd hij zelfs gezien 6 maanden te leven. God, het leven voor de familie was een levende hel met verdriet in het hart, maar vandaag ben ik schreeuwen uit aan de wereld dat de cannabis olie mijn man hebben gered van de dood. Hij is nog in leven en we zijn in de 10e maand. God is zo groot. Dank aan Dr. Gareth Walsh dat de Hennep olie verkocht voor ons die we gebruikten in het genezen van ziekte van mijn man. Nogmaals wil ik Dr. Gareth Walsh bedanken voor zijn prachtige hennepolie zijn we nu gelukkig met mijn man levend terug, sterk en gezond. U kunt contact opnemen met dr Gareth op elke medische kwestie op zijn E-mail: drwalshmedicalservice@outlook.com voor meer hulp.

 • Dag Steven
  Bedankt voor je openhartigheid!
  heb zelf een auto-immuunziekte, Lichen Sclerosis.
  Ik voel beterschap met oil pulling.
  Dat is gedurende 20 minuten, ‘s morgens, kokosolie in je mond rondschommelen. Komt uit de Auyrveda.
  Ben het boek aan het lezen Oil Pulling Therapy van Bruce Fife. Het proberen waard.
  Benieuwd naar je boek.
  Ingrid

  • Ja, dankje Ingrid voor je bericht, ben nu ook al enkele weken bezig met oil pulling, super! Kokos olie werkt voor mij niet, ik gebruik sesam olie, dat heeft een veel sterker effect bij mij. Ook al geprobeerd?

 • Ik wil rick Simpson en het volledige beheer van ricksimpsonmedicalservices voor hun levensreddende cannabis olie die mijn vrouw schildklierkanker genezen bedanken, de dokter vertelde me dat er was weinig hij kon omdat ondanks alle chemo en bestraling, ze was niet reageert op de behandeling. dus een vriend van mij kwam naar onze redding door het bestellen van deze cannabis olie uit rick simpson medicals diensten die hij zei Rick is het helpen van patiënten strijd tegen kanker van verschillende soorten dus we besloten om het eens te proberen, voor zover mijn vrouw is het verbeteren van zeer goed en op dit moment kan ze lopen rond het huis helemaal herself.i voelde het noodzakelijk ik laat anderen vooral degenen die lijden aan deze acute ziekte die als je eenmaal een goede cannabis olie, het kan echt geven een tweede kans bij life.if je toevallig in het sterven behoefte van deze cannabis olie, kunt u contact opnemen met de stichting die ons geleverd met deze e-mail: ricksimpsonmedicalservices@gmail.com

 • Beste Steven,

  Wat een fantastisch verhaal!

  Ik ben al langere tijd bezig met voeding en gezondheid. Waar ik denk ik nog veel mee kan winnen is het energetische en emotionele stuk.

  Jouw verhaal zet mij daarover weer aan het denken en aan het werk om hier meer over te weten te komen en mee bezig te gaan.

  Ben zelf begonnen met het GAPSDieet tijden terug, dit heeft me veel gebracht (meer info http://www.gapdieet.nl).

  Jij hebt het o.a. over weglaten van de suikers, het GAPSDieet legt uit waarom dit dus helpt. Daar draait het vooral om de darmflora en het herstellen hiervan, dus van binnenuit werken aan je buitenkant!

  Ik ken diverse mensen die ook eczeem en ook psoriasis hebben verholpen d.m.v. het herstel van de darmflora.

  Ik kan mensen echt aanraden om niet alleen eens te lezen over het GAPSDieet maar ook te kijken naar fermentatie, het fermenteren van groenten (en die het willen zuivel). Bomvol goede bacterien en zeer herstellend voor je flora van binnen en dan ook van buiten..

  Bedankt voor je openheid, ik vond het prachtig om alle reacties ook te lezen, daarom wilde ik graag iedereen vanaf deze plaats bedanken daarvoor en ik hoop dat iedereen zijn weg vind naar een betere gezondheid!

 • Mijn vrouw heeft last van schildklierkanker, die werd bevestigd aan het podium vier zijn, de dokter vertelde me dat er was weinig ze kon doen, omdat ze niet reageren op de behandeling, maar mijn zwager kwam naar onze redding door het bestellen van deze hennepolie van Dr. Gareth Walsh stichting die hij zei is het helpen van sommige patiënten strijd tegen kanker van verschillende soorten, dus we besloten om het een kans geven, voor zover mijn vrouw is het verbeteren perfect heel goed en op dit moment kan ze rond het huis lopen alle door haarzelf. Ik voelde haar nodig Ik laat anderen die lijden aan deze acute ziekte die als je eenmaal de goede hennepolie het kan echt een geluid tweede kans van leven te geven. Als je toevallig in de behoefte van deze hennepolie kunt u contact opnemen met de stichting die mijn zwager met deze e-mail geleverd: drwalshmedicalservice@outlook.com.

 • Dat doe me deugt hier alles te lezen mensen met dezelfde pijn en leed. Ik ben 46 en heb een erge vorm atopische exeem van mijn geboorte. Veel specialisten gedaan Leuven en gent Kortrijk, Moeskroen, Roeselaere ,Menen en noem maar op..Alles draaide altijd op het zelfde cortisone en soorten créme. Dan enkele keren pillen genomen die heel ongezond waren voor de nieren néoral..Dan medrol cortisone pillen en noem maar op. Mijn leven lang al aan het zoeken . Ik heb 15 jaar geleden mijn haar mijn wimpers en wenkbrauwen verloren een alopecia areata dat ook niet meer terug groeit.Nu en dan moet ik naar de spoed door opstoot van herpes.Nu met de polen die rond vliegen ik mag niet meer buiten komen anders krab ik me open en hou het toch niet vol. Toch is het een gevecht een gevecht dat niet stopt. Ik kan niet meer werken door die ziekte en verloor al 2 keer mijn werk ook.Alles waar eieren in zitten kaas en melk producten moet ik laten. Maar 1 ding is goed ik neem alle dagen een bad met olijfolie van de aldi. Na mijn bad smeer ik me in. Rode kleuren zijn ook niet goed. Het blijf een zoektocht want ik kan maanden iets eten en de dag nadien ben ik allergisch .Bedankt steven ik zie mezelf in jou.
  Veel liefs en veel sterkte voor iedereen.

 • Hoi Steven,

  Rond april 2013 was ik tot 9 september 2014 gestopt met hormoonzalven. Ik begon weer te smeren (stomme ik!) omdat mijn benen er zo slecht uitzagen (overigens had ik over mijn hele lichaam uitslag). Uiteindelijk op 23 januari 2015 gestopt. Mijn lichaam heeft tussen februari en april dit jaar een flinke opdonder gehad met enorm veel jeuk, ongemak en pijn. Inmiddels heb ik eindelijk na 2 jaar een gave huid rond mijn rug, handen, armen (behalve mijn elleboogplooien) en onderbenen.

  Ik hou overigens (ook) een blog bij over mijn proces en hoop hiermee net als jou heel veel mensen te kunnen helpen. Daarnaast is het schrijven ook een passie van mij, naast zingen en dansen. Ik merk nu ik steeds meer mijn dromen durf te volgen, dat ik sneller opknap en dat ik me ook beter in mijn vel zit.

  Mocht je een kijkje op mijn site willen nemen: http://www.gezondschrijven.nl

  Heel veel liefs (en hoop dat het nog steeds erg goed gaat met je),

  Susanne

  • dankjewel voor je reactie Susanne, en super om te zien dat jij je genezingsproces ook omzet in creativiteit die dan weer een bron van inspiratie is voor zoveel mensen. En ja, dankje, mijn huid is nog steeds stralend 🙂 en is nog steeds ook een goede barometer, voor wanneer mijn lichaam me wilt laten weten … heleaba, graag een beteke rustiger aan doen hè! 🙂

 • Beste Steven,

  Bedankt voor het schrijven van deze brief, ik herken zoveel van wat je zegt. Sinds mijn pubertijd ben ik aan het worstelen met eczeem, ik ben inmiddels bijna 30. Ik weet dat onrust en stress voor mij een hele grote boosdoener zijn, maar helaas lijkt het leven steeds meer verantwoordelijkheden met zich mee te brengen, meer stress en meer eczeem.. Ik ken eigenlijk niemand met hetzelfde probleem en het lezen van jouw ervaringen en alle reacties eronder laat me weten dat ik niet de enige ben.
  Artsen en dermatologen hebben me enorm teleurgesteld en ik heb de hoop in hen opgegeven. Zij lijken alleen open te staan voor symptoombestrijding en ik heb nog geen dermatoloog gevonden die geinteresseerd is in het zoeken naar de oorzaak en het kijken naar mijn persoonlijke situatie… Ik kan hier soms erg boos van worden.

  Wat ik mooi vind is dat je beschrijft dat je eczeem ziet als een signaal van het lichaam dat er iets niet in orde is. Zo had ik er eigenlijk nooit naar gekeken, mij is altijd verteld dat dit een levenslange ziekte is waar ik maar mee moet leren leven. Door jou ben ik veel nieuwsgieriger geworden naar de manier waarop ik in het leven sta en hoe ik daar zelf verandering in kan brengen. Het geeft me moed en weer meer zelfvertrouwen nu ik zie dat ik er na twee maanden al zoveel beter uitzie! Ik heb de vicieuze cirkel doorbroken. Ik ben er nog niet helemaal, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt 🙂

  • Dag Machteld, dankje om mijn (lange) blogpost te lezen, en om ook wat over jouw weg te delen. Inderdaad… er wordt altijd gezegd dat het een ziekte is waarmee je moet leren leven, maf eigenlijk dat ze zoiets durven zeggen, zonder dan nog echt goei advies te geven op welke manier dat leven er dan zou moeten uitzien 🙂 Ik hoop dat je er ondertussen al gigantisch veel beter uit ziet, vertrouwen hebben, en met de 2 voeten op de grond blijven staan, om zo contact te houden met de realiteit – waarmee de eczema ons ook wel helpt om dat te doen, dat is misschien wel de grote grap, eczema die me met twee voeten op de grond heeft gebracht 🙂

 • Heb nog niet het hele lange verhaal gelezen. Leest altijd lastig op het scherm dus een keer printen.
  Zie trouwens niet alleen verschil in wel of geen eczeem in je gezicht op de foto’s maar een totaal andere, betere uitstraling.
  Heb een klein plekje op mijn voet, naar wat nu blijkt eczeem is. Op zoek naar natuurlijke middelen.

 • Hey Steven,
  Door welke dokters werd je geholpen, of heb je dmv het internet zelf beginnen uitvogelen wat jou helpt?

 • Ik heb last van diabetes type 2 van de afgelopen jaren en ik ben 64 jaar, maar geen genezing, totdat toen ik hoorde over cannabis olie en zijn snelle effectiviteit genezen van diabetes, kanker, epileptische aanvallen en nog veel meer. Ik werd geleid door een vriend van mijn zus die de cannabis olie hebben gebruikt om haar type 1 diabetes te genezen en ze kreeg de cannabis olie uit de VS en ze gaf me een email contact: drmargaretreynolds@yahoo.com en ik was wanhopig behoefte aan medicatie voor de behandeling en ik kocht de cannabis olie uit het centrum met instructies over hoe het te gebruiken, begon ik de medicatie olie onmiddellijk na het nemen van de olie, zoals voorgeschreven, het werkte echt als een magische en ik was verrast met de snelle effectiviteit en ik was volledig genezen van diabetes. Heeft contact met Dr Margaret als u worden geconfronteerd met alle uitdagingen in uw gezondheid.

  • Ik krijg regelmatig dergelijke comments, zeer gelijkaardige, als ze gewoon gecopiëerd zijn, hier op mijn blog, kan allemaal wel waar zijn misschien, maar dit komt mij eerder over als spam-commenting, en daar hou ik absoluut niet van

 • Beste Steven,
  Wat jij meegemaakt hebt, is zò herkenbaar. Ik heb ook de klassieke geneeskunde al een 4-tal jaar vaarwel gezegd in de behandeling van mijn jeuk en eczeme. Ik bewandel dus al een aantal jaar de alternatieve weg, maar ik ben nog niet aangekomen waar ik uiteindelijk wens te komen nl. komaf te maken met die jeuk zodat ik terug “als een vrij man” kan leven.
  Ik zou dolgraag eens met jou van gedachte wisselen, want ik sta ook 100 % achter uw boodschap dat iedereen zijn eigen geneesheer kan zijn.
  Is het mogelijk om jou eens te ontmoeten om hierover van gedachte te wisselen ?
  Alvast bedankt !
  Mvg
  Bert (Van Itterbeeck)
  0496/618911

  • Dag Bert, dankje voor je bericht, ik zie nu ook ondertussen je bericht in mijn mailbox, ik ga je er één dezer op antwoorden, tot binnenkort! Beste groeten, Steven

  • Dit is de grappigste comment van allemaal! Inderdaad, al die foto’s van mij, met eczeem, zijn met photoshop bewerkt… komaan man! Wat is er nu verkeerd aan om mijn CD’s hierbij te vermelden? Mijn muziek is mijn leven, mijn passie, en die eczeem… was één van de grootste uitdagingen tot nu toe, die me bijna het leven had gekost.

   Perfect ok dat je mijn verhaal niet gelooft, maar dat heeft dan eerder met jouw te maken, dan met de echte realiteit, talloze vrienden & familie kunnen hierover getuigen, zoals ook alle therapeuten & gezondheidspecialisten waar ik ben langs geweest. Vooraleer dat je iets afdoet als puur verkoop verhaal & veel praatjes, doe er eerst echt onderzoek naar ipv iets af te breken waarover je niets weet.

   • Als mensen hun verhaal delen, zullen er altijd andere mensen klaar staan om zich geïnspireerd te voelen, aangemoedigd. Wie zou op zoek gaan naar informatie over eczema, mensen die een probleem hebben met eczema, toch? Niemand kan een ander verplichten om iets te geloven, iets te kopen. Leve de vrijheid van meningsuiting. Ik zou er nooit aan denken om dit als een promostunt te zien, maar iedereen is vrij.

    • Ja inderdaad Erica, het gaat verschillende richtingen uit, mensen die luisteren en zich aangemoedigd voelen, en mensen die vanuit hun eigen vooroordelen en kortzichtigheid iets afdoen als dikke zever 🙂 Dankje voor je reactie.

 • Het is voor mijn kleinzoon en alleen graag een afspraak maken
  Dan kunnen nog een foto meebrengen

 • Verdiep u eens in etherische olie. Heel bijzondere mogelijkheden. Ook de klachten waar u over schrijft. 5% van de olie producenten maken maar puur zuivere olie van therapeutische graad. En er is er maar 1 over de hele wereld die produceren van seed-to-seal van die 5%. En eczeem komt uit darmproblemen. Onbalans in gutflora. Ik heb iemand eens rauwe kefir voor meisje van 10 geadviseerd. Binnen 2 weken was eczeem opgelost en weggebleven. Darmen aanpakken dus.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Get in touch

  Name*
  Email*
  Message
  0 of 350
  >